Budżet gminy
Żukowo

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Żukowo

Budżet 2023

Dochody 261 669 365,38 zł

28,57% Subwencje
21,81% PIT
13,27% Podatki od nieruchomości
12,9% Inne podatki i opłaty lokalne
12,59% Dotacje
6,87% Środki na dofinansowanie zadań
2,38% CIT
1,62% Pozostałe dochody

Wydatki 342 615 564,69 zł

Oświata i wychowanie 40,3%
Transport i łączność 13,65%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,98%
Administracja publiczna 9,53%
Kultura fizyczna 7,24%
Rodzina 4,97%
Obsługa długu publicznego 2,39%
Różne rozliczenia 2,14%
Pomoc społeczna 2,12%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,72%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,32%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,65%
Gospodarka mieszkaniowa 0,57%
Ochrona zdrowia 0,52%
Rolnictwo i łowiectwo 0,34%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,32%
Pozostałe wydatki 0,24%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Żukowo

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Żukowo

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

40 837
2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

7
2019
8
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

41
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.