Budżet miasta
Sanok

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Sanok

Budżet 2023

Dochody 202 861 857,86 zł

22,07% Subwencje
15,24% Podatki od nieruchomości
14,89% PIT
14,03% Dotacje
13,04% Pozostałe dochody
10,98% Inne podatki i opłaty lokalne
7,77% Środki na dofinansowanie zadań
1,97% CIT

Wydatki 233 243 829,26 zł

Oświata i wychowanie 34,92%
Transport i łączność 13,63%
Rodzina 10,29%
Kultura fizyczna 9,02%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,38%
Administracja publiczna 6,71%
Pomoc społeczna 6,16%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,31%
Obsługa długu publicznego 3,19%
Gospodarka mieszkaniowa 1,4%
Ochrona zdrowia 0,75%
Różne rozliczenia 0,66%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,63%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,51%
Działalność usługowa 0,23%
Pozostałe wydatki 0,21%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Sanok

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Sanok

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

37 359
2019
36 999
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

12
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.