Budżet miasta
Lubawa

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Lubawa

Budżet 2022

Dochody 55 769 006,26 zł

36,19% Dotacje
23,38% Podatki od nieruchomości
16,97% PIT
12,69% Subwencje
5,85% Inne podatki i opłaty lokalne
3,24% Pozostałe dochody
1,67% CIT

Wydatki 62 494 617,8 zł

Oświata i wychowanie 31,45%
Rodzina 17,79%
Transport i łączność 11,97%
Administracja publiczna 9,09%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,48%
Pomoc społeczna 7,09%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,84%
Kultura fizyczna 3,16%
Ochrona zdrowia 1,67%
Gospodarka mieszkaniowa 0,99%
Obsługa długu publicznego 0,68%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,67%
Różne rozliczenia 0,58%
Działalność usługowa 0,41%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,11%
Pozostałe wydatki 0,01%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Lubawa

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Lubawa

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.