Garwolin

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Garwolinie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
17 381
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
80 693 000,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.8%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
22 436 296 zł
27.8%
CIT
CIT
992 000 zł
1.23%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
9 997 338 zł
12.39%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
5 880 015 zł
7.29%
Dotacje
Dotacje i inne
20 460 102 zł
25.36%
Subwencje
Subwencje
17 028 623 zł
21.1%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
3 898 626 zł
4.83%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
80 693 000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
3 945 700,00 zł
stanowią 5% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
5%
3 945 700,00 zł
Wydatki bieżące
95%
76 747 300,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_PlxkyXB.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
35 730 979,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Vub7W3G.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
4 018 085,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jbTxqtb.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 014 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Obsługa klienta
całkowity koszt
6 888 632,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bxzFJGh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
669 675,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_uoOVUR3.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 304 364,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GD4Y8wE.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 771 659,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_1ihYf04.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
4 691 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Kultura i Sport
całkowity koszt
3 455 510,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
637 396,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Organizacje pozarządowe
całkowity koszt
916 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_FBdQHhd.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
593 800,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_PlxkyXB.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
35 730 979,00 zł
Wydatki bieżące
34 220 273,00 zł
Wydatki majątkowe
509 500,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Vub7W3G.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
4 018 085,00 zł
Wydatki bieżące
2 018 085,00 zł
Wydatki majątkowe
2 000 000,00 zł
Obsługa klienta
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jbTxqtb.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 014 500,00 zł
Wydatki bieżące
504 500,00 zł
Wydatki majątkowe
510 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Obsługa klienta
całkowity koszt
6 888 632,00 zł
Wydatki bieżące
6 648 632,00 zł
Wydatki majątkowe
240 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bxzFJGh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
669 675,00 zł
Wydatki bieżące
183 540,00 zł
Wydatki majątkowe
435 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_uoOVUR3.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 304 364,00 zł
Wydatki bieżące
3 284 364,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GD4Y8wE.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 771 659,00 zł
Wydatki bieżące
18 771 659,00 zł
Kultura i Sport
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_1ihYf04.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
4 691 700,00 zł
Wydatki bieżące
4 571 700,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Kultura i Sport
całkowity koszt
3 455 510,00 zł
Wydatki bieżące
3 355 510,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Organizacje pozarządowe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
637 396,00 zł
Wydatki bieżące
637 396,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Organizacje pozarządowe
całkowity koszt
916 700,00 zł
Wydatki bieżące
595 700,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_FBdQHhd.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
593 800,00 zł
Wydatki bieżące
593 800,00 zł
Wydatki bieżące
16 326 612,00 zł
Wydatki majątkowe
62 000,00 zł
Szkoły podstawowe
16 388 612,00 zł
Wydatki bieżące
10 160 561,00 zł
Wydatki majątkowe
215 500,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
10 376 061,00 zł
Wydatki bieżące
4 178 245,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
4 178 245,00 zł
Wydatki bieżące
1 652 858,00 zł
Wydatki majątkowe
32 000,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 684 858,00 zł
Wydatki bieżące
1 159 965,00 zł
Gimnazja
1 159 965,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Dowożenie uczniów do szkół, Świetlice szkolne, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 943 238,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
6 131 767,00 zł
Wydatki majątkowe
240 000,00 zł
Urzędy gmin
6 371 767,00 zł
Wydatki bieżące
213 865,00 zł
Urzędy wojewódzkie
213 865,00 zł
Wydatki bieżące
151 000,00 zł
Rady gmin
151 000,00 zł
Wydatki bieżące
129 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
129 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 000,00 zł
Pozostała działalność
23 000,00 zł
Wydatki bieżące
146 040,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
146 040,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
37 500,00 zł
Obrona cywilna
37 500,00 zł
Pozostałe działana w zakresie kultury (osp)
51 135,00 zł
Wydatki majątkowe
395 000,00 zł
Pozostała działalność
395 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 746 864,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 746 864,00 zł
Wydatki bieżące
404 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
404 000,00 zł
Wydatki bieżące
340 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
340 000,00 zł
Wydatki bieżące
316 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
316 000,00 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Zasiłki stałe
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
115 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
115 000,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
222 500,00 zł
Wydatki bieżące
12 127 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
12 127 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 569 000,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne
5 569 000,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Rodziny zastępcze
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
372 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie złobków
372 000,00 zł
Wydatki bieżące
574 659,00 zł
Wspieranie rodziny
574 659,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa)
Pozostałe wydatki
69 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 397 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
3 397 000,00 zł
Wydatki bieżące
765 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
765 000,00 zł
Wydatki bieżące
43 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
43 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
266 700,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Pozostała działalność
386 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 321 000,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 421 000,00 zł
Wydatki bieżące
955 510,00 zł
Biblioteki
955 510,00 zł
Wydatki bieżące
79 000,00 zł
Pozostała działalność
79 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
585 700,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
585 700,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
46 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
265 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Pozostała działalność
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
567 200,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
567 200,00 zł
Wydatki bieżące
26 600,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
26 600,00 zł
04

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Garwolinie rozlicza tylko 80% mieszkańców.

Teraz
80%
22 436 296,00 zł
Prognoza
100%
27 981 530,46 zł
Zobacz, jak brakujące +20%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 1,5 km
Lepsze drogi
+ 1,5 km
zmodernizowanych dróg i chodników
+ 1 km
Rozbudowa infrastruktury wod-kan
+ 1 km
nowych sieci
+ 1
Sport i rekreacja
+ 1
modernizacja obiektu sportowego
+ 40
Placówki oświatowe
+ 40
nowych miejsc w przedszkolu
+ 20
Oświetlenie
+ 20
lamp ulicznych
+ 4
Osiedlowe place zabaw
+ 4
nowe zabawki
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Garwolinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Garwolin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.