Nowy Dwór Gdański

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Nowy Dwór Gdański.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
16 781
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
83 895 110,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
13.9%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 661 986 zł
13.9%
CIT
300 000 zł
0.36%
Podatki od nieruchomości
8 196 529 zł
9.77%
Podatki rolne
3 685 697 zł
4.39%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 552 347 zł
6.62%
Dotacje
25 034 383 zł
29.84%
Subwencje
21 644 481 zł
25.8%
Pozostałe dochody
7 819 687 zł
9.32%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
89 612 597,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 880 035,00 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
12 880 035,00 zł
Wydatki bieżące
86%
76 732 562,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 517 771,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
22 276 040,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 651 577,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 487 697,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 067 914,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 037 655,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
2 480 702,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 414 241,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 100 252,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 407 593,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 354 592,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 217 548,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
905 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
887 868,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
818 756,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
490 921,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
404 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
92 470,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Nowy Dwór Gdański w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
12 880 035,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
74.13%
Infrastruktura
25.87%
Oświata i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
9 548 009,00 zł
3 332 026,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II;
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały w CWŻ:
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej, Gombrowicza, Kochanowskiego,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej w Nowym Dworze Gdańskim,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Kmiecinie.

Całkowity koszt
1 073 479,00 zł
Przebudowa infrastruktury drogowej

Przebudowa infrastruktury drogowej

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi do gruntów rolnych w m. Kępki;
Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę ul. Bałtyckiej, Żeromskiego, Wiejskiej w Nowym Dworze Gdańskim;
Przebudowa ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim;
Przebudowa ul. Tczewskiej w Nowym Dworze Gdańskim;
Przebudowa chodników w Gminie;
Rozbudowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych przy ul. Warszawskiej;
Przebudowa przejść dla pieszych;
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Solnica.

Całkowity koszt
1 903 562,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki Funduszu Sołeckiego;
Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny;
Dokumentacja do budowy świetlicy Kmiecin;
Modernizacja budynku ŻOK dokumentacja;
Kapitalne remonty zasobu mieszkaniowego;
Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 6 Zarządzanie projektem;
Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty;
Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację pomieszczeń biblioteki publicznej usytuowanej w budynku Starostwa;
Remont budynku przy ul. Plac Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych.

Całkowity koszt
2 443 886,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Modernizacja sieci ciepłowniczej i kotłowni na terenie gminy;
Opracowanie dokumentacji projektowej targowiska;
Rozbudowa monitoringu.

Całkowity koszt
160 000,00 zł
Urząd Miejski

Urząd Miejski

Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim;
Zakup doposażenia serwera.

Całkowity koszt
3 967 082,00 zł
Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie

Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2;
Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzęcinie realizowane przez ZSP w Marzęcinie.

Całkowity koszt
225 762,00 zł
Sport

Sport

Modernizacja budynku Hali Pilawa na Miejskich Obiektach Sportowych;
Ocieplenie Budynku Hali PILAWA;
Zakup wertykulatora spalinowego do kosiarek.

Całkowity koszt
294 000,00 zł
Turystyka

Turystyka

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Lubieszewo -Stawiec;
Budowa miejsca obsługi rowerzystów w m. Tuja.

Całkowity koszt
2 358 702,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup samochodu dla Straży Gminnej;
Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych;
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
453 562,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

1 073 479,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II;
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały w CWŻ:
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej, Gombrowicza, Kochanowskiego,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej w Nowym Dworze Gdańskim,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Kmiecinie.

Przebudowa infrastruktury drogowej

Całkowity koszt

1 903 562,00 zł

Przebudowa infrastruktury drogowej

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi do gruntów rolnych w m. Kępki;
Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę ul. Bałtyckiej, Żeromskiego, Wiejskiej w Nowym Dworze Gdańskim;
Przebudowa ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim;
Przebudowa ul. Tczewskiej w Nowym Dworze Gdańskim;
Przebudowa chodników w Gminie;
Rozbudowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych przy ul. Warszawskiej;
Przebudowa przejść dla pieszych;
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Solnica.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

2 443 886,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki Funduszu Sołeckiego;
Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny;
Dokumentacja do budowy świetlicy Kmiecin;
Modernizacja budynku ŻOK dokumentacja;
Kapitalne remonty zasobu mieszkaniowego;
Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 6 Zarządzanie projektem;
Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty;
Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację pomieszczeń biblioteki publicznej usytuowanej w budynku Starostwa;
Remont budynku przy ul. Plac Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Modernizacja sieci ciepłowniczej i kotłowni na terenie gminy;
Opracowanie dokumentacji projektowej targowiska;
Rozbudowa monitoringu.

Urząd Miejski

Całkowity koszt

3 967 082,00 zł

Urząd Miejski

Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim;
Zakup doposażenia serwera.

Oświata i rekreacja
Oświata i wychowanie

Całkowity koszt

225 762,00 zł

Oświata i wychowanie

Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2;
Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzęcinie realizowane przez ZSP w Marzęcinie.

Sport

Całkowity koszt

294 000,00 zł

Sport

Modernizacja budynku Hali Pilawa na Miejskich Obiektach Sportowych;
Ocieplenie Budynku Hali PILAWA;
Zakup wertykulatora spalinowego do kosiarek.

Turystyka

Całkowity koszt

2 358 702,00 zł

Turystyka

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Lubieszewo -Stawiec;
Budowa miejsca obsługi rowerzystów w m. Tuja.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

453 562,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup samochodu dla Straży Gminnej;
Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych;
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Nowy Dwór Gdański?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nowy Dwór Gdański (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.