Budżet miasta
Starogard Gdański

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Starogard Gdański

Budżet 2022

Dochody 222 762 979,0 zł

21,47% Dotacje
20,76% Subwencje
18,62% PIT
14,51% Podatki od nieruchomości
12,22% Inne podatki i opłaty lokalne
10,02% Pozostałe dochody
2,4% CIT

Wydatki 252 754 974,0 zł

Oświata i wychowanie 35,35%
Rodzina 16,02%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,82%
Transport i łączność 9,31%
Administracja publiczna 8,85%
Pomoc społeczna 5,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,56%
Kultura fizyczna 3,39%
Obsługa długu publicznego 3,03%
Pozostałe wydatki 1,92%
Różne rozliczenia 1,08%
Gospodarka mieszkaniowa 0,96%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Starogard Gdański

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Starogard Gdański

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

47 671
2019
47 272
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2019
4
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

19
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.