Radzymin

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radzymin
i razem ze mną mieszka oficjalnie
26 508
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
213 218 094,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.08%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
44 951 469 zł
21.08%
CIT
1 860 000 zł
0.87%
Podatki od nieruchomości
28 900 000 zł
13.55%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 822 500 zł
10.7%
Dotacje
79 346 247 zł
37.21%
Subwencje
30 295 348 zł
14.21%
Pozostałe dochody
5 042 530 zł
2.36%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
217 869 064,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
51 602 200,00 zł
stanowią 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
51 602 200,00 zł
Wydatki bieżące
76%
166 266 864,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
62 281 800,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
31 792 244,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
54 555 796,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 205 275,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
34 057 500,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 874 750,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 210 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 128 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 444 314,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 828 300,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 195 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
948 600,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 860 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 248 891,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 238 094,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Radzymin w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
51 602 200,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
33.47%
Edukacja, rekreacja i sport
66.53%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
16 934 200,00 zł
33 668 000,00 zł
Rewitalizacja parków

Rewitalizacja parków

Budowa Parku Czartoryskiej, skweru przy ul. Polnej, skwerów w Nadmie i Ciemnem

Całkowity koszt
5 000 000,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

Przy Szkole Podst. nr 2 w Radzyminie, w Łąkach, Nadmie Pólko i Słupnie, pumptrack w Radzyminie

Całkowity koszt
1 807 000,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Marek i modernizacja Al. Jana Pawła II w Radzyminie

Całkowity koszt
6 450 000,00 zł
Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

Budowa Szkoły Podstawowej w Nadmie. Szacunkowy łączny koszt 2021-2024: ok. 20,5 mln zł

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Zagospodarowanie placów zabaw i skwerów w sołectwach, projekt i budowa świetlicy w Starym Dybowie, zakup działek dla sołectw

Całkowity koszt
647 200,00 zł
Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej

Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie. Szacunkowy łączny koszt 2021-2023: ok. 5,5 mln zł, w tym planowane dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Realizacja projektu "Wirtual WOF" - komponent "E - Środowisko" - 600 000,00 zł
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku - 300 000,00 zł
Budowa monitoringu wizyjnego (w tym place zabaw) - 100 000,00 zł
Budowa PSZOK - 20 000,00 zł

Całkowity koszt
1 030 000,00 zł
Aleja Lecha Kaczyńskiego

Aleja Lecha Kaczyńskiego

Budowa "Drogi Północnej" - alternatywy dla ruchu samochodowego, omijającej centrum Radzymina, zadanie I: odcinek od ul. Weteranów do ul. Mokrej, zadanie II: odcinek od ul. Mokrej do ul. Wyszyńskiego. Szacunkowy łączny koszt 2021-2024: ok. 34,8 mln zł

Całkowity koszt
11 066 000,00 zł
Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

Inwestycje w drogi gminne na terenie Gminy Radzymin - 4 682 000,00 zł
Dofinansowanie drogi powiatowej. Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - 300 000,00 zł

Całkowity koszt
4 982 000,00 zł
"Parkuj i jedź"

"Parkuj i jedź"

Projektowanie i budowa parkingów P+R przy stacji PKP i ul. Słowackiego

Całkowity koszt
1 800 000,00 zł
Inwestycje wod-kan

Inwestycje wod-kan

Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupnie i Ciemnem i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - 6 870 000,00 zł
Program inwestycji odwodnieniowych - 200 000,00 zł

Całkowity koszt
7 070 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projektowanie i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Radzymin - 1 180 000,00 zł
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - 3 570 000,00 zł

Całkowity koszt
4 750 000,00 zł
Nabycie gruntów

Nabycie gruntów

Nabycie gruntu na cele gminne - obręb Emilianów

Całkowity koszt
2 500 000,00 zł
Mieszkania komunalne

Mieszkania komunalne

Budowa dwóch budynków komunalnych. Szacunkowy łączny koszt 2021-2022: ok. 6 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych 1,5 mln zł

Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Edukacja, rekreacja i sport
Rewitalizacja parków

Całkowity koszt

5 000 000,00 zł

Rewitalizacja parków

Budowa Parku Czartoryskiej, skweru przy ul. Polnej, skwerów w Nadmie i Ciemnem

Boiska sportowe

Całkowity koszt

1 807 000,00 zł

Boiska sportowe

Przy Szkole Podst. nr 2 w Radzyminie, w Łąkach, Nadmie Pólko i Słupnie, pumptrack w Radzyminie

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

6 450 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Marek i modernizacja Al. Jana Pawła II w Radzyminie

Szkoła podstawowa

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Szkoła podstawowa

Budowa Szkoły Podstawowej w Nadmie. Szacunkowy łączny koszt 2021-2024: ok. 20,5 mln zł

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Całkowity koszt

647 200,00 zł

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

Zagospodarowanie placów zabaw i skwerów w sołectwach, projekt i budowa świetlicy w Starym Dybowie, zakup działek dla sołectw

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej

Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie. Szacunkowy łączny koszt 2021-2023: ok. 5,5 mln zł, w tym planowane dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 030 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Realizacja projektu "Wirtual WOF" - komponent "E - Środowisko" - 600 000,00 zł
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku - 300 000,00 zł
Budowa monitoringu wizyjnego (w tym place zabaw) - 100 000,00 zł
Budowa PSZOK - 20 000,00 zł

Infrastruktura
Aleja Lecha Kaczyńskiego

Całkowity koszt

11 066 000,00 zł

Aleja Lecha Kaczyńskiego

Budowa "Drogi Północnej" - alternatywy dla ruchu samochodowego, omijającej centrum Radzymina, zadanie I: odcinek od ul. Weteranów do ul. Mokrej, zadanie II: odcinek od ul. Mokrej do ul. Wyszyńskiego. Szacunkowy łączny koszt 2021-2024: ok. 34,8 mln zł

Inwestycje drogowe

Całkowity koszt

4 982 000,00 zł

Inwestycje drogowe

Inwestycje w drogi gminne na terenie Gminy Radzymin - 4 682 000,00 zł
Dofinansowanie drogi powiatowej. Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - 300 000,00 zł

"Parkuj i jedź"

Całkowity koszt

1 800 000,00 zł

"Parkuj i jedź"

Projektowanie i budowa parkingów P+R przy stacji PKP i ul. Słowackiego

Inwestycje wod-kan

Całkowity koszt

7 070 000,00 zł

Inwestycje wod-kan

Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupnie i Ciemnem i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - 6 870 000,00 zł
Program inwestycji odwodnieniowych - 200 000,00 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

4 750 000,00 zł

Oświetlenie

Projektowanie i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Radzymin - 1 180 000,00 zł
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - 3 570 000,00 zł

Nabycie gruntów

Całkowity koszt

2 500 000,00 zł

Nabycie gruntów

Nabycie gruntu na cele gminne - obręb Emilianów

Mieszkania komunalne

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

Mieszkania komunalne

Budowa dwóch budynków komunalnych. Szacunkowy łączny koszt 2021-2022: ok. 6 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych 1,5 mln zł

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radzymin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radzymin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.