Wałcz

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wałczu.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
24 008
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
113 295 389,64 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
20.9%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
23 678 692 zł
20.9%
CIT
1 300 000 zł
1.15%
Podatki od nieruchomości
17 300 000 zł
15.27%
Inne Podatki Lokalne
8 516 380 zł
7.52%
Dotacje
31 315 106,64 zł
27.64%
Subwencje
18 005 201 zł
15.89%
Pozostałe dochody
13 180 010 zł
11.63%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
114 082 678,06 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 880 872,25 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
16 880 872,25 zł
Wydatki bieżące
85%
97 201 805,81 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 710 589,42 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 097 860,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 470 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 479 992,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
673 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 262 983,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 813 664,64 zł
Rodzina
całkowity koszt
20 957 124,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
14 269 280,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 575 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 298 170,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 350 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 124 515,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Wałcz w 2019 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
19 763 160,26 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
74.68%
Infrastruktura duża
25.32%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
14 759 204,26 zł
5 003 956,00 zł

Wymiana taboru miejskiego

Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowity koszt
5 477 642,00 zł

Budowa budynków mieszkalnych przez TBS.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Przyłącze kanalizacji ul. Południowa.
Całkowity koszt
40 000,00 zł

Remonty, budowy i przebudowy dróg. 

Całkowity koszt
5 396 927,12 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Łączny nakład na inwestycję: 4 704 977,85 zł (2017-2019). Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowity koszt
1 710 000,00 zł

Inne prace

Rozbiórki, zagospodarowanie terenów, wydatki inwestycyjne UM.

Całkowity koszt
134 635,14 zł

Interreg

3-letni projekt obejmujący: badania i opracowania naukowe, działania promocyjne, edukacyjne, wystawiennicze, wydawnictwa, konferencje, inscenizacje oraz inwestycje: budowę i wyposażenie pawilonu wystawienniczo-edukacyjno-magazynowego na terenie Skansenu Fortyfikacyjnego Grupa Warowna Cegielnia. Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Łączna wartość projektu: 714 033,23 euro.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek

Przygotowanie pomieszczeń dla wydziału usług wspólnych.

Całkowity koszt
240 000,00 zł

Rekultywacja wysypiska śmieci.

Całkowity koszt
580 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów, dróg

Środki na zadania częściowo pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowity koszt
2 218 686,00 zł

Mur i ogrodzenie wokół cmentarza. 

Całkowity koszt
248 000,00 zł

Zakup i montaż windy w SP 5.

Całkowity koszt
120 000,00 zł

Remont Dziennego Domu Pomocy.

Całkowity koszt
153 270,00 zł

Rekreacja (boiska, place zabaw, rewitalizacje terenów).

Całkowity koszt
217 000,00 zł

Budowa i wyposażenie Żłobka Miejskiego.

Całkowity koszt
227 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża

Całkowity koszt

5 477 642,00 zł

Wymiana taboru miejskiego

Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Budowa budynków mieszkalnych przez TBS.

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Przyłącze kanalizacji ul. Południowa.

Całkowity koszt

5 396 927,12 zł

Remonty, budowy i przebudowy dróg. 

Całkowity koszt

1 710 000,00 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Łączny nakład na inwestycję: 4 704 977,85 zł (2017-2019). Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowity koszt

134 635,14 zł

Inne prace

Rozbiórki, zagospodarowanie terenów, wydatki inwestycyjne UM.

Infrastruktura mała

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Interreg

3-letni projekt obejmujący: badania i opracowania naukowe, działania promocyjne, edukacyjne, wystawiennicze, wydawnictwa, konferencje, inscenizacje oraz inwestycje: budowę i wyposażenie pawilonu wystawienniczo-edukacyjno-magazynowego na terenie Skansenu Fortyfikacyjnego Grupa Warowna Cegielnia. Środki na zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Łączna wartość projektu: 714 033,23 euro.

Całkowity koszt

240 000,00 zł

Wspólna obsługa jednostek

Przygotowanie pomieszczeń dla wydziału usług wspólnych.

Całkowity koszt

580 000,00 zł

Rekultywacja wysypiska śmieci.

Całkowity koszt

2 218 686,00 zł

Oświetlenie ulic, placów, dróg

Środki na zadania częściowo pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowity koszt

248 000,00 zł

Mur i ogrodzenie wokół cmentarza. 

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Zakup i montaż windy w SP 5.

Całkowity koszt

153 270,00 zł

Remont Dziennego Domu Pomocy.

Całkowity koszt

217 000,00 zł

Rekreacja (boiska, place zabaw, rewitalizacje terenów).

Całkowity koszt

227 000,00 zł

Budowa i wyposażenie Żłobka Miejskiego.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Wałczu rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
23 678 692,00 zł
Prognoza
100%
26 259 375,02 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
Sport i rekreacja
+ 2 km
nowych ścieżek rowerowych
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Monitoring miejski
+ 30
kamer monitoringu
Więcej zieleni
+ 150
posadzonych drzew i krzewów rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Wałczu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Wałcz (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.