Oleśnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Oleśnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
35 550
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
170 371 307,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
24.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
42 022 918 zł
24.66%
CIT
CIT
4 600 000 zł
2.7%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
19 050 877 zł
11.18%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
10 060 391 zł
5.91%
Dotacje
Dotacje
42 689 199 zł
25.06%
Subwencje
Subwencje
29 572 092 zł
17.36%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
22 375 830 zł
13.13%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
166 308 264,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 241 576,00 zł
stanowią 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
19 241 576,00 zł
Wydatki bieżące
88%
147 066 688,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
49 662 541,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
10 457 880,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
16 515 720,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 711 339,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
387 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 843 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 204 837,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
14 966 405,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
30 263 676,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
10 983 022,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 535 811,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 233 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 543 033,00 zł

Źródło: Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.02.2019 r. Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
49 662 541,00 zł
Wydatki bieżące
47 992 541,00 zł
Wydatki majątkowe
1 670 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
10 457 880,00 zł
Wydatki bieżące
4 337 880,00 zł
Wydatki majątkowe
6 120 000,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
16 515 720,00 zł
Wydatki bieżące
14 433 232,00 zł
Wydatki majątkowe
2 082 488,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 711 339,00 zł
Wydatki bieżące
10 610 588,00 zł
Wydatki majątkowe
2 100 751,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
387 500,00 zł
Wydatki bieżące
337 500,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 843 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 843 500,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 204 837,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
14 966 405,00 zł
Wydatki bieżące
14 966 405,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
30 263 676,00 zł
Wydatki bieżące
30 263 676,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
10 983 022,00 zł
Wydatki bieżące
10 633 022,00 zł
Wydatki majątkowe
350 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 535 811,00 zł
Wydatki bieżące
4 458 500,00 zł
Wydatki majątkowe
6 077 311,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 233 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 183 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 543 033,00 zł
Wydatki bieżące
1 543 033,00 zł
Wydatki bieżące
25 031 917,00 zł
Wydatki majątkowe
1 495 000,00 zł
Szkoły podstawowe
26 526 917,00 zł
Wydatki bieżące
15 717 014,00 zł
Wydatki majątkowe
175 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
15 892 014,00 zł
Wydatki bieżące
3 723 316,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 723 316,00 zł
Wydatki bieżące
2 798 048,00 zł
Gimnazja
2 798 048,00 zł
Wydatki bieżące
164 146,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
164 146,00 zł
Wydatki bieżące
185 060,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
185 060,00 zł
Wydatki bieżące
373 040,00 zł
Pozostała działalność
373 040,00 zł
Wydatki bieżące
3 117 927,00 zł
Wydatki majątkowe
2 820 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
5 937 927,00 zł
Wydatki bieżące
204 927,00 zł
Wydatki majątkowe
2 850 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
3 054 927,00 zł
Wydatki bieżące
700 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
700 000,00 zł
Wydatki bieżące
245 026,00 zł
Wydatki majątkowe
450 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
695 026,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 185 901,00 zł
Wydatki majątkowe
2 044 488,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
12 230 389,00 zł
Wydatki bieżące
4 247 331,00 zł
Wydatki majątkowe
38 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 285 331,00 zł
Wydatki bieżące
7 663 393,00 zł
Wydatki majątkowe
2 100 751,00 zł
Urzędy gmin
9 764 144,00 zł
Wydatki bieżące
1 461 160,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 461 160,00 zł
Wydatki bieżące
561 400,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
561 400,00 zł
Wydatki bieżące
469 235,00 zł
Urzędy wojewódzkie
469 235,00 zł
Wydatki bieżące
375 400,00 zł
Rady gmin
375 400,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Pozostała działalność
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
56 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
56 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Obrona cywilna
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
168 500,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostała działalność
218 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 423 500,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
2 423 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 420 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
1 420 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 372 873,00 zł
Świetlice szkolne
1 372 873,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
71 100,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
71 100,00 zł
Wydatki bieżące
71 799,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
71 799,00 zł
Wydatki bieżące
8 441,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
8 441,00 zł
Wydatki bieżące
580 624,00 zł
Pozostała działalność
580 624,00 zł
Wydatki bieżące
4 377 136,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
4 377 136,00 zł
Wydatki bieżące
2 021 328,00 zł
Ośrodki wsparcia
2 021 328,00 zł
Wydatki bieżące
1 030 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
1 030 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Zasiłki stałe
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
907 256,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
907 256,00 zł
Wydatki bieżące
847 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
847 000,00 zł
Wydatki bieżące
450 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
288 500,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
288 500,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Programy polityki zdrowotnej, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
4 045 185,00 zł
Wydatki bieżące
16 773 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
16 773 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 658 000,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
9 658 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 860 435,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 860 435,00 zł
Wydatki bieżące
1 376 841,00 zł
Wspieranie rodziny
1 376 841,00 zł
Rodziny zastępcze, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, Karta Dużej Rodziny
Pozostałe wydatki
595 400,00 zł
Wydatki bieżące
5 680 912,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
5 680 912,00 zł
Wydatki bieżące
2 555 000,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 705 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 124 860,00 zł
Utrzymalnie zieleni w miastach i gminach
1 124 860,00 zł
Wydatki bieżące
563 700,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
563 700,00 zł
Wydatki bieżące
173 050,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
373 050,00 zł
Wydatki bieżące
246 500,00 zł
Schroniska dla zwierząt
246 500,00 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 500,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
17 500,00 zł
Wydatki bieżące
111 500,00 zł
Pozostała działalność
111 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 109 000,00 zł
Biblioteki
2 109 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 755 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 755 000,00 zł
Wydatki bieżące
377 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
377 000,00 zł
Wydatki bieżące
217 500,00 zł
Wydatki majątkowe
6 077 311,00 zł
Pozostała działalność
6 294 811,00 zł
Wydatki bieżące
1 500 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 550 000,00 zł
Wydatki bieżące
683 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
683 000,00 zł
Wydatki bieżące
921 557,00 zł
Obsługa długu publicznego
921 557,00 zł
Wydatki bieżące
333 000,00 zł
Działalność usługowa
333 000,00 zł
Wydatki bieżące
274 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
274 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 076,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
9 076,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
400,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Oleśnica w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
18 348 062,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
45.16%
Infrastruktura duża
54.84%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
8 300 000,00 zł
10 079 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow.jpg

Rozwój budownictwa

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego;
Zmiana systemu ogrzewania;
Termomodernizacja budynku socjalnego;
Zagospodarowanie podwórza.


Całkowity koszt
1 800 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_scieka-rowerowa_yX1VFp3.jpg

Drogi rowerowe + Parkuj i Jedź

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź, całkowity koszt inwestycji w latach 2016-2019 wynosi 10 614 552 zł.

Całkowity koszt
2 950 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog.jpg

Modernizacja dróg

Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników, całkowity koszt inwestycji w latach 2014-2020 wynosi 9 300 517 zł;
Budowa dróg z kanalizacją deszczową, całkowity koszt inwestycji w latach 2004-2020 wynosi 45 039 227 zł;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512D.


Całkowity koszt
3 150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_d1KLygs.jpg

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, całkowity koszt inwestycji w latach 2004-2020 wynosi 29 103 951 zł;
Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.


Całkowity koszt
400 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-urzad_u3xeYKv.jpg

Obsługa mieszkańca

Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta dla obsługi e-usług, całkowity koszt inwestycji w latach 2016-2019 wynosi 2 072 317 zł;
Modernizacja budynku Urzędu Miasta.


Całkowity koszt
2 050 751,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_9C3cQSq.jpg

Dla dzieci

Budowa placów zabaw;
Urządzenia zabawowe - plac zabaw.


Całkowity koszt
381 488,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/stadion_miejski.jpg

Rozwój kultury

Przebudowa placu Zwycięstwa;
System nagłośnienia Stadionu Miejskiego (OBO).


Całkowity koszt
6 127 311,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowka_oswiatowa.jpg

Placówki oświatowe

Wykonanie węzła kompaktowego w sali gimnastycznej;
Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 6 do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi;
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolu;
Budowa hali sportowej;
Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa na boiskach.

Całkowity koszt
1 520 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow.jpg

Całkowity koszt

1 800 000,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego;
Zmiana systemu ogrzewania;
Termomodernizacja budynku socjalnego;
Zagospodarowanie podwórza.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_scieka-rowerowa_yX1VFp3.jpg

Całkowity koszt

2 950 000,00 zł

Drogi rowerowe + Parkuj i Jedź

Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź, całkowity koszt inwestycji w latach 2016-2019 wynosi 10 614 552 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog.jpg

Całkowity koszt

3 150 000,00 zł

Modernizacja dróg

Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników, całkowity koszt inwestycji w latach 2014-2020 wynosi 9 300 517 zł;
Budowa dróg z kanalizacją deszczową, całkowity koszt inwestycji w latach 2004-2020 wynosi 45 039 227 zł;
Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D;
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512D.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_d1KLygs.jpg

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, całkowity koszt inwestycji w latach 2004-2020 wynosi 29 103 951 zł;
Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.


Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-urzad_u3xeYKv.jpg

Całkowity koszt

2 050 751,00 zł

Obsługa mieszkańca

Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta dla obsługi e-usług, całkowity koszt inwestycji w latach 2016-2019 wynosi 2 072 317 zł;
Modernizacja budynku Urzędu Miasta.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_9C3cQSq.jpg

Całkowity koszt

381 488,00 zł

Dla dzieci

Budowa placów zabaw;
Urządzenia zabawowe - plac zabaw.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/stadion_miejski.jpg

Całkowity koszt

6 127 311,00 zł

Rozwój kultury

Przebudowa placu Zwycięstwa;
System nagłośnienia Stadionu Miejskiego (OBO).


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowka_oswiatowa.jpg

Całkowity koszt

1 520 000,00 zł

Placówki oświatowe

Wykonanie węzła kompaktowego w sali gimnastycznej;
Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 6 do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi;
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych w Przedszkolu;
Budowa hali sportowej;
Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa na boiskach.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/plac_zabaw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport_n3A9q9q.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stadion_miejski.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport_TLlzxf6.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina_sqnPgsE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/makieta_miasta_Z1jhUmk.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budowa_drog.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/makieta_miasta.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stadion_miejski_F4Y5K6O.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park_3077JR9.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/lodowisko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/placowka_oswiatowa.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/pierwsza_pomoc_xvfQzwD.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Ilość głosów

588

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Całkowity koszt

145 000,00 zł

Ilość głosów

402

Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa na boiskach SP 2.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Ilość głosów

58

System nagłośnienia Stadionu Miejskiego.

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Ilość głosów

441

Rewitalizacja terenu sportowego: niwelacja terenu przy Szkole Katolickiej.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ilość głosów

51

"Nie szczędź krzaka dla dzieciaka. Sadzimy krzewy": posadzenie krzewów wokół placów zabaw.

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Ilość głosów

33

Wykonanie brakującego medalionu na Kolumnie Złotych Godów.

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Ilość głosów

41

Montaż wyspowych progów zwalniających na ul. Wojska Polskiego (osiedlowej).

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Ilość głosów

9

Wykonanie makiety miasta.

Całkowity koszt

2 000,00 zł

Ilość głosów

8

Ekologiczny kontener na plastikowe butelki obok Stadionu Miejskiego.

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Ilość głosów

282

Sterylizacja zwierząt właścicielskich i akcja edukacyjna.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ilość głosów

82

"Oleśnica jeździ na łyżwach" - bezpłatna nauka jazdy na łyżwach.

Całkowity koszt

13 000,00 zł

Ilość głosów

73

Wyposażenie szkół podstawowych w punkty pierwszej pomocy, a także wyposażenie w specjalne tablice informacyjne związane z pierwszą pomocą oraz oznaczenie schematu postępowania w stanie zagrożenia życia za pomocą specjalnych naklejek podłogowych.

Całkowity koszt

4 800,00 zł

Ilość głosów

16

Szkolenie obywateli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/plac_zabaw.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport_n3A9q9q.jpg

Całkowity koszt

145 000,00 zł

Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa na boiskach SP 2.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stadion_miejski.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

System nagłośnienia Stadionu Miejskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_sport_TLlzxf6.jpg

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Rewitalizacja terenu sportowego: niwelacja terenu przy Szkole Katolickiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_rodzina_sqnPgsE.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

"Nie szczędź krzaka dla dzieciaka. Sadzimy krzewy": posadzenie krzewów wokół placów zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/makieta_miasta_Z1jhUmk.jpg

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Wykonanie brakującego medalionu na Kolumnie Złotych Godów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/budowa_drog.jpg

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Montaż wyspowych progów zwalniających na ul. Wojska Polskiego (osiedlowej).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/makieta_miasta.jpg

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Wykonanie makiety miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stadion_miejski_F4Y5K6O.jpg

Całkowity koszt

2 000,00 zł

Ekologiczny kontener na plastikowe butelki obok Stadionu Miejskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKI_park_3077JR9.jpg

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Sterylizacja zwierząt właścicielskich i akcja edukacyjna.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/lodowisko.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

"Oleśnica jeździ na łyżwach" - bezpłatna nauka jazdy na łyżwach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/placowka_oswiatowa.jpg

Całkowity koszt

13 000,00 zł

Wyposażenie szkół podstawowych w punkty pierwszej pomocy, a także wyposażenie w specjalne tablice informacyjne związane z pierwszą pomocą oraz oznaczenie schematu postępowania w stanie zagrożenia życia za pomocą specjalnych naklejek podłogowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/pierwsza_pomoc_xvfQzwD.jpg

Całkowity koszt

4 800,00 zł

Szkolenie obywateli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Oleśnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.