Oleśnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Oleśnicy.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
35 550
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
170 371 307,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
24.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
42 022 918 zł
24.66%
CIT
4 600 000 zł
2.7%
Podatki od nieruchomości
19 050 877 zł
11.18%
Inne Podatki Lokalne
10 060 391 zł
5.91%
Dotacje
42 689 199 zł
25.06%
Subwencje
29 572 092 zł
17.36%
Pozostałe dochody
22 375 830 zł
13.13%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
166 308 264,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 241 576,00 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
19 241 576,00 zł
Wydatki bieżące
88%
147 066 688,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
49 662 541,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 457 880,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
16 515 720,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 711 339,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
387 500,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 843 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 204 837,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
14 966 405,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
30 263 676,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
10 983 022,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 535 811,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 233 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 543 033,00 zł

Źródło: Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.02.2019 r. 04

Zadania inwestycyjne

Oleśnica w 2019 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
18 348 062,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
45.16%
Infrastruktura duża
54.84%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
8 300 000,00 zł
10 079 550,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego;
Zmiana systemu ogrzewania;
Termomodernizacja budynku socjalnego;
Zagospodarowanie podwórza.


Całkowity koszt
1 800 000,00 zł

Drogi rowerowe + Parkuj i Jedź

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź, całkowity koszt inwestycji w latach 2016-2019 wynosi 10 614 552 zł.

Całkowity koszt
2 950 000,00 zł

Modernizacja dróg

Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników, całkowity koszt inwestycji w latach 2014-2020 wynosi 9 300 517 zł;
Budowa dróg z kanalizacją deszczową, całkowity koszt inwestycji w latach 2004-2020 wynosi 45 039 227 zł;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512D.


Całkowity koszt
3 150 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, całkowity koszt inwestycji w latach 2004-2020 wynosi 29 103 951 zł;
Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt
400 000,00 zł

Obsługa mieszkańca

Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta dla obsługi e-usług, całkowity koszt inwestycji w latach 2016-2019 wynosi 2 072 317 zł;
Modernizacja budynku Urzędu Miasta.


Całkowity koszt
2 050 751,00 zł

Dla dzieci

Budowa placów zabaw;
Urządzenia zabawowe - plac zabaw.


Całkowity koszt
381 488,00 zł

Rozwój kultury

Przebudowa placu Zwycięstwa;
System nagłośnienia Stadionu Miejskiego (OBO).


Całkowity koszt
6 127 311,00 zł

Placówki oświatowe

Wykonanie węzła kompaktowego w sali gimnastycznej;
Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 6 do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi;
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolu;
Budowa hali sportowej;
Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa na boiskach.

Całkowity koszt
1 520 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża

Całkowity koszt

1 800 000,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego;
Zmiana systemu ogrzewania;
Termomodernizacja budynku socjalnego;
Zagospodarowanie podwórza.


Całkowity koszt

2 950 000,00 zł

Drogi rowerowe + Parkuj i Jedź

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź, całkowity koszt inwestycji w latach 2016-2019 wynosi 10 614 552 zł.

Całkowity koszt

3 150 000,00 zł

Modernizacja dróg

Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników, całkowity koszt inwestycji w latach 2014-2020 wynosi 9 300 517 zł;
Budowa dróg z kanalizacją deszczową, całkowity koszt inwestycji w latach 2004-2020 wynosi 45 039 227 zł;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512D.


Całkowity koszt

400 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, całkowity koszt inwestycji w latach 2004-2020 wynosi 29 103 951 zł;
Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.


Infrastruktura mała

Całkowity koszt

2 050 751,00 zł

Obsługa mieszkańca

Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta dla obsługi e-usług, całkowity koszt inwestycji w latach 2016-2019 wynosi 2 072 317 zł;
Modernizacja budynku Urzędu Miasta.


Całkowity koszt

381 488,00 zł

Dla dzieci

Budowa placów zabaw;
Urządzenia zabawowe - plac zabaw.


Całkowity koszt

6 127 311,00 zł

Rozwój kultury

Przebudowa placu Zwycięstwa;
System nagłośnienia Stadionu Miejskiego (OBO).


Całkowity koszt

1 520 000,00 zł

Placówki oświatowe

Wykonanie węzła kompaktowego w sali gimnastycznej;
Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 6 do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi;
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolu;
Budowa hali sportowej;
Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa na boiskach.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Ilość głosów

588

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Całkowity koszt

145 000,00 zł

Ilość głosów

402

Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa na boiskach SP 2.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Ilość głosów

58

System nagłośnienia Stadionu Miejskiego.

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Ilość głosów

441

Rewitalizacja terenu sportowego: niwelacja terenu przy Szkole Katolickiej.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ilość głosów

51

"Nie szczędź krzaka dla dzieciaka. Sadzimy krzewy": posadzenie krzewów wokół placów zabaw.

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Ilość głosów

33

Wykonanie brakującego medalionu na Kolumnie Złotych Godów.

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Ilość głosów

41

Montaż wyspowych progów zwalniających na ul. Wojska Polskiego (osiedlowej).

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Ilość głosów

9

Wykonanie makiety miasta.

Całkowity koszt

2 000,00 zł

Ilość głosów

8

Ekologiczny kontener na plastikowe butelki obok Stadionu Miejskiego.

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Ilość głosów

282

Sterylizacja zwierząt właścicielskich i akcja edukacyjna.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ilość głosów

82

"Oleśnica jeździ na łyżwach" - bezpłatna nauka jazdy na łyżwach.

Całkowity koszt

13 000,00 zł

Ilość głosów

73

Wyposażenie szkół podstawowych w punkty pierwszej pomocy, a także wyposażenie w specjalne tablice informacyjne związane z pierwszą pomocą oraz oznaczenie schematu postępowania w stanie zagrożenia życia za pomocą specjalnych naklejek podłogowych.

Całkowity koszt

4 800,00 zł

Ilość głosów

16

Szkolenie obywateli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Oleśnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.