Budżet miasta
Mrągowo

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Mrągowo

Budżet 2022

Dochody 106 631 901,0 zł

28,47% Dotacje
19,0% PIT
18,89% Subwencje
14,25% Podatki od nieruchomości
9,5% Pozostałe dochody
8,97% Inne podatki i opłaty lokalne
0,91% CIT

Wydatki 117 573 587,0 zł

Oświata i wychowanie 31,08%
Rodzina 16,01%
Transport i łączność 14,04%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,91%
Pomoc społeczna 8,15%
Administracja publiczna 7,49%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,9%
Gospodarka mieszkaniowa 2,44%
Kultura fizyczna 1,6%
Działalność usługowa 0,81%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,76%
Ochrona zdrowia 0,66%
Pozostałe wydatki 0,65%
Rózne rozliczenia 0,39%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,1%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Mrągowo

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Mrągowo

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

21 556
2019
21 302
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2019
4
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.