Brzeg Dolny

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Brzeg Dolny.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
15 307
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
105 067 748,05 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.44%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
19 377 681,57 zł
18.44%
CIT
2 677 571,64 zł
2.55%
Dotacje
19 027 834,51 zł
18.11%
Subwencje
11 976 326 zł
11.4%
Środki na dofinansowanie zadań
6 421 837,30 zł
6.11%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 209 938,66 zł
8.77%
Podatki od nieruchomości
28 064 084,44 zł
26.71%
Pozostałe dochody
8 312 473,93 zł
7.91%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
108 735 092,98 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 063 657,84 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
15 063 657,84 zł
Wydatki bieżące
86%
93 671 435,14 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
35 973 133,82 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 551 923,75 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 474 681,13 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 806 466,81 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 382 165,11 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 857 841,29 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 234 501,63 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 165 320,53 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 623 594,68 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 861 612,65 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 762 154,72 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 545 635,70 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 496 061,16 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg Dolny za 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Brzeg Dolny w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
15 063 657,84 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
81.62%
Sprawy społeczne, kultura i sport
18.38%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
12 294 992,70 zł
2 768 665,14 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Monitoring miasta - Gminne Centrum Reagowania.
Całkowity koszt
25 037,88 zł
Szkoły podstawowe i licea

Szkoły podstawowe i licea

 • Budowa linii informatycznej w ZSP nr 3 w Brzegu Dolnym;
 • Pomoc Ukrainie Fundusz Pomocy majątkowy;
 • Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZSP1, ZSP3, SP1 i LO;
 • Modernizacja dachu budynku LO w Brzegu Dolnym - dokumentacja projektowa.
Całkowity koszt
5 704 668,52 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Zakup urządzeń na plac zabaw;
 • Pomoc Ukrainie Fundusz Pomocy majątkowy.
Całkowity koszt
130 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym;
 • Objęcie udziałów w PCM Sp. z o.o.;
 • Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum dla osób bezdomnych w gminie Brzeg Dolny.
Całkowity koszt
1 225 050,90 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Utworzenie "Centrum Aktywnego Seniora" w Brzegu Dolnym.
Całkowity koszt
1 919 605,12 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Kanalizacja miasta;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oczyszczalni ścieków w Brzegu Dolnym.
Całkowity koszt
484 777,25 zł
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

 • Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do usuwania dzikich wysypisk.
Całkowity koszt
198 471,50 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
Całkowity koszt
16 560,00 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla budynku głównego Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym;
 • Zakup sprzętu komputerowego dla UM.
Całkowity koszt
109 999,13 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Pałacu w Brzegu Dolnym.
Całkowity koszt
417 809,19 zł
Sport

Sport

  • Budowa skateparku w Brzegu Dolnym;
  • Modernizacja gminnych obiektów sportowych.
  • Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
  • Zakup kosiarek na potrzeby Stadionu Miejskiego.

  Całkowity koszt
  987 952,71 zł
  Świetlice

  Świetlice

  • Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.
  Całkowity koszt
  9 950,00 zł
  Pozostałe inwestycje

  Pozostałe inwestycje

  • Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o.;
  • Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw.
  Całkowity koszt
  1 065 110,50 zł
  Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

  Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

  • Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
  • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
  • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta;
  • Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Godziecin i Bukowice.
  Całkowity koszt
  1 368 599,02 zł
  Lepsze drogi

  Lepsze drogi

  • Poprawa stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 341;
  • Przebudowa DW341 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w gminie Brzeg Dolny - dokumentacja;
  • Zagospodarowanie wnętrz osiedli.
  Całkowity koszt
  653 281,45 zł
  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

  • Modernizacja budynku Targowiska Miejskiego w Brzegu Dolnym;
  • Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
  • Wykup nieruchomości niezbędnych dla gminy - spłata zobowiązań majątkowych;
  • Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Brzeg Dolny.
  Całkowity koszt
  441 310,00 zł
  Oświetlenie

  Oświetlenie

  • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.
  Całkowity koszt
  94 754,00 zł
  Cmentarze

  Cmentarze

  • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym.
  Całkowity koszt
  210 720,67 zł
  Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
  Sprawy społeczne, kultura i sport
  Bezpieczeństwo

  Całkowity koszt

  25 037,88 zł

  Bezpieczeństwo

  • Monitoring miasta - Gminne Centrum Reagowania.
  Szkoły podstawowe i licea

  Całkowity koszt

  5 704 668,52 zł

  Szkoły podstawowe i licea

  • Budowa linii informatycznej w ZSP nr 3 w Brzegu Dolnym;
  • Pomoc Ukrainie Fundusz Pomocy majątkowy;
  • Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZSP1, ZSP3, SP1 i LO;
  • Modernizacja dachu budynku LO w Brzegu Dolnym - dokumentacja projektowa.
  Przedszkola

  Całkowity koszt

  130 000,00 zł

  Przedszkola

  • Zakup urządzeń na plac zabaw;
  • Pomoc Ukrainie Fundusz Pomocy majątkowy.
  Ochrona zdrowia

  Całkowity koszt

  1 225 050,90 zł

  Ochrona zdrowia

  • Modernizacja budynku szpitala w Brzegu Dolnym;
  • Objęcie udziałów w PCM Sp. z o.o.;
  • Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum dla osób bezdomnych w gminie Brzeg Dolny.
  Pomoc społeczna

  Całkowity koszt

  1 919 605,12 zł

  Pomoc społeczna

  • Utworzenie "Centrum Aktywnego Seniora" w Brzegu Dolnym.
  Gospodarka ściekowa i ochrona wód

  Całkowity koszt

  484 777,25 zł

  Gospodarka ściekowa i ochrona wód

  • Kanalizacja miasta;
  • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oczyszczalni ścieków w Brzegu Dolnym.
  Gospodarka odpadami

  Całkowity koszt

  198 471,50 zł

  Gospodarka odpadami

  • Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do usuwania dzikich wysypisk.
  Ochrona powietrza

  Całkowity koszt

  16 560,00 zł

  Ochrona powietrza

  • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
  Administracja publiczna

  Całkowity koszt

  109 999,13 zł

  Administracja publiczna

  • Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru dla budynku głównego Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym;
  • Zakup sprzętu komputerowego dla UM.
  Ochrona zabytków

  Całkowity koszt

  417 809,19 zł

  Ochrona zabytków

  • Poprawa efektywności energetycznej budynku Pałacu w Brzegu Dolnym.
  Sport

  Całkowity koszt

  987 952,71 zł

  Sport

   • Budowa skateparku w Brzegu Dolnym;
   • Modernizacja gminnych obiektów sportowych.
   • Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym;
   • Zakup kosiarek na potrzeby Stadionu Miejskiego.

   Świetlice

   Całkowity koszt

   9 950,00 zł

   Świetlice

   • Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Dworze.
   Pozostałe inwestycje

   Całkowity koszt

   1 065 110,50 zł

   Pozostałe inwestycje

   • Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o.;
   • Zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw.
   Infrastruktura
   Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

   Całkowity koszt

   1 368 599,02 zł

   Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

   • Modernizacja sieci wodociągowej na wsi;
   • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich;
   • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta;
   • Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Godziecin i Bukowice.
   Lepsze drogi

   Całkowity koszt

   653 281,45 zł

   Lepsze drogi

   • Poprawa stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 341;
   • Przebudowa DW341 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w gminie Brzeg Dolny - dokumentacja;
   • Zagospodarowanie wnętrz osiedli.
   Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   Całkowity koszt

   441 310,00 zł

   Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   • Modernizacja budynku Targowiska Miejskiego w Brzegu Dolnym;
   • Wykup gruntów i nieruchomości niezbędnych dla gminy;
   • Wykup nieruchomości niezbędnych dla gminy - spłata zobowiązań majątkowych;
   • Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Brzeg Dolny.
   Oświetlenie

   Całkowity koszt

   94 754,00 zł

   Oświetlenie

   • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy.
   Cmentarze

   Całkowity koszt

   210 720,67 zł

   Cmentarze

   • Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym.
   Dowiedz
   się jak rozliczyć
   PIT w swojej gminie!
   Zostawiasz swój podatek w Gminie Brzeg Dolny?
   Jesteśmy z Ciebie dumni.

   Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

   Pamiętaj!

   Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brzeg Dolny (niezależnie od miejsca zameldowania).

   Twoje podatki wrócą do Ciebie!

   Korzystamy z ciasteczek
   Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.