Brzeg Dolny

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 568
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
98 533 142,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.05%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 782 556 zł
18.05%
CIT
CIT
3 000 000 zł
3.04%
Podatki od nieruchomości
24 950 000 zł
25.32%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 722 207 zł
8.85%
Dotacje
Dotacje
25 982 659 zł
26.37%
Subwencje
Subwencje
10 317 750 zł
10.47%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
7 777 970 zł
7.89%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
103 083 992,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 311 051,00 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
18 311 051,00 zł
Wydatki bieżące
82%
84 772 941,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_oswiata-wychowanie_fGzrQgk.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 146 480,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_rodzina_9kA8Cjn.svg
Rodzina
całkowity koszt
20 903 783,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_kultura-fizyczna_CYxvRuE.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
13 681 235,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_administracja-publiczna_zPhMNb9.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 475 708,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_gospodarka-komunalna_3BnIt4a.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 097 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_kultura-dziedzictwo_cBLRkHZ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 201 907,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_pomoc-spoleczna_SShLGBm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 433 711,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_gospodarka-mieszkaniowa_IGoOMWN.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 749 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_transport-lacznosc_Lmo3vCH.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 447 402,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_dlug-publiczny_bwxUcvp.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
781 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_bezpieczenstwo-publiczne_sVMMXYN.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
531 240,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_rozne-rozliczenia_LtzBnQV.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 634 226,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_oswiata-wychowanie_fGzrQgk.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 146 480,00 zł
Wydatki bieżące
28 128 480,00 zł
Wydatki majątkowe
18 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_rodzina_9kA8Cjn.svg
Rodzina
całkowity koszt
20 903 783,00 zł
Wydatki bieżące
20 252 360,00 zł
Wydatki majątkowe
651 423,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_kultura-fizyczna_CYxvRuE.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
13 681 235,00 zł
Wydatki bieżące
5 431 135,00 zł
Wydatki majątkowe
8 250 100,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_administracja-publiczna_zPhMNb9.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 475 708,00 zł
Wydatki bieżące
9 154 156,00 zł
Wydatki majątkowe
321 552,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_gospodarka-komunalna_3BnIt4a.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 097 500,00 zł
Wydatki bieżące
8 497 500,00 zł
Wydatki majątkowe
600 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_kultura-dziedzictwo_cBLRkHZ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 201 907,00 zł
Wydatki bieżące
3 035 810,00 zł
Wydatki majątkowe
4 166 097,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_pomoc-spoleczna_SShLGBm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 433 711,00 zł
Wydatki bieżące
3 876 084,00 zł
Wydatki majątkowe
1 557 627,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_gospodarka-mieszkaniowa_IGoOMWN.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 749 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 123 800,00 zł
Wydatki majątkowe
625 700,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_transport-lacznosc_Lmo3vCH.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 447 402,00 zł
Wydatki bieżące
747 350,00 zł
Wydatki majątkowe
1 700 052,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_dlug-publiczny_bwxUcvp.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
781 300,00 zł
Wydatki bieżące
781 300,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_bezpieczenstwo-publiczne_sVMMXYN.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
531 240,00 zł
Wydatki bieżące
435 740,00 zł
Wydatki majątkowe
95 500,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_def_2_rozne-rozliczenia_LtzBnQV.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 634 226,00 zł
Wydatki bieżące
1 309 226,00 zł
Wydatki majątkowe
325 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 330 858,00 zł
Szkoły podstawowe
14 330 858,00 zł
Wydatki bieżące
7 243 010,00 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
7 243 010,00 zł
Wydatki bieżące
2 142 665,00 zł
Wydatki majątkowe
18 000,00 zł
Licea ogólnokształcące
2 160 665,00 zł
Wydatki bieżące
2 042 900,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
2 042 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 800 750,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 800 750,00 zł
Wydatki bieżące
329 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
329 000,00 zł
Wydatki bieżące
136 797,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
136 797,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
96 500,00 zł
Pozostała działalność
96 500,00 zł
Wydatki bieżące
14 262 550,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
14 262 550,00 zł
Wydatki bieżące
3 929 726,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3 929 726,00 zł
Wydatki bieżące
510 381,00 zł
Wydatki majątkowe
651 423,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 161 804,00 zł
Wydatki bieżące
732 140,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
732 140,00 zł
Wydatki bieżące
585 563,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
585 563,00 zł
Wydatki bieżące
180 000,00 zł
Rodziny zastępcze
180 000,00 zł
Wydatki bieżące
52 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
52 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 172 500,00 zł
Wydatki majątkowe
8 225 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
13 397 500,00 zł
Wydatki bieżące
258 635,00 zł
Wydatki majątkowe
25 100,00 zł
Pozostała działalność
283 735,00 zł
Wydatki bieżące
6 503 649,00 zł
Wydatki majątkowe
321 552,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6 825 201,00 zł
Wydatki bieżące
995 960,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
995 960,00 zł
Wydatki bieżące
880 210,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
880 210,00 zł
Wydatki bieżące
362 600,00 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
362 600,00 zł
Wydatki bieżące
185 941,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
185 941,00 zł
Wydatki bieżące
225 796,00 zł
Pozostała działalność
225 796,00 zł
Wydatki bieżące
4 087 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
4 087 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 223 000,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 323 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 170 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
1 170 000,00 zł
Wydatki bieżące
820 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
820 000,00 zł
Wydatki bieżące
59 000,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
359 000,00 zł
Wydatki bieżące
56 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
56 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 071 500,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Pozostała działalność
1 271 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 290 670,00 zł
Wydatki majątkowe
35 100,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 325 770,00 zł
Wydatki bieżące
660 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 540 000,00 zł
Biblioteki
2 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
9 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 140,00 zł
Wydatki majątkowe
2 590 997,00 zł
Pozostała działalność
2 607 137,00 zł
Wydatki bieżące
1 227 679,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 227 679,00 zł
Wydatki bieżące
699 864,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Ośrodki wsparcia
699 864,00 zł
Wydatki bieżące
349 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
349 000,00 zł
Wydatki bieżące
295 500,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
295 500,00 zł
Wydatki bieżące
293 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
293 000,00 zł
Wydatki bieżące
238 950,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
238 950,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
166 178,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
166 178,00 zł
Wydatki bieżące
152 416,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
152 416,00 zł
Wydatki bieżące
32 222,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
32 222,00 zł
Wydatki bieżące
24 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
24 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
177 275,00 zł
Wydatki majątkowe
1 557 627,00 zł
Pozostała działalność
1 734 902,00 zł
Wydatki bieżące
3 123 800,00 zł
Wydatki majątkowe
625 700,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 749 500,00 zł
Wydatki bieżące
660 100,00 zł
Wydatki majątkowe
700 052,00 zł
Drogi publiczne gminne
1 360 152,00 zł
Wydatki majątkowe
1 000 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
87 250,00 zł
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
87 250,00 zł
Wydatki bieżące
781 300,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
781 300,00 zł
Wydatki bieżące
218 000,00 zł
Wydatki majątkowe
39 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
257 000,00 zł
Wydatki bieżące
198 900,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne
198 900,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wydatki majątkowe
31 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
46 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 840,00 zł
Obrona cywilna
1 840,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł
Pozostała działalność
27 000,00 zł
Wydatki bieżące
547 200,00 zł
Różne rozliczenia
547 200,00 zł
Wydatki bieżące
172 155,00 zł
Wydatki majątkowe
175 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
347 155,00 zł
Wydatki bieżące
247 110,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Działalność usługowa
347 110,00 zł
Wydatki bieżące
287 900,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
287 900,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Turystyka
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
24 861,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
24 861,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Brzeg Dolny w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
18 311 051,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
16.93%
Infrastruktura
83.07%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 100 752,00 zł
15 210 299,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_wodociagowo-kanalizacyjna_Easy-Resize.com_T0y1jjG.jpg

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

Całkowity koszt
675 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/17_Easy-Resize.com.jpg

Lepsze drogi

Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Bukowice";
Budowa i przebudowa ulicy Jarzębinowej, Brzozowej, Akacjowej, Klonowej, Topolowej;
Modernizacja drogi w Bukowicach.

Całkowity koszt
1 700 052,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/18_Zabudowa_wnetrz_osiedlowych_Easy-Resize.com.jpg

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego;
Zabudowa wnętrz osiedlowych;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy.

Całkowity koszt
625 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_yTODVPk.jpg

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/19_respirator_3_Easy-Resize.com.jpg

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Policji;
Zakup respiratora dla PCM Sp. z o.o.;
Monitoring miejski.

Całkowity koszt
95 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zespol_parkowo_palacowy.jpg

Kultura i rekreacja

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nabrzeża Odry poprzez budowę punktu cumowniczego z bulwarem nadrzecznym;
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Pysząca;
Remont elewacji i dachu Pałacu w Brzegu Dolnym;
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego;
Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.

Całkowity koszt
2 701 197,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/21_Budowa_Biblioteki_Publicznej_Easy-Resize.com.jpg

Biblioteka publiczna

Dotacja dla MiGBP na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym.

Całkowity koszt
1 540 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_budowa_basenow_zewnetrznych.jpg

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport;
Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport;
Zakup wielofunkcyjnej maty sportowej;
Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej.

Całkowity koszt
8 225 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/23_Easy-Resize.com.jpg

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Modernizacja budynku szpitala;
Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby szpitala;
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+".

Całkowity koszt
1 557 627,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/24_DSC_1273_Easy-Resize.com.jpg

Żłobki

Dolnośląskie Żłobki II.

Całkowity koszt
651 423,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/25_Easy-Resize.com.jpg

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego;
Zakup sprzętu komputerowego dla UM;
Rozwój e-usług dla gminy;
Zakup maszyny myjąco-suszącej.

Całkowity koszt
439 552,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Infrastruktura_wodociagowo-kanalizacyjna_Easy-Resize.com_T0y1jjG.jpg

Całkowity koszt

675 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/17_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

1 700 052,00 zł

Lepsze drogi

Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Bukowice";
Budowa i przebudowa ulicy Jarzębinowej, Brzozowej, Akacjowej, Klonowej, Topolowej;
Modernizacja drogi w Bukowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/18_Zabudowa_wnetrz_osiedlowych_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

625 700,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego;
Zabudowa wnętrz osiedlowych;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_yTODVPk.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/19_respirator_3_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

95 500,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Policji;
Zakup respiratora dla PCM Sp. z o.o.;
Monitoring miejski.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zespol_parkowo_palacowy.jpg

Całkowity koszt

2 701 197,00 zł

Kultura i rekreacja

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nabrzeża Odry poprzez budowę punktu cumowniczego z bulwarem nadrzecznym;
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Pysząca;
Remont elewacji i dachu Pałacu w Brzegu Dolnym;
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego;
Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/21_Budowa_Biblioteki_Publicznej_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

1 540 000,00 zł

Biblioteka publiczna

Dotacja dla MiGBP na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_budowa_basenow_zewnetrznych.jpg

Całkowity koszt

8 225 000,00 zł

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport;
Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport;
Zakup wielofunkcyjnej maty sportowej;
Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/23_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

1 557 627,00 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Modernizacja budynku szpitala;
Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby szpitala;
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/24_DSC_1273_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

651 423,00 zł

Żłobki

Dolnośląskie Żłobki II.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/25_Easy-Resize.com.jpg

Całkowity koszt

439 552,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego;
Zakup sprzętu komputerowego dla UM;
Rozwój e-usług dla gminy;
Zakup maszyny myjąco-suszącej.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Brzeg Dolny rozlicza tylko 76% mieszkańców.

Teraz
76%
17 782 556,00 zł
Prognoza
100%
23 131 024,91 zł
Zobacz, jak brakujące +24%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 4 km
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 3 km
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
+ 2
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 20
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
+ 2
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
+ 5
Dla mieszkańców
+ 5
wydarzeń kulturalnych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.