Brzeg Dolny

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
15 307
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
96 004 714,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
17.18%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 489 263 zł
17.18%
CIT
2 698 137 zł
2.81%
Dotacje
19 922 111 zł
20.75%
Subwencje
11 712 459 zł
12.2%
Środki na dofinansowanie zadań
269 063 zł
0.28%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 090 381 zł
9.47%
Podatki od nieruchomości
26 300 000 zł
27.39%
Pozostałe dochody
9 523 300 zł
9.92%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
104 730 361,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 760 638,00 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
15 760 638,00 zł
Wydatki bieżące
85%
88 969 723,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
33 865 335,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 990 900,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 563 277,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 061 499,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 802 502,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 435 700,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 630 058,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 332 291,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 630 321,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 846 140,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 053 520,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 464 524,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 054 294,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Brzeg Dolny na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Brzeg Dolny w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
15 760 638,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
72.45%
Infrastruktura
25.93%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 419 338,00 zł
4 086 020,00 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.

Całkowity koszt
1 307 500,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Prezebudowa DW341 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w gminie Brzeg Dolny;
Dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego -Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D;
Budowa ul.Brzozowej w Brzegu Dolnym;
Zagospodarowanie wnętrz osiedli.

Całkowity koszt
2 224 100,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja budynku Targowiska Miejskiego w Brzegu Dolnym;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
Wykup nieruchomości niezbędnych dla gminy - spłata zobowiązań majątkowych.

Całkowity koszt
489 700,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym.

Całkowity koszt
220 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Monitoring miasta - Gminne Centrum Reagowania.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Szkoły podstawowe i licea

Szkoły podstawowe i licea

Budowa linii informatycznej w ZSP nr 3 w Brzegu Dolnym;
Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZSP1, ZSP3, SP1 i LO.

Całkowity koszt
2 884 020,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Zakup urządzeń na plac zabaw.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym;
Objęcie udziałów w PCM Sp. z o.o.

Całkowity koszt
1 102 000,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Utworzenie "Centrum Aktywnego Seniora" w Brzegu Dolnym.

Całkowity koszt
1 919 609,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kanalizacja miasta;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oczyszczalni ścieków w Brzegu Dolnym.

Całkowity koszt
470 000,00 zł
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Budowa PSZOK - dokumentacja techniczna;
Zakup samochodu do opróżniania koszy ulicznych.

Całkowity koszt
224 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Całkowity koszt
16 560,00 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla budynku głównego Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym;
Zakup sprzętu komputerowego dla UM.

Całkowity koszt
65 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Poprawa efektywności energetycznej budynku Pałacu w Brzegu Dolnym.

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Turystyka

Turystyka

Budowa przystani w Brzegu Dolnym.

Całkowity koszt
2 100 000,00 zł
Sport

Sport

Budowa skateparku w Brzegu Dolnym;
Modernizacja gminnych obiektów sportowych;
Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
Zakup kosiarek na potrzeby Stadionu Miejskiego.

Całkowity koszt
958 199,00 zł
Świetlice

Świetlice

Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.

Całkowity koszt
9 950,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o..;
Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie miasta;
Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw.

Całkowity koszt
1 270 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

1 307 500,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 224 100,00 zł

Lepsze drogi

Prezebudowa DW341 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w gminie Brzeg Dolny;
Dotacja celowa dla Powiatu Wołowskiego -Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D;
Budowa ul.Brzozowej w Brzegu Dolnym;
Zagospodarowanie wnętrz osiedli.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

489 700,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja budynku Targowiska Miejskiego w Brzegu Dolnym;
Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
Wykup nieruchomości niezbędnych dla gminy - spłata zobowiązań majątkowych.

Oświetlenie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

Cmentarze

Całkowity koszt

220 000,00 zł

Cmentarze

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Monitoring miasta - Gminne Centrum Reagowania.

Szkoły podstawowe i licea

Całkowity koszt

2 884 020,00 zł

Szkoły podstawowe i licea

Budowa linii informatycznej w ZSP nr 3 w Brzegu Dolnym;
Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZSP1, ZSP3, SP1 i LO.

Przedszkola

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Przedszkola

Zakup urządzeń na plac zabaw.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

1 102 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym;
Objęcie udziałów w PCM Sp. z o.o.

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

1 919 609,00 zł

Pomoc społeczna

Utworzenie "Centrum Aktywnego Seniora" w Brzegu Dolnym.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

470 000,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kanalizacja miasta;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oczyszczalni ścieków w Brzegu Dolnym.

Gospodarka odpadami

Całkowity koszt

224 000,00 zł

Gospodarka odpadami

Budowa PSZOK - dokumentacja techniczna;
Zakup samochodu do opróżniania koszy ulicznych.

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

16 560,00 zł

Ochrona powietrza

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Administracja publiczna

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Administracja publiczna

Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla budynku głównego Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym;
Zakup sprzętu komputerowego dla UM.

Ochrona zabytków

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Ochrona zabytków

Poprawa efektywności energetycznej budynku Pałacu w Brzegu Dolnym.

Turystyka

Całkowity koszt

2 100 000,00 zł

Turystyka

Budowa przystani w Brzegu Dolnym.

Sport

Całkowity koszt

958 199,00 zł

Sport

Budowa skateparku w Brzegu Dolnym;
Modernizacja gminnych obiektów sportowych;
Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
Zakup kosiarek na potrzeby Stadionu Miejskiego.

Świetlice

Całkowity koszt

9 950,00 zł

Świetlice

Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 270 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o..;
Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie miasta;
Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.