Brzeg Dolny

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
15 568
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
95 689 614,20 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.05%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 275 720 zł
18.05%
CIT
2 044 459,93 zł
2.14%
Podatki od nieruchomości
23 304 915,78 zł
24.35%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 809 707,09 zł
7.12%
Dotacje
28 120 833 zł
29.39%
Subwencje
10 546 250 zł
11.02%
Pozostałe dochody
7 587 728,40 zł
7.93%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
97 319 496,52 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 802 575,86 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
17 802 575,86 zł
Wydatki bieżące
82%
79 516 920,66 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 904 586,55 zł
Rodzina
całkowity koszt
22 805 399,26 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 425 951,39 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 232 419,06 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 316 705,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 382 146,76 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 853 314,24 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 288 387,34 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 200 369,21 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
573 625,65 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
443 566,24 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
893 025,82 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Brzeg Dolny z 2020 roku.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Brzeg Dolny w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
17 802 575,86 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
19.4%
Infrastruktura
80.6%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 453 715,98 zł
14 348 859,88 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

Całkowity koszt
1 084 380,39 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Bukowice";
Budowa i przebudowa ulicy Jarzębinowej, Brzozowej, Akacjowej, Klonowej, Topolowej.

Całkowity koszt
1 623 038,90 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zabudowa wnętrz osiedlowych;
Spłata zobowiązań;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy.

Całkowity koszt
709 852,84 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Całkowity koszt
36 443,85 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dotacja inwestycyjna dla Policji na zakup samochodu;
Zakup respiratora i bramki dezynfekującej dla PCM Sp. z o.o.;
Dotacja dla Powiatu Wołowskiego na zakup skokochronu;
Monitoring miejski.

Całkowity koszt
107 293,54 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Pysząca;
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego;
Zakup kosiarki-traktorka ogrodowego dla sołectwa Naborów;
Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.

Całkowity koszt
2 500 537,13 zł
Biblioteka publiczna

Biblioteka publiczna

Dotacja dla MiGBP na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym.

Całkowity koszt
1 539 998,00 zł
Sport

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport;
Zakup wielofunkcyjnej maty do ćwiczeń na hali sportowej.

Całkowity koszt
8 020 596,34 zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Modernizacja budynku szpitala;
Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby PCM Sp. z o.o.;
Objęcie akcji w PCM Sp. z o.o.

Całkowity koszt
1 211 389,84 zł
Żłobki

Żłobki

Dolnośląskie Żłobki II.

Całkowity koszt
451 355,33 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego;
Zakup sprzętu komputerowego dla UM;
Rozwój e-usług dla gminy;
Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych;
Zakup maszyny myjąco-suszącej dla LO.

Całkowity koszt
517 689,70 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 084 380,39 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 623 038,90 zł

Lepsze drogi

Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Bukowice";
Budowa i przebudowa ulicy Jarzębinowej, Brzozowej, Akacjowej, Klonowej, Topolowej.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

709 852,84 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zabudowa wnętrz osiedlowych;
Spłata zobowiązań;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy.

Oświetlenie

Całkowity koszt

36 443,85 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

107 293,54 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja inwestycyjna dla Policji na zakup samochodu;
Zakup respiratora i bramki dezynfekującej dla PCM Sp. z o.o.;
Dotacja dla Powiatu Wołowskiego na zakup skokochronu;
Monitoring miejski.

Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

2 500 537,13 zł

Kultura i rekreacja

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Pysząca;
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego;
Zakup kosiarki-traktorka ogrodowego dla sołectwa Naborów;
Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.

Biblioteka publiczna

Całkowity koszt

1 539 998,00 zł

Biblioteka publiczna

Dotacja dla MiGBP na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym.

Sport

Całkowity koszt

8 020 596,34 zł

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport;
Zakup wielofunkcyjnej maty do ćwiczeń na hali sportowej.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Całkowity koszt

1 211 389,84 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Modernizacja budynku szpitala;
Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby PCM Sp. z o.o.;
Objęcie akcji w PCM Sp. z o.o.

Żłobki

Całkowity koszt

451 355,33 zł

Żłobki

Dolnośląskie Żłobki II.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

517 689,70 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego;
Zakup sprzętu komputerowego dla UM;
Rozwój e-usług dla gminy;
Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych;
Zakup maszyny myjąco-suszącej dla LO.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Brzeg Dolny rozliczyło tylko 76% mieszkańców.

Teraz
76%
17 275 720,00 zł
Prognoza
100%
22 471 747,58 zł
Zobacz, jak brakujące +24%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Dla mieszkańców
+ 5
wydarzeń kulturalnych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.