Mława

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mławie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
29 529
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
189 056 931,49 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.77%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
54 397 448 zł
28.77%
CIT
17 251 336 zł
9.12%
Podatki od nieruchomości
24 800 000 zł
13.12%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 656 350 zł
9.34%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
20 986 380,12 zł
11.1%
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
7 111 046,22 zł
3.76%
Subwencje
35 315 025 zł
18.68%
Pozostałe dochody
11 539 346,15 zł
6.1%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
226 535 031,45 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
63 911 016,33 zł
stanowią 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
63 911 016,33 zł
Wydatki bieżące
72%
162 624 015,12 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 607 582,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
45 393 845,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
29 069 325,61 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 917 152,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
17 624 698,50 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
11 621 987,65 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 940 007,55 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 853 846,37 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 955 485,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 195 100,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 623 995,60 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 267 599,74 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 241 500,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
951 800,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
271 106,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024. 

04

Zadania inwestycyjne

Mława w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
63 911 016,33 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
61.57%
Infrastruktura drogowa
24.04%
Sprawy społeczne, kultura i sport
14.39%
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Wydatki na inwestycje w dziale
39 349 431,40 zł
15 361 684,93 zł
9 199 900,00 zł

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"

Całkowity koszt
27 281,40 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie"

Całkowity koszt
122 150,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
30 200 000,00 zł

Przebudowa ul. Zabrody w Mławie

Całkowity koszt
9 000 000,00 zł

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława.

Całkowity koszt
492 034,93 zł

Zakupu sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej

Całkowity koszt
14 650,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwopożarowa

Całkowity koszt
875 000,00 zł

Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie

Całkowity koszt
2 500 000,00 zł

Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie

Całkowity koszt
120 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt
80 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Mławie

Całkowity koszt
835 000,00 zł

Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Realizacja programu prac konserwatorskicj w zabytkowym kościele p.w. Świętej Trójcy w Mławie

Całkowity koszt
995 000,00 zł

Budowa pumptack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Całkowity koszt
3 050 000,00 zł

Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie

Całkowity koszt
5 000 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych

Całkowity koszt
80 000,00 zł

Nabycie nieruchomości do zasobów Miasta Mława

Całkowity koszt
1 871 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
1 100 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Zakup urządzeń i pojazdów do realizacji programów związanych z ochroną powietrza

Całkowity koszt
209 000,00 zł

Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława

Całkowity koszt
3 839 900,00 zł

Zintegrowane przedsięwzięcie infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzania wodami opadowymi

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa

Całkowity koszt

27 281,40 zł

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej"

Całkowity koszt

122 150,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie"

Całkowity koszt

30 200 000,00 zł

Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

9 000 000,00 zł

Przebudowa ul. Zabrody w Mławie

Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

492 034,93 zł

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława.

Całkowity koszt

14 650,00 zł

Zakupu sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej

Całkowity koszt

875 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwopożarowa

Całkowity koszt

2 500 000,00 zł

Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

835 000,00 zł

Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Mławie

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie

Całkowity koszt

995 000,00 zł

Realizacja programu prac konserwatorskicj w zabytkowym kościele p.w. Świętej Trójcy w Mławie

Całkowity koszt

3 050 000,00 zł

Budowa pumptack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Modernizacja boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Całkowity koszt

5 000 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych

Całkowity koszt

1 871 000,00 zł

Nabycie nieruchomości do zasobów Miasta Mława

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

209 000,00 zł

Zakup urządzeń i pojazdów do realizacji programów związanych z ochroną powietrza

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława

Całkowity koszt

3 839 900,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Zintegrowane przedsięwzięcie infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzania wodami opadowymi

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mławie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
54 397 448,00 zł
Prognoza
100%
60 041 608,89 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 9 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 7 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 60
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 60
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mławę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.