Budżet miasta
Świdnica

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Świdnica

Budżet 2022

Dochody 271 405 830,85 zł

23,04% PIT
22,23% Dotacje
16,6% Subwencje
14,89% Podatki od nieruchomości
11,68% Inne podatki i opłaty lokalne
9,76% Pozostałe dochody
1,81% CIT

Wydatki 301 630 152,85 zł

Oświata i wychowanie 27,24%
Rodzina 13,95%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,4%
Transport i łączność 10,64%
Administracja publiczna 9,76%
Kultura fizyczna 7,71%
Pomoc społeczna 6,21%
Gospodarka mieszkaniowa 3,73%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,62%
Obsługa długu publicznego 1,33%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,97%
Ochrona zdrowia 0,75%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,65%
Różne rozliczenia 0,56%
Działalność usługowa 0,28%
Turystyka 0,16%
Pozostałe wydatki 0,05%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Świdnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Świdnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

56 803
2019
56 222
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

6
2019
6
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

31
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.