Budżet miasta
Legnica

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Legnica

Budżet 2023

Dochody 704 122 700,14 zł

27,01% Subwencje
19,69% Dotacje
18,06% PIT
12,98% Podatki od nieruchomości
10,13% Pozostałe dochody
9,13% Inne podatki i opłaty lokalne
2,99% CIT

Wydatki 780 821 700,14 zł

Oświata i wychowanie 30,79%
Transport i łączność 18,7%
Rodzina 8,02%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,64%
Pomoc społeczna 7,32%
Administracja publiczna 6,52%
Kultura fizyczna 5,29%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,14%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,98%
Obsługa długu publicznego 2,44%
Gospodarka mieszkaniowa 2,06%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,81%
Różne rozliczenia 1,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,91%
Ochrona zdrowia 0,59%
Działalność usługowa 0,39%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,33%
Pozostałe wydatki 0,06%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Legnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Legnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

99 350
2019
98 436
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

13
2019
15
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

48
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.