Żukowo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Żukowo.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
42 784
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
261 669 365,38 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.81%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
57 058 964 zł
21.81%
CIT
6 225 014 zł
2.38%
Dotacje
32 947 681,73 zł
12.59%
Subwencje
74 748 098 zł
28.57%
Środki na dofinansowanie zadań
17 969 793,69 zł
6.87%
Inne podatki i opłaty lokalne
33 746 709,20 zł
12.9%
Podatki od nieruchomości
34 724 676 zł
13.27%
Pozostałe dochody
4 248 428,76 zł
1.62%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
342 615 564,69 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
106 027 935,94 zł
stanowiły 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
106 027 935,94 zł
Wydatki bieżące
69%
236 587 628,75 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
138 063 067,17 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
46 758 719,07 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
41 062 220,98 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
24 818 305,43 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 040 986,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
8 182 709,31 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
32 638 091,33 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
7 321 050,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 252 574,60 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 907 579,98 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 524 732,14 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 228 807,53 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 949 282,87 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 789 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 105 130,28 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 159 800,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
813 508,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żukowo w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
106 027 935,94 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
69.23%
Inwestycje wieloletnie
30.77%
Inwestycje jednoroczne
Wydatki na inwestycje w dziale
73 401 793,79 zł
32 626 142,15 zł

Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z Banina

Koszt w 2023: 1 090 000,00 zł 

 
 

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi

Koszt w 2023: 2 886 200,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rewerenda w Chwaszczynie

Koszt w 2023: 222 130,00 zł

 
 

Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Żukowie

Koszt w 2023: 1 370 000,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie

Koszt w 2023: 211 710,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Aleksandra Majkowskiego w Pępowie

Koszt w 2023: 157 700,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pszennej w Baninie

Koszt w 2023: 284 232,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie

Koszt w 2023: 260 015,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową skrzyżowania

Koszt w 2023: 100 000,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu

Koszt w 2023: 175 000,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Pałacowej w Małkowie

Koszt w 2023: 175 000,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Jeziorem w miejscowości Nowy Świat

Koszt w 2023: 25 000,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Jarzębinowej w Leźnie

Koszt w 2023: 28 000,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Tuchomskiej w Baninie

Koszt w 2023: 20 000,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na ul. Brylantowej w Skrzeszewie

Koszt w 2023: 50 000,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na ul. Rolniczej w Baninie

Koszt w 2023: 100 000,00 zł 

 
 

Budowa drogi Żukowo - Przyjaźń (przez Otomino) - etap I

Koszt w 2023: 212 000,00 zł

 
 

Budowa drogi na dz. 822/2 i 822/5 w Żukowie (droga przy cmentarzu)

Koszt w 2023: 1 295 475,00 zł 

 
 

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Żukowo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych (w tym m.in. w Skrzeszewie, Borkowie, Glinczu, Baninie, Otominie)

Koszt w 2023: 1 415,00 zł 

 
 

Budowa ul. Batorego w Żukowie

Koszt w 2023: 100 000,00 zł 

 
 

Budowa ulicy Słowackiego i Żeromskiego w miejscowości Chwaszczyno

Koszt w 2023: 2 000 000,00 zł 

 
 

Budowa pętli autobusowej w Czaplach

Koszt w 2023: 71 300,00 zł 

 
 

Przebudowa skrzyżowania ulic Pszennej i Polnego Wiatru w Baninie

Koszt w 2023: 533 600,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Żukowo (m.in. w miejscowości Borkowo, Chwaszczyno, Łapino Kartuskie, Otomino, Widlino, Leźno)

Koszt w 2023: 1 000 000,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: Derdowskiego, Majkowskiego, ks. Sychty w Chwaszczynie

Koszt w 2023: 51 660,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Widlinie

Koszt w 2023: 76 120,00 zł 


 
 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Książąt Pomorskich w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej

Koszt w 2023: 8 500,00 zł 

 
 

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Czaple - opracowanie dokumentacji projektowej

Koszt w 2023: 18 450,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Baninie

Koszt w 2023: 50 000,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę układu drogowego w obrębie ulic: Kaszubska Droga, Przemysława, Warcisława I w Chwaszczynie

Koszt w 2023: 50 000,00 zł 

 
 

Budowa kanalizacji deszczowej oraz kolektorów deszczowych (m.in. w miejscowości Banino ul. Lipowa, Sportowa, Szczęśliwa; w miejscowości Czaple ul. Słoneczna, Żurawia)

Koszt w 2023: 2 000 000,00 zł 

 
 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku urzędu gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52

Koszt w 2023: 8 835 000,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy OSP Banino

Koszt w 2023: 25 000,00 zł 

 
 

Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego na dz.805/17 w Żukowie

Koszt w 2023: 10 000,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Koszt w 2023: 77 940,00 zł 

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Leźnie

Koszt w 2023: 31 980,00 zł 

 
 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie

Koszt w 2023: 11 006 415,00 zł 

 
 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Koszt w 2023: 6 991 000,00 zł 

 
 

Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie

Koszt w 2023: 3 848 993,17 zł 

 
 

Projekt "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo"

Koszt w 2023: 651 134,62 zł 

 
 

Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

Koszt w 2023: 1 000 000,00 zł 

 
 

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo

Koszt w 2023: 690 000,00 zł 

 
 

Projekt "Słoneczna Gmina Żukowo" zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych

Koszt w 2023: 4 408 236,00 zł 

 
 

Wykonanie przyłączy do sieci energetycznej na potrzeby zasilenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Rębiechowo i Czaple

Koszt w 2023: 4 000,00 zł 

 
 

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żukowo m.in. w miejscowości Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Lniska, Rębiechowo, Sulmin

Koszt w 2023: 400 000,00 zł 

 
 

Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni

Koszt w 2023: 882 000,00 zł 

 
 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu

Koszt w 2023: 3 000 000,00 zł 

 
 

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leźnie

Koszt w 2023: 500 000,00 zł 

 
 

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo

Koszt w 2023: 11 292 000,00 zł 

 
 

Utworzenie strefy relaksu w części skateparku nad jeziorkiem w Żukowie

Koszt w 2023: 124 588,00 zł 

 
 

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Koszt w 2023: 5 000 000,00 zł 

 
 
Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki

- Babi Dół
- Banino
- Borkowo
- Chwaszczyno
- Czaple
- Glincz
- Łapino Kartuskie
- Leźno
- Małkowo
- Miszewo
- Niestępowo
- Nowy Świat
- Otomino
- Osiedle Wybickiego w Żukowie
- Pępowo
- Przyjaźń
- Rębiechowo
- Rutki
- Skrzeszewo
- Sulmin
- Tuchom
- Widlino
- Żukowo - wieś

Całkowity koszt
2 633 734,55 zł

Zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku przy Szkole Podstawowej w Borkowie

Całkowity koszt
103 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji do procedury przetargowej dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu

Całkowity koszt
13 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji do procedury przetargowej dla budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leźnie

Całkowity koszt
10 000,00 zł

Wykonanie zadaszenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej

Całkowity koszt
20 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Kartuskiego

Całkowity koszt
18 233,00 zł

Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Wąskiej w Chwaszczynie

Całkowity koszt
70 000,00 zł

Wykonanie połączenia drogowego ul. 1000-lecia i ul. Polnej w Żukowie

Całkowity koszt
130 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Całkowity koszt
44 000,00 zł

Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Leśnej w Lniskach

Całkowity koszt
5 000,00 zł

Budowa chodnika od ul. Słonecznej do ul. Gdyńskiej w Żukowie

Całkowity koszt
17 000,00 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Żukowo-Borkowo wzdłuż drogi nr DW211

Całkowity koszt
700 000,00 zł

Budowa chodnika przy drodze gminnej Przyjaźń-Skrzeszewo (ul. Spacerowa)

Całkowity koszt
700 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg, chodników i ścieżek rowerowych

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł

Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej

Całkowity koszt
472 568,77 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa kanalizacji deszczowej, studni chłonnych oraz zbiorników celem odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych

Całkowity koszt
1 800 000,00 zł

Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo

Całkowity koszt
2 750 800,00 zł

Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowych m.in. Budowa węzłów integracyjnych, budowa drogi Żukowo-Przyjaźn

Całkowity koszt
7 450 000,00 zł

Nabycie nieruchomości gruntowych m.in. pod poszerzenie istniejących dróg, chodniki, ścieżki rowerowe

Całkowity koszt
220 000,00 zł

Żukowo - dostępny samorząd Europejski Fundusz Społeczny

Całkowity koszt
14 290,00 zł

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt
3 499 999,97 zł

Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnych na realizację inwestycji m.in. budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo

Całkowity koszt
4 300 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.

Całkowity koszt
22 500,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żukowo

Całkowity koszt
575 000,00 zł

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Całkowity koszt
3 000 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie

Całkowity koszt
1 578 015,86 zł

Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych komend powiatowych PSP

Całkowity koszt
10 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego Miasta Śniatyń na Ukrainie

Całkowity koszt
15 000,00 zł

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę budynku z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029

Całkowity koszt
20 000,00 zł

Budowa wiaty śmietnikowej przy świetlicy wiejskiej w Czaplach

Całkowity koszt
40 000,00 zł

Zagospodarwoanie terenu rekreacyjnego na działce 47/2 w Tuchomiu ul.Wczasowa

Całkowity koszt
13 000,00 zł

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ukierunkowanie ruchu turystycznego

Całkowity koszt
60 700,00 zł

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie Żukowo

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych

Całkowity koszt
120 300,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Inwestycje wieloletnie

Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z Banina

Koszt w 2023: 1 090 000,00 zł 

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi

Koszt w 2023: 2 886 200,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rewerenda w Chwaszczynie

Koszt w 2023: 222 130,00 zł

Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Żukowie

Koszt w 2023: 1 370 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie

Koszt w 2023: 211 710,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Aleksandra Majkowskiego w Pępowie

Koszt w 2023: 157 700,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pszennej w Baninie

Koszt w 2023: 284 232,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie

Koszt w 2023: 260 015,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową skrzyżowania

Koszt w 2023: 100 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu

Koszt w 2023: 175 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Pałacowej w Małkowie

Koszt w 2023: 175 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Jeziorem w miejscowości Nowy Świat

Koszt w 2023: 25 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Jarzębinowej w Leźnie

Koszt w 2023: 28 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Tuchomskiej w Baninie

Koszt w 2023: 20 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na ul. Brylantowej w Skrzeszewie

Koszt w 2023: 50 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na ul. Rolniczej w Baninie

Koszt w 2023: 100 000,00 zł 

Budowa drogi Żukowo - Przyjaźń (przez Otomino) - etap I

Koszt w 2023: 212 000,00 zł

Budowa drogi na dz. 822/2 i 822/5 w Żukowie (droga przy cmentarzu)

Koszt w 2023: 1 295 475,00 zł 

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Żukowo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych (w tym m.in. w Skrzeszewie, Borkowie, Glinczu, Baninie, Otominie)

Koszt w 2023: 1 415,00 zł 

Budowa ul. Batorego w Żukowie

Koszt w 2023: 100 000,00 zł 

Budowa ulicy Słowackiego i Żeromskiego w miejscowości Chwaszczyno

Koszt w 2023: 2 000 000,00 zł 

Budowa pętli autobusowej w Czaplach

Koszt w 2023: 71 300,00 zł 

Przebudowa skrzyżowania ulic Pszennej i Polnego Wiatru w Baninie

Koszt w 2023: 533 600,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Żukowo (m.in. w miejscowości Borkowo, Chwaszczyno, Łapino Kartuskie, Otomino, Widlino, Leźno)

Koszt w 2023: 1 000 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: Derdowskiego, Majkowskiego, ks. Sychty w Chwaszczynie

Koszt w 2023: 51 660,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w Widlinie

Koszt w 2023: 76 120,00 zł 


Budowa chodnika wzdłuż ul. Książąt Pomorskich w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej

Koszt w 2023: 8 500,00 zł 

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Czaple - opracowanie dokumentacji projektowej

Koszt w 2023: 18 450,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Baninie

Koszt w 2023: 50 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę układu drogowego w obrębie ulic: Kaszubska Droga, Przemysława, Warcisława I w Chwaszczynie

Koszt w 2023: 50 000,00 zł 

Budowa kanalizacji deszczowej oraz kolektorów deszczowych (m.in. w miejscowości Banino ul. Lipowa, Sportowa, Szczęśliwa; w miejscowości Czaple ul. Słoneczna, Żurawia)

Koszt w 2023: 2 000 000,00 zł 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku urzędu gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52

Koszt w 2023: 8 835 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy OSP Banino

Koszt w 2023: 25 000,00 zł 

Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego na dz.805/17 w Żukowie

Koszt w 2023: 10 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Koszt w 2023: 77 940,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Leźnie

Koszt w 2023: 31 980,00 zł 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie

Koszt w 2023: 11 006 415,00 zł 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Koszt w 2023: 6 991 000,00 zł 

Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie

Koszt w 2023: 3 848 993,17 zł 

Projekt "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo"

Koszt w 2023: 651 134,62 zł 

Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

Koszt w 2023: 1 000 000,00 zł 

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo

Koszt w 2023: 690 000,00 zł 

Projekt "Słoneczna Gmina Żukowo" zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych

Koszt w 2023: 4 408 236,00 zł 

Wykonanie przyłączy do sieci energetycznej na potrzeby zasilenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Rębiechowo i Czaple

Koszt w 2023: 4 000,00 zł 

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żukowo m.in. w miejscowości Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Lniska, Rębiechowo, Sulmin

Koszt w 2023: 400 000,00 zł 

Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni

Koszt w 2023: 882 000,00 zł 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu

Koszt w 2023: 3 000 000,00 zł 

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leźnie

Koszt w 2023: 500 000,00 zł 

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo

Koszt w 2023: 11 292 000,00 zł 

Utworzenie strefy relaksu w części skateparku nad jeziorkiem w Żukowie

Koszt w 2023: 124 588,00 zł 

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Żukowo dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Koszt w 2023: 5 000 000,00 zł 

Inwestycje jednoroczne
Fundusz Sołecki

Całkowity koszt

2 633 734,55 zł

Fundusz Sołecki

- Babi Dół
- Banino
- Borkowo
- Chwaszczyno
- Czaple
- Glincz
- Łapino Kartuskie
- Leźno
- Małkowo
- Miszewo
- Niestępowo
- Nowy Świat
- Otomino
- Osiedle Wybickiego w Żukowie
- Pępowo
- Przyjaźń
- Rębiechowo
- Rutki
- Skrzeszewo
- Sulmin
- Tuchom
- Widlino
- Żukowo - wieś

Całkowity koszt

103 000,00 zł

Zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku przy Szkole Podstawowej w Borkowie

Całkowity koszt

13 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji do procedury przetargowej dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji do procedury przetargowej dla budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Leźnie

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Wykonanie zadaszenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie - opracowanie dokumentacji projektowej

Całkowity koszt

18 233,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Kartuskiego

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Wąskiej w Chwaszczynie

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Wykonanie połączenia drogowego ul. 1000-lecia i ul. Polnej w Żukowie

Całkowity koszt

44 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Zakup i ułożenie płyt yomb na ul. Leśnej w Lniskach

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Budowa chodnika od ul. Słonecznej do ul. Gdyńskiej w Żukowie

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Żukowo-Borkowo wzdłuż drogi nr DW211

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Budowa chodnika przy drodze gminnej Przyjaźń-Skrzeszewo (ul. Spacerowa)

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg, chodników i ścieżek rowerowych

Całkowity koszt

472 568,77 zł

Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej

Całkowity koszt

1 800 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa kanalizacji deszczowej, studni chłonnych oraz zbiorników celem odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych

Całkowity koszt

2 750 800,00 zł

Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo

Całkowity koszt

7 450 000,00 zł

Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowych m.in. Budowa węzłów integracyjnych, budowa drogi Żukowo-Przyjaźn

Całkowity koszt

220 000,00 zł

Nabycie nieruchomości gruntowych m.in. pod poszerzenie istniejących dróg, chodniki, ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

14 290,00 zł

Żukowo - dostępny samorząd Europejski Fundusz Społeczny

Całkowity koszt

3 499 999,97 zł

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

4 300 000,00 zł

Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnych na realizację inwestycji m.in. budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo

Całkowity koszt

22 500,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.

Całkowity koszt

575 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żukowo

Całkowity koszt

3 000 000,00 zł

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Całkowity koszt

1 578 015,86 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Żukowie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych komend powiatowych PSP

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego Miasta Śniatyń na Ukrainie

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę budynku z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Budowa wiaty śmietnikowej przy świetlicy wiejskiej w Czaplach

Całkowity koszt

13 000,00 zł

Zagospodarwoanie terenu rekreacyjnego na działce 47/2 w Tuchomiu ul.Wczasowa

Całkowity koszt

60 700,00 zł

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne Ukierunkowanie ruchu turystycznego

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie Żukowo

Całkowity koszt

120 300,00 zł

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Żukowo rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
57 058 964,00 zł
Prognoza
100%
63 398 848,89 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 10 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 8 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Żukowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żukowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.