Budżet miasta
Białogard

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Białogard

Budżet 2023

Dochody 118 251 282,0 zł

25,61% Subwencje
16,64% Dotacje
15,22% PIT
13,45% Podatki od nieruchomości
12,45% Pozostałe dochody
12,1% Inne podatki i opłaty lokalne
3,45% Środki na dofinansowanie zadań
1,08% CIT

Wydatki 129 313 007,89 zł

Oświata i wychowanie 26,49%
Administracja publiczna 14,29%
Rodzina 13,05%
Transport i łączność 11,06%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,89%
Pomoc społeczna 8,2%
Gospodarka mieszkaniowa 4,47%
Kultura fizyczna 4,46%
Obsługa długu publicznego 2,51%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,16%
Działalność usługowa 0,83%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,81%
Ochrona zdrowia 0,75%
Różne rozliczenia 0,48%
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,43%
Pozostałe wydatki 0,12%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Białogard

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Białogard

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

24 146
2019
23 950
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

6
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.