Budżet miasta
Mława

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Mława

Budżet 2023

Dochody 223 667 167,61 zł

23,1% Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
15,98% PIT
13,77% Subwencje
11,77% Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
10,86% Podatki od nieruchomości
9,91% Pozostałe dochody
9,35% Inne podatki i opłaty lokalne
5,25% CIT

Wydatki 245 614 795,0 zł

Oświata i wychowanie 23,97%
Transport i łączność 23,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,15%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,34%
Rodzina 7,52%
Administracja publiczna 5,79%
Pomoc społeczna 5,28%
Kultura fizyczna 4,54%
Gospodarka mieszkaniowa 3,78%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,9%
Różne rozliczenia 1,3%
Obsługa długu publicznego 0,75%
Ochrona zdrowia 0,71%
Pozostałe wydatki 0,37%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,28%
Działalność usługowa 0,21%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Mława

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Mława

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

31 246
2019
31 129
2020
30 245
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

13
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.