Radzymin

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radzymin.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
26 508
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
214 157 558,07 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
20.99%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
44 951 469 zł
20.99%
CIT
1 860 000 zł
0.87%
Podatki od nieruchomości
28 900 000 zł
13.49%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 702 500 zł
10.6%
Dotacje
78 630 701,07 zł
36.72%
Subwencje
30 410 258 zł
14.2%
Pozostałe dochody
6 702 630 zł
3.13%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
218 808 528,07 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
51 812 200,00 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
51 812 200,00 zł
Wydatki bieżące
76%
166 996 328,07 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
62 431 500,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
31 908 154,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
55 055 915,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 056 539,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
34 596 100,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 870 750,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 210 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 128 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 111 341,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 839 300,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 255 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
978 600,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 620 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 303 735,07 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 443 094,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Radzymin w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
51 812 200,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
35.57%
Edukacja, rekreacja i sport
64.43%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
18 427 200,00 zł
33 385 000,00 zł
Rewitalizacja parków

Rewitalizacja parków

Budowa Parku Czartoryskiej, skweru przy ul. Polnej, skwerów w Nadmie i Ciemnem

Całkowity koszt
5 000 000,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

Przy Szkole Podst. nr 2 w Radzyminie, w Łąkach, Nadmie Pólko i Słupnie, pumptrack w Radzyminie

Całkowity koszt
1 770 000,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Marek i modernizacja Al. Jana Pawła II w Radzyminie

Całkowity koszt
6 900 000,00 zł
Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

Budowa Szkoły Podstawowej w Nadmie. Szacunkowy łączny koszt 2021-2024: ok. 20,5 mln zł

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Zagospodarowanie placów zabaw i skwerów w sołectwach, projekt i budowa świetlicy w Starym Dybowie, zakup działek dla sołectw

Całkowity koszt
647 200,00 zł
Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej

Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie. Szacunkowy łączny koszt 2021-2023: ok. 5,5 mln zł, w tym planowane dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Realizacja projektu "Wirtual WOF" - 600 000,00 zł
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku - 360 000,00 zł
Budowa monitoringu wizyjnego (w tym place zabaw) - 100 000,00 zł
Budowa PSZOK - 20 000,00 zł
Modernizacja instalacji ppoż w ZSP w Starych Załubicach - 100 000,00 zł
Budowa boksów dla zwierząt - 70 000,00 zł
Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą - 850 000,00 zł

Całkowity koszt
2 110 000,00 zł
Aleja Lecha Kaczyńskiego

Aleja Lecha Kaczyńskiego

Budowa "Drogi Północnej" - alternatywy dla ruchu samochodowego, omijającej centrum Radzymina, zadanie I: odcinek od ul. Weteranów do ul. Mokrej, zadanie II: odcinek od ul. Mokrej do ul. Wyszyńskiego. Szacunkowy łączny koszt 2021-2024: ok. 34,8 mln zł

Całkowity koszt
11 066 000,00 zł
Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

Inwestycje w drogi gminne na terenie Gminy Radzymin - 4 399 000,00 zł
Dofinansowanie drogi powiatowej. Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - 300 000,00 zł

Całkowity koszt
4 699 000,00 zł
"Parkuj i jedź"

"Parkuj i jedź"

Projektowanie i budowa parkingów P+R przy stacji PKP i ul. Słowackiego

Całkowity koszt
1 800 000,00 zł
Inwestycje wod-kan

Inwestycje wod-kan

Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupnie i Ciemnem i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - 6 870 000,00 zł
Program inwestycji odwodnieniowych - 200 000,00 zł

Całkowity koszt
7 070 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projektowanie i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Radzymin - 1 180 000,00 zł
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - 3 570 000,00 zł

Całkowity koszt
4 750 000,00 zł
Nabycie gruntów

Nabycie gruntów

Nabycie gruntu na cele gminne - obręb Emilianów

Całkowity koszt
2 500 000,00 zł
Mieszkania komunalne

Mieszkania komunalne

Budowa dwóch budynków komunalnych. Szacunkowy łączny koszt 2021-2022: ok. 6 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych 1,5 mln zł

Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Edukacja, rekreacja i sport
Rewitalizacja parków

Całkowity koszt

5 000 000,00 zł

Rewitalizacja parków

Budowa Parku Czartoryskiej, skweru przy ul. Polnej, skwerów w Nadmie i Ciemnem

Boiska sportowe

Całkowity koszt

1 770 000,00 zł

Boiska sportowe

Przy Szkole Podst. nr 2 w Radzyminie, w Łąkach, Nadmie Pólko i Słupnie, pumptrack w Radzyminie

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

6 900 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Marek i modernizacja Al. Jana Pawła II w Radzyminie

Szkoła podstawowa

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Szkoła podstawowa

Budowa Szkoły Podstawowej w Nadmie. Szacunkowy łączny koszt 2021-2024: ok. 20,5 mln zł

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Całkowity koszt

647 200,00 zł

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Zagospodarowanie placów zabaw i skwerów w sołectwach, projekt i budowa świetlicy w Starym Dybowie, zakup działek dla sołectw

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej

Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie. Szacunkowy łączny koszt 2021-2023: ok. 5,5 mln zł, w tym planowane dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 110 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Realizacja projektu "Wirtual WOF" - 600 000,00 zł
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku - 360 000,00 zł
Budowa monitoringu wizyjnego (w tym place zabaw) - 100 000,00 zł
Budowa PSZOK - 20 000,00 zł
Modernizacja instalacji ppoż w ZSP w Starych Załubicach - 100 000,00 zł
Budowa boksów dla zwierząt - 70 000,00 zł
Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą - 850 000,00 zł

Infrastruktura
Aleja Lecha Kaczyńskiego

Całkowity koszt

11 066 000,00 zł

Aleja Lecha Kaczyńskiego

Budowa "Drogi Północnej" - alternatywy dla ruchu samochodowego, omijającej centrum Radzymina, zadanie I: odcinek od ul. Weteranów do ul. Mokrej, zadanie II: odcinek od ul. Mokrej do ul. Wyszyńskiego. Szacunkowy łączny koszt 2021-2024: ok. 34,8 mln zł

Inwestycje drogowe

Całkowity koszt

4 699 000,00 zł

Inwestycje drogowe

Inwestycje w drogi gminne na terenie Gminy Radzymin - 4 399 000,00 zł
Dofinansowanie drogi powiatowej. Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - 300 000,00 zł

"Parkuj i jedź"

Całkowity koszt

1 800 000,00 zł

"Parkuj i jedź"

Projektowanie i budowa parkingów P+R przy stacji PKP i ul. Słowackiego

Inwestycje wod-kan

Całkowity koszt

7 070 000,00 zł

Inwestycje wod-kan

Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupnie i Ciemnem i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - 6 870 000,00 zł
Program inwestycji odwodnieniowych - 200 000,00 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

4 750 000,00 zł

Oświetlenie

Projektowanie i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Radzymin - 1 180 000,00 zł
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - 3 570 000,00 zł

Nabycie gruntów

Całkowity koszt

2 500 000,00 zł

Nabycie gruntów

Nabycie gruntu na cele gminne - obręb Emilianów

Mieszkania komunalne

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

Mieszkania komunalne

Budowa dwóch budynków komunalnych. Szacunkowy łączny koszt 2021-2022: ok. 6 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych 1,5 mln zł

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radzymin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radzymin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.