Białogard

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Białogardzie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
21 417
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
143 804 122,40 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
16.58%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
23 849 732 zł
16.58%
CIT
1 774 334 zł
1.23%
Dotacje
20 347 436,96 zł
14.15%
Subwencje
35 014 051 zł
24.35%
Środki na dofinansowanie zadań
16 812 642,75 zł
11.69%
Inne podatki i opłaty lokalne
14 395 427,09 zł
10.01%
Podatki od nieruchomości
16 346 949,21 zł
11.37%
Pozostałe dochody
15 263 549,39 zł
10.62%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
154 078 229,44 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
31 359 569,94 zł
stanowią 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
31 359 569,94 zł
Wydatki bieżące
80%
122 718 659,50 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
40 067 942,65 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
21 276 292,48 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 799 080,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 157 192,56 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
12 696 094,03 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 347 640,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
23 613 350,61 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 324 321,82 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
3 541 812,34 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 951 700,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 865 483,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 235 596,47 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 004 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
773 206,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
424 517,48 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Białogard w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
31 359 569,94 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
61.72%
Infrastruktura
38.28%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
19 355 514,49 zł
12 004 055,45 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV
Całkowity koszt
274 805,00 zł
 • Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej
Całkowity koszt
6 436 385,00 zł
 • Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie
Całkowity koszt
3 899 374,85 zł
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów
Całkowity koszt
2 630 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Klonowej w Białogardzie
Całkowity koszt
2 615 289,64 zł
 • Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście
Całkowity koszt
849 660,00 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie
Całkowity koszt
2 650 000,00 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

 • Zakup nieruchomości
Całkowity koszt
18 000,00 zł
Urząd gminy

Urząd gminy

 • Przebudowa budynku Urzędu Miasta Białogard o wewnętrzny szyb windowy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych;
 • Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard.
Całkowity koszt
2 682 893,71 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego;
 • Budowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności;
 • Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta.
Całkowity koszt
220 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 "Niezapominajka"
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Szkoły

Szkoły

 • Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie;
 • Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie.
Całkowity koszt
344 597,40 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez:
  - budowę windy;
  - przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych.
Całkowity koszt
2 226 064,34 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje;
 • Ciepłe mieszkanie.
Całkowity koszt
412 500,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie, realizacja umowy wsparcia.
Całkowity koszt
6 000 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

274 805,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV

Całkowity koszt

6 436 385,00 zł

 • Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej

Całkowity koszt

3 899 374,85 zł

 • Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie

Całkowity koszt

2 630 000,00 zł

 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów

Całkowity koszt

2 615 289,64 zł

 • Przebudowa ul. Klonowej w Białogardzie

Całkowity koszt

849 660,00 zł

 • Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście
Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

2 650 000,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie
Sprawy społeczne, kultura i sport
Nieruchomości

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Nieruchomości

 • Zakup nieruchomości
Urząd gminy

Całkowity koszt

2 682 893,71 zł

Urząd gminy

 • Przebudowa budynku Urzędu Miasta Białogard o wewnętrzny szyb windowy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych;
 • Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta Białogard.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

220 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego;
 • Budowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności;
 • Budowa systemu cyfrowej komunikacji radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego Miasta.
Przedszkola

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Przedszkola

 • Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 "Niezapominajka"
Szkoły

Całkowity koszt

344 597,40 zł

Szkoły

 • Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie;
 • Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie.
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

2 226 064,34 zł

Pomoc społeczna

 • Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Białogardzie poprzez:
  - budowę windy;
  - przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

412 500,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje;
 • Ciepłe mieszkanie.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

6 000 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie, realizacja umowy wsparcia.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Białogardzie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
23 849 732,00 zł
Prognoza
100%
26 499 702,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Białogardzie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Białogard (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.