Budżet miasta
Marki

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Marki

Budżet 2023

Dochody 258 263 328,0 zł

23,74% PIT
19,83% Subwencje
16,28% Pozostałe dochody
13,15% Dotacje
11,98% Inne podatki i opłaty lokalne
11,5% Podatki od nieruchomości
3,52% CIT

Wydatki 282 709 485,0 zł

Oświata i wychowanie 52,32%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,33%
Transport i łączność 10,02%
Administracja publiczna 7,43%
Rodzina 4,65%
Gospodarka mieszkaniowa 3,64%
Pomoc społeczna 3,04%
Obsługa długu publicznego 2,79%
Kultura fizyczna 1,14%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,1%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,02%
Rolnictwo i łowiectwo 0,54%
Ochrona zdrowia 0,5%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,36%
Różne rozliczenia 0,32%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,27%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,26%
Działalność usługowa 0,21%
Pozostałe wydatki 0,06%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Marki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Marki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

35 461
2019
36 816
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

5
2019
6
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

31
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.