Budżet miasta
Jastrzębie-Zdrój

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Jastrzębie-Zdrój

Budżet 2023

Dochody 661 097 797,94 zł

25,29% Subwencje
16,05% PIT
15,39% Pozostałe dochody
13,48% Inne podatki i opłaty lokalne
11,75% Dotacje
10,63% Podatki od nieruchomości
5,94% Środki na dofinansowanie zadań
1,49% CIT

Wydatki 743 178 675,91 zł

Oświata i wychowanie 34,05%
Transport i łączność 11,94%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,62%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,36%
Administracja publiczna 6,44%
Rodzina 6,42%
Gospodarka mieszkaniowa 4,41%
Pomoc społeczna 3,82%
Kultura fizyczna 3,26%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,31%
Turystyka 2,07%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,71%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,79%
Działalność usługowa 0,77%
Ochrona zdrowia 0,71%
Różne rozliczenia 0,69%
Obsługa długu publicznego 0,24%
Pozostałe wydatki 0,2%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz 0,19%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Jastrzębie-Zdrój

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Jastrzębie-Zdrój

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

88 743
2019
88 038
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

6
2019
6
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

31
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.