Gmina Świdnica Zgora

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
6 472
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
49 997 871,18 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
17.83%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 914 897 zł
17.83%
CIT
90 000 zł
0.18%
Podatki od nieruchomości
5 850 000 zł
11.7%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 928 400 zł
7.86%
Dotacje
13 346 084,18 zł
26.69%
Subwencje
6 380 814 zł
12.76%
Pozostałe dochody
11 487 676 zł
22.98%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
62 345 371,42 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 476 644,00 zł
stanowią 36% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
36%
22 476 644,00 zł
Wydatki bieżące
64%
39 868 727,42 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 789 257,52 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 820 290,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
11 193 224,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 350 294,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 839 776,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 863 919,90 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 975 303,95 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 539 341,71 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 425 860,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
990 295,34 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
490 836,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
433 650,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 633 323,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Świdnica Zgora w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
18 220 384,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.46%
Infrastruktura
41.54%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
10 650 784,00 zł
7 569 600,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa wod-kan na osiedlu w Słonem;
Przebudowa wodociągu w ul. Długiej i ul. Krótkiej w Świdnicy;
Wykonanie wod-kan na osiedlu w Willkanowie ul. Kościelna.

Całkowity koszt
650 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Dotacje celowe dla Powiatu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej, drogi Radomia-Drzonów i drogi Świdnica-Letnica;
Budowa dróg gminnych na osiedlu w Radomii, w m. Letnica;
Budowa drogi asfaltowej w Drzonowie przy Sali Wiejskiej, stawie i posesji 55;
Budowa nawierzchni asfaltowej w Koźli;
Budowa ul. Kamykowej, Morwowej i utwardzenie dróg w Słonem;
Budowa odwodnienia ul. Rumiankowej w Świdnicy z drogą wojewódzką;
Budowa, rozbudowa i przebudowa ul. Brzozowej, Kosowej, Kościelnej, Strumykowej w Wilkanowie;
Przebudowa ul. Mieszka I.

Całkowity koszt
4 016 587,00 zł
Dotacje do dróg powiatowych

Dotacje do dróg powiatowych

Dotacje celowe dla Powiatu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej, drogi Radomia-Drzonów i drogi Świdnica-Letnica;

Całkowity koszt
891 413,00 zł
Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie Ścieków Projekt RPO.

Całkowity koszt
4 370 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w Grabowcu, Słone, Letnicy, Piaskach;
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi przy parku w Buchałowie;
Budowa oświetlenia ul. Brylantowej, Spokojnej, Ułańskiej w Słonem;
Budowa oświetlenia w Świdnicy ul. Piaskowa i Mieszka I.

Całkowity koszt
254 000,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Budowa zatoczki autobusowej w Piaskach;
Naprawa dylatacji na osiedlu Przylesie i Ptasie;
PT wiaty przystankowej w Świdnicy.

Całkowity koszt
468 784,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Słonem.

Całkowity koszt
1 700 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa Przedszkola Publicznego w Świdnicy.

Całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

Projekt i budowa Żłobka Publicznego w Świdnicy.

Całkowity koszt
1 114 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Odnowa i uatrakcyjnienie parku przy Zborze Poewangelickim w Letnicy;
Odnowa Parku w Świdnicy;
Dokumentacja projektowa na budowę sieci gazowej w gm. Świdnica;
Dotacja dla mieszkańców gm. Świdnica na wymianę pieców CO.

Całkowity koszt
395 000,00 zł
Sport

Sport

Przebudowa boiska w Wilkanowie - rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Gminy Świdnica;
Budowa placów zabaw i boisk w gminie;
Zagospodarowanie terenów pod potrzeby rekreacyjno-sportowe w Buchałowie oraz w Grabowcu.

Całkowity koszt
626 500,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa Kaplicy Cmentarnej w Letnicy;
Kompleksowa Modernizacja Budynków Oświatowych;
Dostosowanie urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
PSP - wsparcie;
OSP Koźna - ogrzewanie remizy;
Zakup samochodu służbowego strażnika dla OSP;
Zadania inwestycyjne w GOK - Świdnica;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
734 100,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

650 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa wod-kan na osiedlu w Słonem;
Przebudowa wodociągu w ul. Długiej i ul. Krótkiej w Świdnicy;
Wykonanie wod-kan na osiedlu w Willkanowie ul. Kościelna.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

4 016 587,00 zł

Lepsze drogi

Dotacje celowe dla Powiatu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej, drogi Radomia-Drzonów i drogi Świdnica-Letnica;
Budowa dróg gminnych na osiedlu w Radomii, w m. Letnica;
Budowa drogi asfaltowej w Drzonowie przy Sali Wiejskiej, stawie i posesji 55;
Budowa nawierzchni asfaltowej w Koźli;
Budowa ul. Kamykowej, Morwowej i utwardzenie dróg w Słonem;
Budowa odwodnienia ul. Rumiankowej w Świdnicy z drogą wojewódzką;
Budowa, rozbudowa i przebudowa ul. Brzozowej, Kosowej, Kościelnej, Strumykowej w Wilkanowie;
Przebudowa ul. Mieszka I.

Dotacje do dróg powiatowych

Całkowity koszt

891 413,00 zł

Dotacje do dróg powiatowych

Dotacje celowe dla Powiatu na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej, drogi Radomia-Drzonów i drogi Świdnica-Letnica;

Oczyszczalnie ścieków

Całkowity koszt

4 370 000,00 zł

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie Ścieków Projekt RPO.

Oświetlenie

Całkowity koszt

254 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego w Grabowcu, Słone, Letnicy, Piaskach;
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi przy parku w Buchałowie;
Budowa oświetlenia ul. Brylantowej, Spokojnej, Ułańskiej w Słonem;
Budowa oświetlenia w Świdnicy ul. Piaskowa i Mieszka I.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

468 784,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Budowa zatoczki autobusowej w Piaskach;
Naprawa dylatacji na osiedlu Przylesie i Ptasie;
PT wiaty przystankowej w Świdnicy.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

1 700 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Słonem.

Przedszkola

Całkowity koszt

3 000 000,00 zł

Przedszkola

Budowa Przedszkola Publicznego w Świdnicy.

Żłobki

Całkowity koszt

1 114 000,00 zł

Żłobki

Projekt i budowa Żłobka Publicznego w Świdnicy.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

395 000,00 zł

Ochrona środowiska

Odnowa i uatrakcyjnienie parku przy Zborze Poewangelickim w Letnicy;
Odnowa Parku w Świdnicy;
Dokumentacja projektowa na budowę sieci gazowej w gm. Świdnica;
Dotacja dla mieszkańców gm. Świdnica na wymianę pieców CO.

Sport

Całkowity koszt

626 500,00 zł

Sport

Przebudowa boiska w Wilkanowie - rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Gminy Świdnica;
Budowa placów zabaw i boisk w gminie;
Zagospodarowanie terenów pod potrzeby rekreacyjno-sportowe w Buchałowie oraz w Grabowcu.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

734 100,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa Kaplicy Cmentarnej w Letnicy;
Kompleksowa Modernizacja Budynków Oświatowych;
Dostosowanie urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
PSP - wsparcie;
OSP Koźna - ogrzewanie remizy;
Zakup samochodu służbowego strażnika dla OSP;
Zadania inwestycyjne w GOK - Świdnica;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.