Gmina Tczew

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Tczew.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
14 766
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
77 866 384,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.92%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
14 728 684 zł
18.92%
CIT
900 000 zł
1.16%
Podatki od nieruchomości
16 100 000 zł
20.68%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 701 278 zł
11.17%
Dotacje
23 909 028 zł
30.71%
Subwencje
12 167 469 zł
15.63%
Pozostałe dochody
1 359 925 zł
1.75%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
93 360 396,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 327 927,00 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
18 327 927,00 zł
Wydatki bieżące
80%
75 032 469,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 211 784,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
22 761 260,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 965 934,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 724 707,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 987 805,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 898 961,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 643 552,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 615 149,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 500 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
930 822,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
779 186,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
624 716,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
589 200,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
505 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
622 320,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Tczew na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Gmina Tczew w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
17 652 927,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
74.9%
Infrastruktura
25.1%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
13 221 661,00 zł
4 431 266,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie, Waćmierku;
Budowa sieci wodociągowej w Knybawie, Swarożynie;
Budowa i modernizacji stacji uzdatniania wody w Rokitkach i Tczewskich Łąkach;
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy;
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Całkowity koszt
5 175 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarożynie;
Budowa drogi na osiedlu Polana Leśna w Rokitkach;
Przebudowa drogi Śliwiny - Waćmierek, w Zabagnie, Zajączkowie;
Przebudowa ul.Tczewskiej, Cyprysowej w miejscowości Rokitki, ul. Długiej w Tczewskich Łąkach, ul. Leśnej w Czarlinie, ul. Łąkowej w Dąbrówce Tczewskiej.

Całkowity koszt
7 942 661,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Projekt budowy kładki w Tczewskich Łąkach;
Wykonanie projektu chodnika przy ul. Wiejskiej w Miłobądzu;
Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Lubiszewie Tczewskim;
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Miasta Tczewa;
Wykonanie oświetlenia w Boroszewie;
Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy.

Całkowity koszt
104 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości.

Całkowity koszt
400 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie Tczewskim;
Budowa przedszkola przy ZKiW w Turzu;
Zakup placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Czarlinie.

Całkowity koszt
2 433 000,00 zł
Kultura

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin, Miłobądz;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Swarożynie;
Zakup wraz z montażem kuchni gazowej na wyposażenie świetlicy w Dalwinie;
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Całkowity koszt
1 411 832,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Doposażenie placu zabaw w Goszynie, Mieścinie, Rukosinie;
Monitoring parku w Szpęgawie;
Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Tczewskiej;
Utworzenie boiska do piłki plażowej w Małżewku.

Całkowity koszt
186 434,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

5 175 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie, Waćmierku;
Budowa sieci wodociągowej w Knybawie, Swarożynie;
Budowa i modernizacji stacji uzdatniania wody w Rokitkach i Tczewskich Łąkach;
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy;
Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

7 942 661,00 zł

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarożynie;
Budowa drogi na osiedlu Polana Leśna w Rokitkach;
Przebudowa drogi Śliwiny - Waćmierek, w Zabagnie, Zajączkowie;
Przebudowa ul.Tczewskiej, Cyprysowej w miejscowości Rokitki, ul. Długiej w Tczewskich Łąkach, ul. Leśnej w Czarlinie, ul. Łąkowej w Dąbrówce Tczewskiej.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

104 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Projekt budowy kładki w Tczewskich Łąkach;
Wykonanie projektu chodnika przy ul. Wiejskiej w Miłobądzu;
Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Lubiszewie Tczewskim;
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Miasta Tczewa;
Wykonanie oświetlenia w Boroszewie;
Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy.

Oświata, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

2 433 000,00 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie Tczewskim;
Budowa przedszkola przy ZKiW w Turzu;
Zakup placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Czarlinie.

Kultura

Całkowity koszt

1 411 832,00 zł

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin, Miłobądz;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Swarożynie;
Zakup wraz z montażem kuchni gazowej na wyposażenie świetlicy w Dalwinie;
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

186 434,00 zł

Sport i rekreacja

Doposażenie placu zabaw w Goszynie, Mieścinie, Rukosinie;
Monitoring parku w Szpęgawie;
Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Tczewskiej;
Utworzenie boiska do piłki plażowej w Małżewku.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Tczew zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

49 488,90 zł

Bałdowo

Zakup prądownicy dla OSP;
Remont świetlicy wiejskiej;
Spotkanie Mikołajkowo-Opłatkowe;
Organizacja Dnia Dziecka.

Całkowity koszt

44 638,99 zł

Boroszewo

Zakup i montaż lamp solarnych;
Wykonanie oświetlenia Boroszewo.

Całkowity koszt

49 400,00 zł

Czarlin

Zakup i montaż ławki, kosza, lamp solarnych, stołów;
Wykonanie, montaż, renowacja tablic informacyjnych;
Doposażenie siłowni w świetlicy;
Organizacja Dnia Kobiet i Seniora, Mikołajki, Pikniku Rodzinnego.

Całkowity koszt

27 961,00 zł

Czatkowy

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 51;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Piknik pokoleniowy - nagrody, zakup art. spożywczych, oprawa muzyczna.

Całkowity koszt

24 892,00 zł

Dalwin

Zakup wraz z montażem klimatyzacji ściennych i kuchni gazowej.

Całkowity koszt

38 254,00 zł

Dąbrówka Tczewska

Wykonanie pomostu wraz z elementami małej architektury;
Oczyszczenie stawu;
Organizacja Dnia Kobiet, Spotkania Wigilijnego, Mikołajek, Dnia Dziecka;
Zakup laptopa i przedłużaczy.

Całkowity koszt

25 833,00 zł

Gniszewo

Zakup i montaż lamp solarnych;
Organizacja Festynu Rodzinnego.

Całkowity koszt

18 706,80 zł

Goszyn

Organizacja Dnia Dziecka;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

49 488,90 zł

Lubiszewo Tczewskie

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości, lamp solarnych;
Organizacja Mikołajek, Rodzinnego powitania Lata, czasu wolnego w duchu sportowym.

Całkowity koszt

24 497,00 zł

Łukocin

Zakup i montaż lamp solarnych, nagłośnienia na świetlicę;
Organizacja imprezy sportowej.

Całkowity koszt

29 792,32 zł

Malenin

Zakup i montaż lamp solarnych;
Organizacja imprezy Świąteczno-Wigilijnej i Dnia Dziecka.

Całkowity koszt

19 152,20 zł

Małżewko

Doposażenie placu rekreacyjnego w ławki i stół do altany;
Utworzenie boiska do piłki plażowej.

Całkowity koszt

21 000,00 zł

Małżewo

Organizacja Dnia Seniora, Dnia Dziecka i Mikołajek;
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy.

Całkowity koszt

24 447,52 zł

Mieścin

Zakup i montaż lampy solarnej;
Organizacja imprezy "Ruch to zdrowie";
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

49 488,90 zł

Miłobądz

Wykonanie projektu chodnika przy ul. Wiejskiej;
Wymiana nawierzchni przed budynkiem gminnym;
Zakupy dla OSP w tym zakup opryskiwacza spalinowego, elektronarzędzi, ubrań specjalistycznych, drabiny, zestawu do ratownictwa technicznego;
Zakup ławek, kosiarki spalinowej, kosy spalinowej, stołu betonowego z ławkami i paleniska.

Całkowity koszt

49 488,00 zł

Rokitki

Zakup mundurów i butów dla OSP;
Montaż lamp solarnych;
Organizacja Mikołajek, Wigilii dla Seniorów, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Sportu, wydarzenia "Konkurs Talentów";
Warsztaty kulinarne z pieczenia pierników;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w zestawy ogrodowe;
Wykonanie stroi kochewskich dla KGW;
Zakup i montaż słupków oraz siatki do piłki siatkowej.

Całkowity koszt

16 727,00 zł

Rukosin

Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

25 783,72 zł

Stanisławie

Montaż lamp solarnych;
Zakup stroju Św. Mikołaja, paleniska, ławek;
Organizacja wydarzenia "Dzień Kobiet", "Pożegnanie Lata", spotkania Mikołajkowego.

Całkowity koszt

49 488,00 zł

Swarożyn

Doposażenie OSP w kamerę termowizyjną;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Zakup oświetlenia na boisko, bramek do piłki nożnej, pojemnika na nakrętki plastikowe;
Organizacja imprezy kulturalno-sportowej;
Ogrodzenie placu zabaw.

Całkowity koszt

19 795,56 zł

Szczerbięcin

Zakup i montaż lampy solarnej, okapu do świetlicy;
Zakup dmuchawy do liści;
Organizacja Mikołajek, Dnia Dziecka.

Całkowity koszt

41 521,19 zł

Szpęgawa

Zakup i montaż lamp solarnych;
Spotkanie Mikołajkowo-Wigilijno-Noworoczne;
Organizacja Dnia Dziecka;
Monitoring parku.

Całkowity koszt

26 773,00 zł

Śliwiny

Wydruk banera;
Wykonanie tablic informacyjnych;
Zakup i montaż lamp solarnych z turbinami;
Doposażenie świetlicy w witrynę;
Organizacja "Dnia Kobiet", "Wigilii sołeckiej", "Pchli Targ", "Jesiennego święta plonów", warsztatów edukacyjnych, "Rodzinnego rajdu rowerowego", "Dnia Dziecka".

Całkowity koszt

37 859,01 zł

Tczewskie Łąki

Remont drogi nr 207;
Zakup i montaż lampy solarnej;
Organizacja Mikołajek i Festynu.

Całkowity koszt

49 488,90 zł

Turze

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP;
Zakup butów i rękawic strażackich;
Zakup i montaż lamp solarnych;
Organizacja spotkania Seniorów, spotkania rodzinnego w Duchu Mikołajkowym, Festynu Rodzinnego;
Montaż urządzeń siłowych.

Całkowity koszt

18 800,00 zł

Wędkowy

Zakup i montaż lampy solarnej;
Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

35 087,63 zł

Zajączkowo

Zakup i montaż progu zwalniającego, lamp solarnych;
Organizacja Dnia Dziecka.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Tczew rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
14 728 684,00 zł
Prognoza
100%
16 437 650,60 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Tczew?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Tczew (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.