Mieszkam w
Gminie Brzeg Dolny

i razem ze mną mieszka oficjalnie 15 568 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2020 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
17 275 720 zł
18.05%
CIT
2 044 459,93 zł
2.14%
Podatki od nieruchomości
23 304 915,78 zł
24.35%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 809 707,09 zł
7.12%
Dotacje
28 120 833 zł
29.39%
Subwencje
10 546 250 zł
11.02%
Pozostałe dochody
7 587 728,40 zł
7.93%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 904 586,55 zł
Rodzina
całkowity koszt
22 805 399,26 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 425 951,39 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 232 419,06 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 316 705,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 382 146,76 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 853 314,24 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 288 387,34 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 200 369,21 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
573 625,65 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
443 566,24 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
893 025,82 zł