Brzeg Dolny

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 568
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
98 533 142,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.05%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 782 556 zł
18.05%
CIT
3 000 000 zł
3.04%
Podatki od nieruchomości
24 950 000 zł
25.32%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 722 207 zł
8.85%
Dotacje
25 982 659 zł
26.37%
Subwencje
10 317 750 zł
10.47%
Pozostałe dochody
7 777 970 zł
7.89%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
103 083 992,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 311 051,00 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
18 311 051,00 zł
Wydatki bieżące
82%
84 772 941,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
28 146 480,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
20 903 783,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
13 681 235,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 475 708,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 097 500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 201 907,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 433 711,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 749 500,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 447 402,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
781 300,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
531 240,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 634 226,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Brzeg Dolny w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
18 311 051,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
16.93%
Infrastruktura
83.07%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 100 752,00 zł
15 210 299,00 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

Całkowity koszt
675 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Bukowice";
Budowa i przebudowa ulicy Jarzębinowej, Brzozowej, Akacjowej, Klonowej, Topolowej;
Modernizacja drogi w Bukowicach.

Całkowity koszt
1 700 052,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego;
Zabudowa wnętrz osiedlowych;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy.

Całkowity koszt
625 700,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Policji;
Zakup respiratora dla PCM Sp. z o.o.;
Monitoring miejski.

Całkowity koszt
95 500,00 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nabrzeża Odry poprzez budowę punktu cumowniczego z bulwarem nadrzecznym;
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Pysząca;
Remont elewacji i dachu Pałacu w Brzegu Dolnym;
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego;
Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.

Całkowity koszt
2 701 197,00 zł
Biblioteka publiczna

Biblioteka publiczna

Dotacja dla MiGBP na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym.

Całkowity koszt
1 540 000,00 zł
Sport

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport;
Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport;
Zakup wielofunkcyjnej maty sportowej;
Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej.

Całkowity koszt
8 225 000,00 zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Modernizacja budynku szpitala;
Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby szpitala;
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+".

Całkowity koszt
1 557 627,00 zł
Żłobki

Żłobki

Dolnośląskie Żłobki II.

Całkowity koszt
651 423,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego;
Zakup sprzętu komputerowego dla UM;
Rozwój e-usług dla gminy;
Zakup maszyny myjąco-suszącej.

Całkowity koszt
439 552,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

675 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Kanalizacja miasta;
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 700 052,00 zł

Lepsze drogi

Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w m. Bukowice";
Budowa i przebudowa ulicy Jarzębinowej, Brzozowej, Akacjowej, Klonowej, Topolowej;
Modernizacja drogi w Bukowicach.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

625 700,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego;
Zabudowa wnętrz osiedlowych;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy.

Oświetlenie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

95 500,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Policji;
Zakup respiratora dla PCM Sp. z o.o.;
Monitoring miejski.

Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

2 701 197,00 zł

Kultura i rekreacja

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nabrzeża Odry poprzez budowę punktu cumowniczego z bulwarem nadrzecznym;
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Pysząca;
Remont elewacji i dachu Pałacu w Brzegu Dolnym;
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego;
Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.

Biblioteka publiczna

Całkowity koszt

1 540 000,00 zł

Biblioteka publiczna

Dotacja dla MiGBP na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym.

Sport

Całkowity koszt

8 225 000,00 zł

Sport

Budowa kompleksu basenów zewnętrznych przy pływalni Aquasport;
Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport;
Zakup wielofunkcyjnej maty sportowej;
Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Całkowity koszt

1 557 627,00 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Modernizacja budynku szpitala;
Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby szpitala;
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+".

Żłobki

Całkowity koszt

651 423,00 zł

Żłobki

Dolnośląskie Żłobki II.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

439 552,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego;
Zakup sprzętu komputerowego dla UM;
Rozwój e-usług dla gminy;
Zakup maszyny myjąco-suszącej.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Brzeg Dolny rozlicza tylko 76% mieszkańców.

Teraz
76%
17 782 556,00 zł
Prognoza
100%
23 131 024,91 zł
Zobacz, jak brakujące +24%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Dla mieszkańców
+ 5
wydarzeń kulturalnych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.