Tomaszów Lubelski

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tomaszowie Lubelskim.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
19 035
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
107 511 103,95 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
19 699 468 zł
18.32%
CIT
1 045 390,10 zł
0.97%
Podatki od nieruchomości
10 933 317,32 zł
10.17%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 273 605,68 zł
7.7%
Dotacje
36 865 535,30 zł
34.29%
Subwencje
20 298 139 zł
18.88%
Pozostałe dochody
10 395 648,55 zł
9.67%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
103 125 838,86 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 541 694,39 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
12 541 694,39 zł
Wydatki bieżące
88%
90 584 144,47 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
35 156 928,76 zł
Rodzina
całkowity koszt
22 697 736,66 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 307 451,12 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 290 108,70 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 889 428,56 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 784 432,49 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 451 574,36 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 000 756,38 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 761 434,93 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 158 722,52 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
894 996,84 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
752 906,72 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
979 360,82 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Tomaszowa Lubelskiego na rok 2021

04

Zadania inwestycyjne

Tomaszów Lubelski w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
11 641 639,47 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
65.59%
Infrastruktura
34.41%
Sprawy sołeczne, sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 635 429,24 zł
4 006 210,23 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogózieńskiej, Rynek i Szylinga;
 • Budowa i przebudowa ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Wiejskiej;
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Łaszczowieckiej;
 • Przebudowa chodników w pasie dróg powiatowych na ul. Wyzwolenia.
Całkowity koszt
1 514 827,54 zł
Parkingi

Parkingi

Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa parkingu na osiedlu przy ul. M.C.Skłodowskiej

Całkowity koszt
49 997,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Przebudowa oświetlenia drogowego ul. 29 Listopada, Grota Roweckiego, Plater, WalleNroda i Karpińskiego;
 • Budowa oświetlenia ul. Folwarcznej i ul. Zamojskiej, bocznej Starozamojskiej.
Całkowity koszt
326 002,97 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej;
 • Odnawialne źródła energii w Mieście.
Całkowity koszt
5 558 741,68 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Zagospodarowanie wód opadowych w północno-wschodniej części miasta;
 • Rozbudowa odwodnienia przy ul. Roztocze;
 • Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta.
Całkowity koszt
185 860,05 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zagospodarowanie terenu przy budynku wielorodzinnym Nr 1i Nr 2 przy ul. Rybickiego, oraz Nr 2 przy ul. Moniuszki;
 • Rewitalizacja osiedla Koszary.
Całkowity koszt
947 221,87 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53;
 • Budynek Urzędu Miasta ul. Lwowska 57;
 • Rozbudowa serwera archiwizacji.
Całkowity koszt
185 522,16 zł
Sport

Sport

 • Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim;
 • Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim;
 • Modernizacja ratraka;
 • Zakup kosiarki i autokaru.
Całkowity koszt
1 390 420,61 zł
Szkoły i przedszkola

Szkoły i przedszkola

 • Przebudowa i budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3;
 • Przebudowa schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej Nr 3;
 • Przebudowa kuchni w Przedszkolu Nr 1.
Całkowity koszt
389 081,72 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Przebudowa Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym;
 • Budowa ogrodzenia wokół Cmentarza Komunalnego;
 • Budowa kolumbarium;
 • Budowa zjazdu, parkingu i ciągu pieszo-jezdnego od ul. Folwarcznej;
 • Zakup pierwszego wyposażenia do kaplicy cmentarnej.
Całkowity koszt
650 810,37 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Budowa zjazdu na działce 115/11 ark 15;
 • Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejskiego Zarządu Dróg;
 • Zakup kosiarki samojezdnej, ciągnika rolniczego z osprzętem, programu do elektronicznej ewidencji dróg,
 • Zagospodarowanie terenu placu zabaw na oś.Południe; ul. Aleja Południowa i terenu przy ul. Dolnej;
 • Monitoring miasta.
Całkowity koszt
443 153,50 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 514 827,54 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogózieńskiej, Rynek i Szylinga;
 • Budowa i przebudowa ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Wiejskiej;
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Łaszczowieckiej;
 • Przebudowa chodników w pasie dróg powiatowych na ul. Wyzwolenia.
Parkingi

Całkowity koszt

49 997,00 zł

Parkingi

Przebudowa drogi wewnętrznej oraz budowa parkingu na osiedlu przy ul. M.C.Skłodowskiej

Oświetlenie

Całkowity koszt

326 002,97 zł

Oświetlenie

 • Przebudowa oświetlenia drogowego ul. 29 Listopada, Grota Roweckiego, Plater, WalleNroda i Karpińskiego;
 • Budowa oświetlenia ul. Folwarcznej i ul. Zamojskiej, bocznej Starozamojskiej.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

5 558 741,68 zł

Ochrona środowiska

 • Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej;
 • Odnawialne źródła energii w Mieście.
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

185 860,05 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Zagospodarowanie wód opadowych w północno-wschodniej części miasta;
 • Rozbudowa odwodnienia przy ul. Roztocze;
 • Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta.
Sprawy sołeczne, sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

947 221,87 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zagospodarowanie terenu przy budynku wielorodzinnym Nr 1i Nr 2 przy ul. Rybickiego, oraz Nr 2 przy ul. Moniuszki;
 • Rewitalizacja osiedla Koszary.
Urząd Gminy

Całkowity koszt

185 522,16 zł

Urząd Gminy

 • Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53;
 • Budynek Urzędu Miasta ul. Lwowska 57;
 • Rozbudowa serwera archiwizacji.
Sport

Całkowity koszt

1 390 420,61 zł

Sport

 • Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim;
 • Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim;
 • Modernizacja ratraka;
 • Zakup kosiarki i autokaru.
Szkoły i przedszkola

Całkowity koszt

389 081,72 zł

Szkoły i przedszkola

 • Przebudowa i budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 3;
 • Przebudowa schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej Nr 3;
 • Przebudowa kuchni w Przedszkolu Nr 1.
Cmentarze

Całkowity koszt

650 810,37 zł

Cmentarze

 • Przebudowa Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym;
 • Budowa ogrodzenia wokół Cmentarza Komunalnego;
 • Budowa kolumbarium;
 • Budowa zjazdu, parkingu i ciągu pieszo-jezdnego od ul. Folwarcznej;
 • Zakup pierwszego wyposażenia do kaplicy cmentarnej.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

443 153,50 zł

Pozostałe inwestycje

 • Budowa zjazdu na działce 115/11 ark 15;
 • Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejskiego Zarządu Dróg;
 • Zakup kosiarki samojezdnej, ciągnika rolniczego z osprzętem, programu do elektronicznej ewidencji dróg,
 • Zagospodarowanie terenu placu zabaw na oś.Południe; ul. Aleja Południowa i terenu przy ul. Dolnej;
 • Monitoring miasta.
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tomaszowie Lubelskim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tomaszów Lubelski (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.