Mełgiew

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mełgiewie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 550
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
41 201 996,15 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
14.82%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
6 103 500 zł
14.82%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
3 105 500 zł
7.54%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
2 985 000 zł
7.25%
CIT
CIT
500 000 zł
1.21%
Dotacje
Dotacje
17 793 926,48 zł
43.19%
Subwencje
Subwencje
9 034 129 zł
21.93%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
1 679 940,67 zł
4.08%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
31 913 913,94 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 046 742,61 zł
stanowią 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
9 046 742,61 zł
Wydatki bieżące
72%
22 867 177,33 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
12 644 685,51 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-swiadczenia-rodzinne.svg
Rodzina
całkowity koszt
9 432 786,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i drogi
całkowity koszt
6 097 636,86 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 602 346,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 708 880,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 650 381,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 603 222,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
355 708,19 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 538 466,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 096 399,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-melioracje-wodne.svg
Rolnictwo
całkowity koszt
304 556,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
103 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
126 793,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
93 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
272 848,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
12 644 685,51 zł
Wydatki bieżące
12 325 086,42 zł
Wydatki majątkowe
26 000,00 zł
Transport i drogi
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-swiadczenia-rodzinne.svg
Rodzina
całkowity koszt
9 432 786,00 zł
Wydatki bieżące
9 432 786,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i drogi
całkowity koszt
6 097 636,86 zł
Wydatki bieżące
1 668 781,84 zł
Wydatki majątkowe
4 428 855,02 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 602 346,44 zł
Wydatki bieżące
1 602 346,44 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 708 880,72 zł
Wydatki bieżące
2 107 515,84 zł
Wydatki majątkowe
2 601 364,88 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 650 381,63 zł
Wydatki bieżące
3 650 381,63 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 603 222,87 zł
Wydatki bieżące
1 553 222,87 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
355 708,19 zł
Wydatki bieżące
355 708,19 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 538 466,31 zł
Wydatki bieżące
296 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 242 466,31 zł
Rolnictwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 096 399,22 zł
Wydatki bieżące
1 038 320,47 zł
Wydatki majątkowe
58 078,75 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-melioracje-wodne.svg
Rolnictwo
całkowity koszt
304 556,27 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
103 000,00 zł
Wydatki bieżące
103 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
126 793,00 zł
Wydatki bieżące
126 793,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
93 000,00 zł
Wydatki bieżące
93 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
272 848,00 zł
Wydatki bieżące
1 943 977,82 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
1 943 977,82 zł
Wydatki bieżące
6 849 557,75 zł
Wydatki majątkowe
26 000,00 zł
Inwestycje: 1) Budowa sali gimnastyczn-sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Dominowie 6000,00 zł 2) Fundusz Sołecki Dominów - 20 000,00 zł
Szkoły podstawowe
6 875 557,75 zł
Wydatki bieżące
1 024 000,00 zł
Gimnazja
1 024 000,00 zł
Wydatki bieżące
473 652,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
473 652,00 zł
Wydatki bieżące
293 599,09 zł
Świetlice szkolne
293 599,09 zł
Wydatki bieżące
346 400,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
346 400,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 687 498,85 zł
Wydatek w większości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadzenia wychowawcze
6 237 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 958 000,00 zł
Wydatek w większości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2 958 000,00 zł
Wydatki bieżące
162 086,00 zł
Wspieranie rodziny
162 086,00 zł
Rodziny zastępcze, Karta Dużej Rodziny
Pozostałe wydatki
75 200,00 zł
Wydatki bieżące
1 408 170,64 zł
Wydatki majątkowe
2 019 191,47 zł
Inwestycje: 1) Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Józefów, Podzamcze, Rzeciaków - 657 061,21 zł 2) Przebudowa dróg gminnych w iejsc. Piotrówek, Krzesimów II, Trzeszkowice - 1 100 000,00 zł 3) Wydatki inwestcyjne na Fundusz Sołecki w w miejc.: Franciszków, Janowice, Krępiec, Krzesimów II, Mełgiew, Minkowice, Trzeciaków - 162 130,26 zł 4) Opracowanie dokumentacji projektowej 100 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
3 427 362,11 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019L Trębaczów - Józefów - Krzesimów w zakresie odnowy nawierzchni
Drogi publiczne powiatowe
260 000,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 611,20 zł
Wydatki majątkowe
2 249 663,55 zł
"Mobilny LOF" - Zintegrowane Inwestyce Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Pozostała działalność
2 260 274,75 zł
Wydatki bieżące
628 950,44 zł
Ośrodki pomocy społecznej
628 950,44 zł
Wydatki bieżące
247 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
247 000,00 zł
Wydatki bieżące
220 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
220 000,00 zł
Wydatki bieżące
194 000,00 zł
Zasiłki stałe
194 000,00 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
38 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
38 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
7 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
107 396,00 zł
Wydatki bieżące
885 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
885 000,00 zł
Wydatki bieżące
292 000,00 zł
Wydatki majątkowe
218 922,53 zł
Inwestycje: 1) Budowa instalacji energoszczędnych oświetlenia na terenie mginy Mełgiew - 167 922,53 zł, 2) Fundusz Sołecki w miejsc. Krępiec I, Krępiec II, Nowy Krępiec - 51 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
510 922,53 zł
Wydatki bieżące
103 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
103 000,00 zł
Inwestycje: 1) Odnawialne źródła energii w Gminie Mełgiew - 2 359 468,06 zł, 2) Przebudowa amfiteatru w Gminie Mełgiew - wykonanie dokumentacji projektowej - 5000,00 zł, 3) Fundusz Sołecki Podzamcze - 17 974,29 zł
Pozostałe wydatki
3 209 958,19 zł
Wydatki bieżące
2 872 967,61 zł
Urzędy gmin
2 872 967,61 zł
Wydatki bieżące
175 000,00 zł
Rady gmin
175 000,00 zł
Wydatki bieżące
73 414,02 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
73 414,02 zł
Pozostała działalność, Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Pozostałe wydatki
529 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
300 208,19 zł
Ochotnicze straże pożarne
300 208,19 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
20 000,00 zł
Obrona cywilna, Komendy powiatowe Policji
Pozostałe wydatki
5 500,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
678 320,47 zł
Wydatki majątkowe
58 078,75 zł
Inwestycje: 1) Fundusz Sołecki w miejsc. Dominów i Józefów - 18 078,75 zł, 2) Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku świetlicy w Janówku - 35 000,00 zł, 3) Wykonanie inwentaryzacji oraz kosztorysu budowlanego świetlicy wiejskiej w Jackowie - 5000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
736 399,22 zł
Wydatki bieżące
210 000,00 zł
Biblioteki
210 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
90 000,00 zł
Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
60 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
126 793,00 zł
Wydatek częściowo pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
96 793,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
30 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
180 000,00 zł
Działalność usługowa
180 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
42 248,00 zł
wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
42 248,00 zł
Obrona narodowa - wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostałe wydatki
600,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Mełgiewie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Mełgiew (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.