Budżet miasta
Otwock

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Otwock

Budżet 2022

Dochody 224 582 981,0 zł

27,92% PIT
17,33% Dotacje zlecone
14,59% Subwencje
14,41% Inne podatki i opłaty lokalne
9,96% Podatki od nieruchomości
6,0% Pozostałe dotacje
4,52% Dotacje na inwestycje
2,95% Pozostałe dochody
1,61% Dochody ze sprzedaży składników majątkowych
0,7% CIT

Wydatki 278 057 782,0 zł

Oświata i wychowanie 35,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,84%
Rodzina 13,09%
Transport i łączność 10,49%
Administracja publiczna 8,65%
Pomoc społeczna 5,08%
Kultura fizyczna 3,73%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,87%
Gospodarka mieszkaniowa 1,4%
Różne rozliczenia 0,93%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,74%
Obsługa długu publicznego 0,58%
Ochrona zdrowia 0,46%
Pozostałe wydatki 0,27%
Działalność usługowa 0,15%
Handel 0,11%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Otwock

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Otwock

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

44 635
2019
44 317
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2019
3
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

33
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.