Budżet miasta
Pionki

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Pionki

Budżet 2022

Dochody 83 517 043,06 zł

35,36% Dotacje
21,04% Subwencje
16,67% PIT
12,63% Podatki od nieruchomości
7,19% Inne podatki i opłaty lokalne
5,77% Pozostałe dochody
1,33% CIT

Wydatki 90 860 208,52 zł

Oświata i wychowanie 30,23%
Rodzina 15,08%
Gospodarka mieszkaniowa 11,65%
Administracja publiczna 10,98%
Transport i łączność 7,95%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,51%
Pomoc społeczna 6,05%
Kultura fizyczna 4,75%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,92%
Ochrona zdrowia 1,59%
Różne rozliczenia 0,53%
Pozostałe wydatki 0,53%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,47%
Obsługa długu publicznego 0,44%
Działalność usługowa 0,33%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Pionki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Pionki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.