Starogard Gdański

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Starogardzie Gdańskim.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
42 850
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
266 530 998,71 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.29%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
48 749 654 zł
18.29%
CIT
4 048 507,47 zł
1.52%
Podatki od nieruchomości
28 613 121,79 zł
10.74%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 209 223,75 zł
8.33%
Dotacje
88 241 285,63 zł
33.11%
Subwencje
45 310 706 zł
17.0%
Pozostałe dochody
29 358 500,07 zł
11.02%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
259 758 680,99 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 817 230,24 zł
stanowiły 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
24 817 230,24 zł
Wydatki bieżące
90%
234 941 450,75 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
75 721 207,66 zł
Rodzina
całkowity koszt
77 083 655,32 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 064 686,18 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
15 145 322,70 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
14 123 975,48 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 685 649,99 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
21 462 741,36 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 276 042,71 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 439 032,37 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 923 798,53 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 559 860,88 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 294 263,65 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 131 243,34 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
746 124,46 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
101 076,36 zł
04

Zadania inwestycyjne

Starogard Gdański w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
24 817 230,24 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.59%
Kultura i sport
32.57%
Infrastruktura
9.11%
Ochrona środowiska
3.73%
Sprawy społeczne, oświata i e-usługi
Wydatki na inwestycje w dziale
13 547 222,58 zł
8 084 623,89 zł
2 259 865,29 zł
925 518,48 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego - 5 486 856,64 zł
 • Renowacja murów, Ratusz - 176 484,00 zł
 • Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 22 040,00 zł
Całkowity koszt
5 685 380,64 zł
Instytucje kultury fizycznej

Instytucje kultury fizycznej

 • Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia - 5 500,00 zł
 • Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - 6 149 005,30 zł
 • Wyrobisko - Tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX - Nad Jarem/Piekiełki (budżet obywatelski) - 197 500,00 zł
 • Plac zabaw przylegający do ulic Skarszewskiej i Kryzana (dz.nr 5/80) - 39 360,00 zł
 • OSIR – Modernizacja dachu przy ul. Hallera 19 a - 140 786,83 zł
 • Budowa placu zabaw Jacek i Agatka. Etap 2 (budżet obywatelski) - 206 644,60 zł
 • Modernizacja oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią - 41 036,35 zł
Całkowity koszt
6 779 833,08 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Park "Nowe Oblicze"

Całkowity koszt
1 082 008,86 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański-Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów – wykonanie trzech aktywnych przejść w ciągu drogi powiatowej nr 2707G - 30 857,54 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. Do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard Koteże-Sumin - 390 000,00 zł
Całkowity koszt
420 857,54 zł
Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

 • Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim - 5 331 743,59 zł
 • Modernizacja Al. Jana Pawła II (etap 2) - 99 700,00 zł
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim - 4 000,00zł
 • Modernizacja ul. Szumana - 210 597,96 zł
 • Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB:
  - ul. Malinowa - 918 454,09, zł
  - ul. Legionów - 300 781,80 zł
  - ul. Żabia - 121 330,00 zł
  - ul. Bohaterów Getta - 271 692,18 zł
 • Mapy i dokumentacje - 56 964,00 zł
 • Zakup parkometrów - 50 651,40 zł
Całkowity koszt
7 365 915,02 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Wykup nieruchomości - 152 270,00 zł
 • Modernizacja zasobów komunalnych - 145 581,33 zł
Całkowity koszt
297 851,33 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański - 559 082,07 zł
 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański - 1 319 049,22 zł
Całkowity koszt
1 878 131,29 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie ulic

Całkowity koszt
31 734,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

 • Zadaszenie targowiska - 46 760,00 zł
 • Modernizacja przestrzeni publicznych - dokumentacja techniczna - 37 515,00 zł
 • Nasza przestrzeń Skwer Św. Wojciecha. Etap 1 (budżet obywatelski) - 245 725,00 zł
 • Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
350 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim - 64 520,00 zł
 • PSP 1 - modernizacja sieci komputerowej - 60 000,00 zł
 • PSP 2 - zakup maszyny do mycia podłóg - 13 500,00 zł
Całkowity koszt
138 020,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

MPP 6 – Modernizacja przejścia do przedszkola

Całkowity koszt
39 704,78 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne i przedszkolne

 • PSP 3 – zakup patelni elektrycznej - 12 852,52 zł
 • MPP 6 - zakup pieca konwekcyjnego - 33 000,00 zł
 • MPP10 - zakup pieca konwekcyjno-parowego - 33 000,00 zł
Całkowity koszt
78 852,52 zł
PSP Nr 3

PSP Nr 3

Doposażenie pomieszczenia do realizacji zajęć o charakterze socjoterapeutycznym

Całkowity koszt
102 123,24 zł
Urzędy gmin

Urzędy gmin

 • Zakup sprzętu do punktu szczepień – COVID 19 - 24 085,02 zł
 • Sprzęt komputerowy i oprogramowanie - 112 296,18 zł
 • Zakup sprzętu – COVID-19 - 124 079,94 zł
Całkowity koszt
260 461,14 zł
Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia

 • Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 - 129 469,30 zł
 • ŚDS - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 98 137,50 zł
Całkowity koszt
227 606,80 zł
Komendy wojewódzkie policji

Komendy wojewódzkie policji

Zakup samochodu oznakowanego dla Policji (dofinansowanie)

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Komendy wojewódzkie straży pożarnej

Komendy wojewódzkie straży pożarnej

Zakup samochodu bojowego dla KP PSP (dofinansowanie)

Całkowity koszt
35 000,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego

Całkowity koszt
13 750,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Kultura i sport
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

5 685 380,64 zł

Ochrona zabytków

 • Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego - 5 486 856,64 zł
 • Renowacja murów, Ratusz - 176 484,00 zł
 • Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 22 040,00 zł
Instytucje kultury fizycznej

Całkowity koszt

6 779 833,08 zł

Instytucje kultury fizycznej

 • Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia - 5 500,00 zł
 • Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - 6 149 005,30 zł
 • Wyrobisko - Tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX - Nad Jarem/Piekiełki (budżet obywatelski) - 197 500,00 zł
 • Plac zabaw przylegający do ulic Skarszewskiej i Kryzana (dz.nr 5/80) - 39 360,00 zł
 • OSIR – Modernizacja dachu przy ul. Hallera 19 a - 140 786,83 zł
 • Budowa placu zabaw Jacek i Agatka. Etap 2 (budżet obywatelski) - 206 644,60 zł
 • Modernizacja oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią - 41 036,35 zł
Pozostała działalność

Całkowity koszt

1 082 008,86 zł

Pozostała działalność

Park "Nowe Oblicze"

Infrastruktura
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

420 857,54 zł

Drogi powiatowe

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odc. Starogard Gdański-Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów – wykonanie trzech aktywnych przejść w ciągu drogi powiatowej nr 2707G - 30 857,54 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. Do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard Koteże-Sumin - 390 000,00 zł
Inwestycje drogowe

Całkowity koszt

7 365 915,02 zł

Inwestycje drogowe

 • Przebudowa ulic, obiektów mostowych, parkingów przy ul. Kanałowej, ul. Sobieskiego, części ul. Owidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim - 5 331 743,59 zł
 • Modernizacja Al. Jana Pawła II (etap 2) - 99 700,00 zł
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim - 4 000,00zł
 • Modernizacja ul. Szumana - 210 597,96 zł
 • Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB:
  - ul. Malinowa - 918 454,09, zł
  - ul. Legionów - 300 781,80 zł
  - ul. Żabia - 121 330,00 zł
  - ul. Bohaterów Getta - 271 692,18 zł
 • Mapy i dokumentacje - 56 964,00 zł
 • Zakup parkometrów - 50 651,40 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

297 851,33 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • Wykup nieruchomości - 152 270,00 zł
 • Modernizacja zasobów komunalnych - 145 581,33 zł
Ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

1 878 131,29 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański - 559 082,07 zł
 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański - 1 319 049,22 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

31 734,00 zł

Oświetlenie

Oświetlenie ulic

Pozostała działalność

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Pozostała działalność

 • Zadaszenie targowiska - 46 760,00 zł
 • Modernizacja przestrzeni publicznych - dokumentacja techniczna - 37 515,00 zł
 • Nasza przestrzeń Skwer Św. Wojciecha. Etap 1 (budżet obywatelski) - 245 725,00 zł
 • Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej - 20 000,00 zł
Sprawy społeczne, oświata i e-usługi
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

138 020,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim - 64 520,00 zł
 • PSP 1 - modernizacja sieci komputerowej - 60 000,00 zł
 • PSP 2 - zakup maszyny do mycia podłóg - 13 500,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

39 704,78 zł

Przedszkola

MPP 6 – Modernizacja przejścia do przedszkola

Stołówki szkolne i przedszkolne

Całkowity koszt

78 852,52 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

 • PSP 3 – zakup patelni elektrycznej - 12 852,52 zł
 • MPP 6 - zakup pieca konwekcyjnego - 33 000,00 zł
 • MPP10 - zakup pieca konwekcyjno-parowego - 33 000,00 zł
PSP Nr 3

Całkowity koszt

102 123,24 zł

PSP Nr 3

Doposażenie pomieszczenia do realizacji zajęć o charakterze socjoterapeutycznym

Urzędy gmin

Całkowity koszt

260 461,14 zł

Urzędy gmin

 • Zakup sprzętu do punktu szczepień – COVID 19 - 24 085,02 zł
 • Sprzęt komputerowy i oprogramowanie - 112 296,18 zł
 • Zakup sprzętu – COVID-19 - 124 079,94 zł
Ośrodki wsparcia

Całkowity koszt

227 606,80 zł

Ośrodki wsparcia

 • Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 - 129 469,30 zł
 • ŚDS - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 98 137,50 zł
Komendy wojewódzkie policji

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Komendy wojewódzkie policji

Zakup samochodu oznakowanego dla Policji (dofinansowanie)

Komendy wojewódzkie straży pożarnej

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Komendy wojewódzkie straży pożarnej

Zakup samochodu bojowego dla KP PSP (dofinansowanie)

Pozostała działalność

Całkowity koszt

13 750,00 zł

Pozostała działalność

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Starogardzie Gdańskim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Starogard Gdański (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.