Budżet miasta
Tomaszów Lubelski

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Tomaszów Lubelski

Budżet 2023

Dochody 104 368 326,0 zł

23,23% Subwencje
16,38% Środki na dofinansowanie zadań
15,62% PIT
12,58% Dotacje
12,17% Podatki od nieruchomości
9,7% Pozostałe dochody
9,11% Inne podatki i opłaty lokalne
1,22% CIT

Wydatki 104 483 519,92 zł

Oświata i wychowanie 34,18%
Transport i łączność 13,22%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,38%
Administracja publiczna 10,79%
Kultura fizyczna 10,02%
Rodzina 6,81%
Pomoc społeczna 6,07%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,32%
Gospodarka mieszkaniowa 1,07%
Ochrona zdrowia 1,04%
Obsługa długu publicznego 0,83%
Pozostałe wydatki 0,81%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,48%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Tomaszów Lubelski

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Tomaszów Lubelski

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

19 035
2019
18 783
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2019
1
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.