Budżet miasta
Wschowa

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Wschowa

Budżet 2022

Dochody 89 092 491,17 zł

28,83% Subwencje
26,97% Dotacje
16,19% PIT
12,68% Podatki od nieruchomości
7,57% Pozostałe dochody
6,74% Inne podatki i opłaty lokalne
1,03% CIT

Wydatki 93 229 753,03 zł

Oświata i wychowanie 40,69%
Rodzina 22,42%
Administracja publiczna 9,73%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,7%
Pomoc społeczna 5,59%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,09%
Transport i łączność 2,98%
Gospodarka mieszkaniowa 2,74%
Kultura fizyczna 1,77%
Różne rozliczenia 0,97%
Obsługa długu publicznego 0,97%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,97%
Ochrona zdrowia 0,6%
Rolnictwo i łowiectwo 0,41%
Pozostałe wydatki 0,37%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Wschowa

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Wschowa

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

21 134
2019
20 955
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2019
3
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

14
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.