Mieszkam w
Gminie Brzeg Dolny

i razem ze mną mieszka oficjalnie 15 568 mieszkańców
Dochody ogółem gminy w 2020 roku:

01

Dochody
ogółem

PIT
17 782 556 zł
18.05%
CIT
3 000 000 zł
3.04%
Podatki od nieruchomości
24 950 000 zł
25.32%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 722 207 zł
8.85%
Dotacje
25 982 659 zł
26.37%
Subwencje
10 317 750 zł
10.47%
Pozostałe dochody
7 777 970 zł
7.89%
02

Moje podatki

Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00.zł - 6 tys. zł
  • 0,00. zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 146 480,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
20 903 783,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
13 681 235,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 475 708,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 097 500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 201 907,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 433 711,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 749 500,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 447 402,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
781 300,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
531 240,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 634 226,00 zł