Gmina Świdnica Zgora

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
6 472
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
46 849 652,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 583 398 zł
18.32%
CIT
140 909 zł
0.3%
Podatki od nieruchomości
5 600 000 zł
11.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 460 500 zł
9.52%
Dotacje
11 815 615 zł
25.22%
Subwencje
6 253 693 zł
13.35%
Pozostałe dochody
9 995 537 zł
21.34%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
51 729 601,32 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 321 110,00 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
14 321 110,00 zł
Wydatki bieżące
72%
37 408 491,32 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
11 884 100,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 818 880,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 689 650,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 107 600,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 982 704,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 684 482,44 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 860 492,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 522 580,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
590 993,90 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
558 087,98 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
460 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
405 295,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 164 736,00 zł

Źródło: Uchwała nr XXXIX/277/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2021 r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica Zgora w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
14 321 110,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.85%
Infrastruktura
44.15%
Oświata, sport i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
7 999 000,00 zł
6 322 110,00 zł
Sieci sanitarne i kanalizacyjne

Sieci sanitarne i kanalizacyjne

Projekt i budowa zbiornika pośredniego oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Wilkanowie - 120 000,00 zł
Projekt zbiornika pośredniego oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Buchałowie - 50 000,00 zł
Projekt i wykonanie odcinka sieci wod. w działce nr 53/1 w Wilkanowie - 15 000,00 zł
Modernizacja hydroforni w Letnicy - 75 000,00 zł
Budowa odcinka sieci wod w ul. Rumiankowej - Chabrowej w Świdnicy - I etap - 45 000,00 zł
Budowa odcinka sieci wod w ul. Polnej i Diamentowej w m. Słone - 30 000,00 zł
Projekt przebudowy istniejącego zbiornika na wodę pitną i budowa drugiego zbiornika na ujęciu wody w Świdnicy - 38 000,00 zł
Projekt przebudowy istniejącego zbiornika na wodę pitną i budowa drugiego zbiornika na ujęciu wody w Słonem - 38 000,00 zł
Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej w m. Świdnica z możliwością podłączenia Łochowa jako alternatywnego zasilania w wodę m. Świdnica - 38 000,00 zł
Zakup obudowy typu Lange 2 szt. na ujęcie wody Świdnica - 27 000,00 zł
Projekt i budowa odcinka sieci wodociągowej na działce drogowej nr 364 w m. Letnica - 27 000,00zł
Projekt i wykonanie odcinka sieci kan. w działce nr 53/1 w Wilkanowie - 30 000,00 zł
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Rumiankowej - Chabrowej w Świdnicy - I etap - 80 000,00 zł
Przeniesienie z działki prywatnej nr 53 w drzonowie odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią na działkę gminną - 150 000,00 zł
Dotacja dla mieszkańców gm. Świdnica na projekt Moja Woda - 50 000,00 zł
Budowa wod-kan na osiedlu w Słonem - 50 000,00 zł
Budowa wod-kan w Wilkanowie - 200 000,00 zł

Całkowity koszt
1 063 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Dotacje celowe dla Powiatu na drogę Świdnica-Letnica - 250 000,00 zł

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Budowa dróg gminnych na osiedlu w Radomii PT - 2 500 000,00 zł
Budowa ul. Kościelnej w Wilkanowie -II etap - 40 000,00 zł
Budowa ul. Strumykowej w Wilkanowie - 31 000,00 zł
Budowa odwodnienia ul. Rumiankowej w Świdnicy z droga wojewódzką - 20 000,00 z
Budowa zatoczki autobusowej w Piaskach - 170 000,00 zł
Przebudowa i budowa ul. Długiej w Świdnicy - 1 800 000,00 zł
ZPrzebudowa i budowa ul. Krótkiej w Świdnicy - 1 300 000,00 zł
Budowa ul. Morwowej w Słonem - 20 000,00 zł
Utwardzenie dróg w Słonem - 200 000,00 zł
Fundusze Sołeckie - 40 000,00 zł
Odszkodowanie za przyjęte nieruchomości - 150 000,00 zł

Całkowity koszt
6 271 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w Grabowcu - 100 000,00 zł
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Świdnica - 300 000,00 zł
Z-Fundusze Sołeckie - 15 000,00 zł

Całkowity koszt
415 000,00 zł
Przedszkola i złobki

Przedszkola i złobki

Budowa Przedszkola Publicznego w Świdnicy - 1 125 000,00 zł
Budowa Przedszkola Publicznego w Świdnicy - wyposażenie - 450 000,00 zł
Przedszkole Inwestycje - 235 000,00 zł
Przedszkole Inwestycje - 287 000,00 zł
Budowa Żłobka Publicznego w Świdnicy - 374 000,00 zł
Budowa Żłobka Publicznego w Świdnicy-wyposażenie - 150 000,00 zł
Projekt Żłobka Publicznego w Świdnicy - 135 000,00 zł

Całkowity koszt
2 756 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Przebudowa przewodów kominowych i systemów wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami kontrolnymi - 37 000,00 zł
Z-Dotacja dla mieszkańców gm. Świdnica na wymianę pieców CO - 100 000,00 zł
Z- Dokumentacja projektowa na budowę sieci gazowej w gm. Świdnica - 270 00,00 zł

Całkowity koszt
407 000,00 zł
Parki i place zabaw

Parki i place zabaw

Odnowa i uatrakcyjnienie parku przy Zborze Poewangelickim w Letnicy - 690 000,00 zł
Odnowa Parku w Świdnicy - 1 373 000,00 zł
Odnowa Parku w Świdnicy - 82 000,00 zł
Budowa placów zabaw i boisk w gm. Świdnica - 200 000,00 zł
Wkład własny do projektu - 40 000,00 zł
Fundusze Sołeckie - 45 110,00 zł
Budowy placu zabaw przy SP w Słonem - 20 000,00 zł

Całkowity koszt
2 450 110,00 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

Dotacja na inwestycje dla GOKu

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Budowa PARKINGU przy cmentarzu w Słonem - 25 000,00 zł
Budowa Kaplicy Cmentarnej w Letnicy PARKING - 30 000,00 zł
Fundusze Sołeckie - 10 000,00 zł
Wkład własny do zadań inwestycyjnych na cmentarzach gminnych - 120 000,00 zł

Całkowity koszt
185 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki Inwestycyjne OSP

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Kompleksowa Modernizacja Budynków Oświatowych - 250 000,00 zł
Renowacja polichromi w Zborze poewangelickim - 20 000,00 zł
Dostosowanie urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - 150 000,00 zł
IT Urząd Informatycy - 24 000,00 zł
Turystyka - wkład własny do projektów - 60 000,00 zł

Całkowity koszt
504 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieci sanitarne i kanalizacyjne

Całkowity koszt

1 063 000,00 zł

Sieci sanitarne i kanalizacyjne

Projekt i budowa zbiornika pośredniego oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Wilkanowie - 120 000,00 zł
Projekt zbiornika pośredniego oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Buchałowie - 50 000,00 zł
Projekt i wykonanie odcinka sieci wod. w działce nr 53/1 w Wilkanowie - 15 000,00 zł
Modernizacja hydroforni w Letnicy - 75 000,00 zł
Budowa odcinka sieci wod w ul. Rumiankowej - Chabrowej w Świdnicy - I etap - 45 000,00 zł
Budowa odcinka sieci wod w ul. Polnej i Diamentowej w m. Słone - 30 000,00 zł
Projekt przebudowy istniejącego zbiornika na wodę pitną i budowa drugiego zbiornika na ujęciu wody w Świdnicy - 38 000,00 zł
Projekt przebudowy istniejącego zbiornika na wodę pitną i budowa drugiego zbiornika na ujęciu wody w Słonem - 38 000,00 zł
Wykonanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej w m. Świdnica z możliwością podłączenia Łochowa jako alternatywnego zasilania w wodę m. Świdnica - 38 000,00 zł
Zakup obudowy typu Lange 2 szt. na ujęcie wody Świdnica - 27 000,00 zł
Projekt i budowa odcinka sieci wodociągowej na działce drogowej nr 364 w m. Letnica - 27 000,00zł
Projekt i wykonanie odcinka sieci kan. w działce nr 53/1 w Wilkanowie - 30 000,00 zł
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Rumiankowej - Chabrowej w Świdnicy - I etap - 80 000,00 zł
Przeniesienie z działki prywatnej nr 53 w drzonowie odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią na działkę gminną - 150 000,00 zł
Dotacja dla mieszkańców gm. Świdnica na projekt Moja Woda - 50 000,00 zł
Budowa wod-kan na osiedlu w Słonem - 50 000,00 zł
Budowa wod-kan w Wilkanowie - 200 000,00 zł

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Drogi powiatowe

Dotacje celowe dla Powiatu na drogę Świdnica-Letnica - 250 000,00 zł

Drogi gminne

Całkowity koszt

6 271 000,00 zł

Drogi gminne

Budowa dróg gminnych na osiedlu w Radomii PT - 2 500 000,00 zł
Budowa ul. Kościelnej w Wilkanowie -II etap - 40 000,00 zł
Budowa ul. Strumykowej w Wilkanowie - 31 000,00 zł
Budowa odwodnienia ul. Rumiankowej w Świdnicy z droga wojewódzką - 20 000,00 z
Budowa zatoczki autobusowej w Piaskach - 170 000,00 zł
Przebudowa i budowa ul. Długiej w Świdnicy - 1 800 000,00 zł
ZPrzebudowa i budowa ul. Krótkiej w Świdnicy - 1 300 000,00 zł
Budowa ul. Morwowej w Słonem - 20 000,00 zł
Utwardzenie dróg w Słonem - 200 000,00 zł
Fundusze Sołeckie - 40 000,00 zł
Odszkodowanie za przyjęte nieruchomości - 150 000,00 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

415 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w Grabowcu - 100 000,00 zł
Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Świdnica - 300 000,00 zł
Z-Fundusze Sołeckie - 15 000,00 zł

Oświata, sport i sprawy społeczne
Przedszkola i złobki

Całkowity koszt

2 756 000,00 zł

Przedszkola i złobki

Budowa Przedszkola Publicznego w Świdnicy - 1 125 000,00 zł
Budowa Przedszkola Publicznego w Świdnicy - wyposażenie - 450 000,00 zł
Przedszkole Inwestycje - 235 000,00 zł
Przedszkole Inwestycje - 287 000,00 zł
Budowa Żłobka Publicznego w Świdnicy - 374 000,00 zł
Budowa Żłobka Publicznego w Świdnicy-wyposażenie - 150 000,00 zł
Projekt Żłobka Publicznego w Świdnicy - 135 000,00 zł

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

407 000,00 zł

Ochrona środowiska

Przebudowa przewodów kominowych i systemów wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami kontrolnymi - 37 000,00 zł
Z-Dotacja dla mieszkańców gm. Świdnica na wymianę pieców CO - 100 000,00 zł
Z- Dokumentacja projektowa na budowę sieci gazowej w gm. Świdnica - 270 00,00 zł

Parki i place zabaw

Całkowity koszt

2 450 110,00 zł

Parki i place zabaw

Odnowa i uatrakcyjnienie parku przy Zborze Poewangelickim w Letnicy - 690 000,00 zł
Odnowa Parku w Świdnicy - 1 373 000,00 zł
Odnowa Parku w Świdnicy - 82 000,00 zł
Budowa placów zabaw i boisk w gm. Świdnica - 200 000,00 zł
Wkład własny do projektu - 40 000,00 zł
Fundusze Sołeckie - 45 110,00 zł
Budowy placu zabaw przy SP w Słonem - 20 000,00 zł

Ośrodki kultury

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ośrodki kultury

Dotacja na inwestycje dla GOKu

Cmentarze

Całkowity koszt

185 000,00 zł

Cmentarze

Budowa PARKINGU przy cmentarzu w Słonem - 25 000,00 zł
Budowa Kaplicy Cmentarnej w Letnicy PARKING - 30 000,00 zł
Fundusze Sołeckie - 10 000,00 zł
Wkład własny do zadań inwestycyjnych na cmentarzach gminnych - 120 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki Inwestycyjne OSP

Modernizacja budynków

Całkowity koszt

504 000,00 zł

Modernizacja budynków

Kompleksowa Modernizacja Budynków Oświatowych - 250 000,00 zł
Renowacja polichromi w Zborze poewangelickim - 20 000,00 zł
Dostosowanie urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - 150 000,00 zł
IT Urząd Informatycy - 24 000,00 zł
Turystyka - wkład własny do projektów - 60 000,00 zł

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Świdnica rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
8 583 398,00 zł
Prognoza
100%
9 537 108,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.