Mława

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mławie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
29 774
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
198 066 672,31 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
21.07%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
41 740 545,36 zł
21.07%
CIT
7 609 955,65 zł
3.84%
Podatki od nieruchomości
22 491 320,69 zł
11.36%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 247 616,81 zł
11.23%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
50 654 249,60 zł
25.57%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
5 492 522,18 zł
2.77%
Subwencje
27 442 150 zł
13.86%
Pozostałe dochody
20 388 312,02 zł
10.29%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
200 016 837,30 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
42 757 134,09 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
42 757 134,09 zł
Wydatki bieżące
79%
157 259 703,21 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
49 153 105,41 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
31 591 721,50 zł
Rodzina
całkowity koszt
30 307 262,16 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
14 767 810,68 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
14 558 039,55 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
13 389 975,81 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 408 820,35 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 234 198,01 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 100 265,38 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 673 960,31 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
7 633 003,32 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 207 621,90 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 064 193,65 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
926 859,27 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe 2022 Rady Miasta Mława

04

Zadania inwestycyjne

Mława w 2022 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
42 757 134,09 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
40.94%
Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
31.81%
Inwestycje drogowe i nieruchomości
27.24%
Kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
17 506 165,99 zł
13 601 888,72 zł
11 649 079,38 zł

Zakup samochodu służbowego

Całkowity koszt
157 618,36 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej
Łączne nakłady finansowe: 40 560,87 zł

Całkowity koszt
5 625,91 zł
  • Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie;
  • Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie.  
Całkowity koszt
133 483,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława
Okres realizacji: 2014 r. – 2023 r.
Wartość projektu: 39 163 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 271 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
13 584 748,33 zł

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I

Całkowity koszt
387 782,76 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Całkowity koszt
171 755,41 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
566 722,56 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświelenia sodowego na energooszczędne LED
Łączne nakłady finansowe: 3 450 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 zł

Całkowity koszt
666 478,29 zł

Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt
98 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Mławie

Całkowity koszt
18 450,00 zł

Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku w ZPO Nr 3 w Mławie

Całkowity koszt
52 800,00 zł

Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Całkowity koszt
26 322,00 zł

Zakup wyposażenia Biura Rady - zestaw mebli

Całkowity koszt
18 600,00 zł

Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera

Całkowity koszt
64 575,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie

Całkowity koszt
95 530,09 zł

Budowa i przebudowa skwerów na terenie Miasta Mława 

Całkowity koszt
198 733,10 zł

Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiegp i Jana Kochanowskiego w Mławie 

Całkowity koszt
248 829,04 zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława 

Całkowity koszt
657 999,64 zł

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Rodzinne Ogródki Działkowe w Mławie)

Całkowity koszt
160 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie 

Całkowity koszt
65 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Mławie 

Całkowity koszt
80 000,00 zł

Modernizacja Oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie

Całkowity koszt
16 912,50 zł

Zakup rozpieracza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

Całkowity koszt
14 200,00 zł

Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie 

Całkowity koszt
16 000,00 zł

Dotacja  dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie"

Całkowity koszt
329 236,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława
W roku 2022 planuje się:
- przebudowę ul. Ciechanowskiej,
- przebudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych,
- przebudowę ul. Wiejskiej,
- przebudowę ul. Leszczyńskiego (budowa chodnika),
- przebudowę ul. Bursztynowej (budowa chodnika),
- budowę ul. Rozgard (etap I - budowa parkingu),
- budowę ul. Dalekiej (wkład własny).
Łączne nakłady finansowe: 16 427 447,00 zł

Całkowity koszt
5 771 632,49 zł

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt
1 857 254,90 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacjana w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 3 600 000,00 zł

Całkowity koszt
53 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt
268 955,22 zł

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie – poprawa infrastruktury drogowej

Całkowity koszt
2 647 983,70 zł

Wniesienie wkładów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie

Całkowity koszt
2 673 826,41 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)
Łączne nakłady finansowe: 22 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt
10 681 984,64 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie
Łączne nakłady finansowe: 2 100 000,00 zł

Całkowity koszt
967 094,74 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i sprawy społeczne

Całkowity koszt

157 618,36 zł

Zakup samochodu służbowego

Całkowity koszt

5 625,91 zł

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej
Łączne nakłady finansowe: 40 560,87 zł

Całkowity koszt

133 483,00 zł

  • Zakup i montaż kamery monitoringu w Parku Miejskim w Mławie;
  • Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie.  

Całkowity koszt

13 584 748,33 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława
Okres realizacji: 2014 r. – 2023 r.
Wartość projektu: 39 163 506,02 zł
Kwota dofinansowania: 19 892 415,30 zł
Wkłada własny Miasta Mława: 19 271 090,72 zł
Razem wybudowane zostanie 40,79 km kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt

387 782,76 zł

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I

Całkowity koszt

171 755,41 zł

Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie MIasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Całkowity koszt

566 722,56 zł

Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

666 478,29 zł

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświelenia sodowego na energooszczędne LED
Łączne nakłady finansowe: 3 450 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 zł

Całkowity koszt

98 000,00 zł

Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt

18 450,00 zł

Modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Mławie

Całkowity koszt

52 800,00 zł

Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w budynku w ZPO Nr 3 w Mławie

Całkowity koszt

26 322,00 zł

Zakup serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Całkowity koszt

18 600,00 zł

Zakup wyposażenia Biura Rady - zestaw mebli

Całkowity koszt

64 575,00 zł

Zakup sprzętu komputerowego w tym serwera

Całkowity koszt

95 530,09 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie

Całkowity koszt

198 733,10 zł

Budowa i przebudowa skwerów na terenie Miasta Mława 

Całkowity koszt

248 829,04 zł

Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiegp i Jana Kochanowskiego w Mławie 

Całkowity koszt

657 999,64 zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława 

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Rodzinne Ogródki Działkowe w Mławie)

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie 

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Mławie 

Całkowity koszt

16 912,50 zł

Modernizacja Oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie

Całkowity koszt

14 200,00 zł

Zakup rozpieracza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie 

Inwestycje drogowe i nieruchomości

Całkowity koszt

329 236,00 zł

Dotacja  dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie"

Całkowity koszt

5 771 632,49 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława
W roku 2022 planuje się:
- przebudowę ul. Ciechanowskiej,
- przebudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych,
- przebudowę ul. Wiejskiej,
- przebudowę ul. Leszczyńskiego (budowa chodnika),
- przebudowę ul. Bursztynowej (budowa chodnika),
- budowę ul. Rozgard (etap I - budowa parkingu),
- budowę ul. Dalekiej (wkład własny).
Łączne nakłady finansowe: 16 427 447,00 zł

Całkowity koszt

1 857 254,90 zł

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt

53 000,00 zł

Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacjana w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława
Łączne nakłady finansowe: 3 600 000,00 zł

Całkowity koszt

268 955,22 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie

Całkowity koszt

2 647 983,70 zł

Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie – poprawa infrastruktury drogowej

Całkowity koszt

2 673 826,41 zł

Wniesienie wkładów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie

Kultura i sport

Całkowity koszt

10 681 984,64 zł

Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)
Łączne nakłady finansowe: 22 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł

Całkowity koszt

967 094,74 zł

Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie
Łączne nakłady finansowe: 2 100 000,00 zł

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mławie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
41 740 545,36 zł
Prognoza
100%
46 378 383,73 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 6 km
wybudowanych chodników rocznie
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 55
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mławę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.