Gmina Świdnica Zgora

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
6 448
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
51 439 030,32 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.76%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
9 649 774 zł
18.76%
CIT
124 870,43 zł
0.24%
Podatki od nieruchomości
6 658 882,35 zł
12.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 253 395,01 zł
8.27%
Dotacje
14 200 014,51 zł
27.61%
Subwencje
6 420 814 zł
12.48%
Pozostałe dochody
10 131 280,02 zł
19.7%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
59 406 030,53 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 204 706,94 zł
stanowiły 34% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
34%
20 204 706,94 zł
Wydatki bieżące
66%
39 201 323,59 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
14 281 900,85 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 031 080,55 zł
Rodzina
całkowity koszt
11 035 146,43 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 300 617,56 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 620 128,15 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 625 706,45 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 436 701,77 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 041 418,45 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 304 507,88 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
926 506,94 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
437 624,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
381 992,12 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
295 404,40 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
687 294,98 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica Zgora w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
20 204 706,94 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
51.17%
Sprawy społeczne, oświata i sport
48.83%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
10 338 601,07 zł
9 866 105,87 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Słonem;
 • Inwestycje w szkole w Słonem.
Całkowity koszt
1 738 300,03 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa Przedszkola Publicznego w Świdnicy.

Całkowity koszt
2 966 061,99 zł
Żłobki

Żłobki

Projekt i budowa Żłobka Publicznego w Świdnicy.

Całkowity koszt
987 290,06 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Odnowa i uatrakcyjnienie parku przy Zborze Poewangelickim w Letnicy;
 • Odnowa Parku w Świdnicy;
 • Dokumentacja projektowa na budowę sieci gazowej w gm. Świdnica;
 • Dotacja dla mieszkańców gm. Świdnica na wymianę pieców CO;
 • Wiaty śmietnikowe.
Całkowity koszt
274 789,15 zł
Sport

Sport

 • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu tzw."przy basenie" Buchałów;
 • Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku Grabowiec;
 • Ogrodzenie placu zabaw i siłowni;
 • PT i budowa siłowni plenerowej Świdnica;
 • Modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej Wilkanowo;
 • Budowa placów zabaw i boisk w gminie;
 • Budowa placów zabaw i boisk w gminie;
 • Zagospodarowanie terenów pod potrzeby rekreacyjno-sportowe w Orzewie, Buchałowie oraz w Grabowcu;
 • Przebudowa boiska w Wilkanowie.
Całkowity koszt
566 535,56 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Wkład wniesiony do spółki SIM- na budowę mieszkań;
 • Budowa Kaplicy Cmentarnej w Letnicy;
 • Z-DOS KOŹLA;
 • Kompleksowa Modernizacja Budynków Oświatowych;
 • PSP - wsparcie;
 • OSP Koźna - ogrzewanie remizy;
 • Zakup samochodu służbowego dla strażnika gminnego;
 • Piec CO elektryczny Drzonów;
 • Przebudowa sanitariatów w sali Koźla;
 • Przebudowa dachu w budynku komunalnym, Letnica 95A;
 • Zakup kotła;
 • Budowa pola campingowego przy Zalewie;
 • Zakup Busa służbowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
Całkowity koszt
3 805 624,28 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Wykonanie wod-kan na osiedlu w Willkanowie ul. Kościelna;
 • Budowa sieci wodociągowej ul. Cicha, Kosynierów, Chabrowa;
 • Projekt i budowa zbiornika pośredniego i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Wilkanowie;
 • Modernizacja hydroforni w Letnicy;
 • Projekt i wykonanie odcinka sieci wodociągowej w dz. 53/1, Wilkanowo;
 • Projekt zbiornika pośredniego oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Buchałowie;
 • Wymiana sieci wodociągowej, ul. Mieszka I, wraz z przepięciem;
 • Zakup auta na cele wodno-kanalizacyjne oraz pompy głębinowej z falownikiem.
Całkowity koszt
886 043,21 zł
Lepsze drogi gminne

Lepsze drogi gminne

 • Budowa dróg gminnych na osiedlu w Radomii, w m. Letnica;
 • Budowa drogi asfaltowej w Drzonowie przy Sali Wiejskiej, stawie i posesji 55;
 • Budowa ul. Kamykowej i utwardzenie dróg w Słonem;
 • Budowa, rozbudowa i przebudowa ul. Brzozowej, Kosowej, Strumykowej w Wilkanowie;
 • Przebudowa ul. Mieszka I.
Całkowity koszt
3 536 286,93 zł
Dotacje do dróg powiatowych

Dotacje do dróg powiatowych

Dotacje celowe dla Powiatu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej, drogi Radomia-Drzonów i drogi Świdnica-Letnica;

Całkowity koszt
489 266,00 zł
Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

 • Oczyszczalnie Ścieków Projekt RPO;
 • Projekt i wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w dz. 53/1, Wilkanowo;
 • Projekt zmiany lokalizacji istniejącej sieci kanaliz. sanit. na prywatnej dz. nr 53 w miejscowości Drzonów;
 • Zamontowanie prasy do odwodnienia osadu na oczyszczalni w Świdnicy;
 • Zakup auta na cele wodno-kanalizacyjne.
Całkowity koszt
4 756 766,51 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego w Słone, Letnicy, Piaskach;
 • Budowa oświetlenia wzdłuż drogi przy parku w Buchałowie;
 • Budowa oświetlenia ul. Brylantowej, Spokojnej, Ułańskiej w Słonem;
 • Budowa oświetlenia w Świdnicy ul. Piaskowa, ul.Mieszka I i ul. Chabrowa.
Całkowity koszt
175 295,72 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

PT wiaty przystankowej w Świdnicy przy DINO (przy drodze krajowej)

Całkowity koszt
22 447,50 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, oświata i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

1 738 300,03 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Słonem;
 • Inwestycje w szkole w Słonem.
Przedszkola

Całkowity koszt

2 966 061,99 zł

Przedszkola

Budowa Przedszkola Publicznego w Świdnicy.

Żłobki

Całkowity koszt

987 290,06 zł

Żłobki

Projekt i budowa Żłobka Publicznego w Świdnicy.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

274 789,15 zł

Ochrona środowiska

 • Odnowa i uatrakcyjnienie parku przy Zborze Poewangelickim w Letnicy;
 • Odnowa Parku w Świdnicy;
 • Dokumentacja projektowa na budowę sieci gazowej w gm. Świdnica;
 • Dotacja dla mieszkańców gm. Świdnica na wymianę pieców CO;
 • Wiaty śmietnikowe.
Sport

Całkowity koszt

566 535,56 zł

Sport

 • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu tzw."przy basenie" Buchałów;
 • Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku Grabowiec;
 • Ogrodzenie placu zabaw i siłowni;
 • PT i budowa siłowni plenerowej Świdnica;
 • Modernizacja placu zabaw i siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej Wilkanowo;
 • Budowa placów zabaw i boisk w gminie;
 • Budowa placów zabaw i boisk w gminie;
 • Zagospodarowanie terenów pod potrzeby rekreacyjno-sportowe w Orzewie, Buchałowie oraz w Grabowcu;
 • Przebudowa boiska w Wilkanowie.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

3 805 624,28 zł

Pozostałe inwestycje

 • Wkład wniesiony do spółki SIM- na budowę mieszkań;
 • Budowa Kaplicy Cmentarnej w Letnicy;
 • Z-DOS KOŹLA;
 • Kompleksowa Modernizacja Budynków Oświatowych;
 • PSP - wsparcie;
 • OSP Koźna - ogrzewanie remizy;
 • Zakup samochodu służbowego dla strażnika gminnego;
 • Piec CO elektryczny Drzonów;
 • Przebudowa sanitariatów w sali Koźla;
 • Przebudowa dachu w budynku komunalnym, Letnica 95A;
 • Zakup kotła;
 • Budowa pola campingowego przy Zalewie;
 • Zakup Busa służbowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

886 043,21 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Wykonanie wod-kan na osiedlu w Willkanowie ul. Kościelna;
 • Budowa sieci wodociągowej ul. Cicha, Kosynierów, Chabrowa;
 • Projekt i budowa zbiornika pośredniego i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Wilkanowie;
 • Modernizacja hydroforni w Letnicy;
 • Projekt i wykonanie odcinka sieci wodociągowej w dz. 53/1, Wilkanowo;
 • Projekt zbiornika pośredniego oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Buchałowie;
 • Wymiana sieci wodociągowej, ul. Mieszka I, wraz z przepięciem;
 • Zakup auta na cele wodno-kanalizacyjne oraz pompy głębinowej z falownikiem.
Lepsze drogi gminne

Całkowity koszt

3 536 286,93 zł

Lepsze drogi gminne

 • Budowa dróg gminnych na osiedlu w Radomii, w m. Letnica;
 • Budowa drogi asfaltowej w Drzonowie przy Sali Wiejskiej, stawie i posesji 55;
 • Budowa ul. Kamykowej i utwardzenie dróg w Słonem;
 • Budowa, rozbudowa i przebudowa ul. Brzozowej, Kosowej, Strumykowej w Wilkanowie;
 • Przebudowa ul. Mieszka I.
Dotacje do dróg powiatowych

Całkowity koszt

489 266,00 zł

Dotacje do dróg powiatowych

Dotacje celowe dla Powiatu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej, drogi Radomia-Drzonów i drogi Świdnica-Letnica;

Oczyszczalnie ścieków

Całkowity koszt

4 756 766,51 zł

Oczyszczalnie ścieków

 • Oczyszczalnie Ścieków Projekt RPO;
 • Projekt i wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w dz. 53/1, Wilkanowo;
 • Projekt zmiany lokalizacji istniejącej sieci kanaliz. sanit. na prywatnej dz. nr 53 w miejscowości Drzonów;
 • Zamontowanie prasy do odwodnienia osadu na oczyszczalni w Świdnicy;
 • Zakup auta na cele wodno-kanalizacyjne.
Oświetlenie

Całkowity koszt

175 295,72 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego w Słone, Letnicy, Piaskach;
 • Budowa oświetlenia wzdłuż drogi przy parku w Buchałowie;
 • Budowa oświetlenia ul. Brylantowej, Spokojnej, Ułańskiej w Słonem;
 • Budowa oświetlenia w Świdnicy ul. Piaskowa, ul.Mieszka I i ul. Chabrowa.
Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

22 447,50 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

PT wiaty przystankowej w Świdnicy przy DINO (przy drodze krajowej)

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.