Budżet miasta
Luboń

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Luboń

Budżet 2023

Dochody 185 570 004,53 zł

22,43% PIT
18,39% Środki na dofinansowanie zadań
16,92% Subwencje
11,59% Inne podatki i opłaty lokalne
10,85% Pozostałe dochody
10,45% Podatki od nieruchomości
8,14% Dotacje
1,23% CIT

Wydatki 208 317 664,23 zł

Oświata i wychowanie 36,36%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,39%
Transport i łączność 16,17%
Administracja publiczna 6,19%
Pomoc społeczna 5,54%
Rodzina 4,61%
Gospodarka mieszkaniowa 4,22%
Kultura fizyczna 3,67%
Obsługa długu publicznego 1,58%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,44%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,18%
Ochrona zdrowia 1,01%
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,66%
Pozostałe wydatki 0,47%
Różne rozliczenia 0,31%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,2%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Luboń

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Luboń

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 941
2019
32 015
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

7
2019
8
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

23
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.