Budżet miasta
Tarnów

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Tarnów

Budżet 2022

Dochody 739 869 928,64 zł

30,22% Subwencje
21,69% Dotacje
17,87% PIT
12,05% Podatki od nieruchomości
8,95% Inne podatki i opłaty lokalne
7,2% Pozostałe dochody
2,03% CIT

Wydatki 880 502 726,84 zł

Oświata i wychowanie 38,09%
Transport i łączność 11,16%
Rodzina 10,21%
Pomoc społeczna 7,09%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,7%
Administracja publiczna 5,53%
Kultura fizyczna 4,26%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,91%
Różne rozliczenia 2,9%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,42%
Obsługa długu publicznego 1,92%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,82%
Ochrona zdrowia 1,12%
Gospodarka mieszkaniowa 0,37%
Działalność usługowa 0,27%
Pozostałe wydatki 0,16%
Turystyka 0,14%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Tarnów

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Tarnów

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

108 470
2019
107 498
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

10
2019
10
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

47
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.