Budżet miasta
Jędrzejów

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Jędrzejów

Budżet 2022

Dochody 120 885 030,11 zł

27,56% Subwencje
24,38% Dotacje
16,98% PIT
12,35% Inne podatki i opłaty lokalne
11,36% Podatki od nieruchomości
6,2% Pozostałe dochody
1,17% CIT

Wydatki 137 837 072,08 zł

Oświata i wychowanie 33,94%
Rodzina 17,94%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,88%
Administracja publiczna 8,12%
Pomoc społeczna 7,29%
Kultura fizyczna 3,96%
Działalność usługowa 2,36%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,04%
Rolnictwo i łowiectwo 1,92%
Transport i łączność 1,66%
Pozostałe wydatki 1,51%
Gospodarka mieszkaniowa 1,15%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,91%
Obsługa długu publicznego 0,55%
Ochrona zdrowia 0,49%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,18%
Rózne rozliczenia 0,1%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Jędrzejów

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Jędrzejów

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

28 446
2019
27 715
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2019
1
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

19
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.