Mielec

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mielcu.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
56 248
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
321 949 190,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.9%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
60 854 848 zł
18.9%
CIT
15 408 808 zł
4.79%
Dotacje
36 878 804 zł
11.45%
Subwencje
62 679 642 zł
19.47%
Środki na dofinansowanie zadań
20 316 750 zł
6.31%
Inne podatki i opłaty lokalne
30 559 145 zł
9.49%
Podatki od nieruchomości
60 300 000 zł
18.73%
Pozostałe dochody
34 951 193 zł
10.86%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
391 541 536,62 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
100 187 675,62 zł
stanowiły 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
100 187 675,62 zł
Wydatki bieżące
74%
291 353 861,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
128 297 791,74 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
55 924 506,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
47 484 559,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
46 278 057,62 zł
Rodzina
całkowity koszt
36 060 552,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
14 301 343,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
24 522 224,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 710 052,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
8 000 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
6 312 940,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 496 949,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 573 956,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 125 158,26 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 100 929,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
805 187,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
547 332,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Mielec w 2023 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
100 187 675,62 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
64.66%
Sprawy społeczne, oświata, kultura i sport
35.34%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
64 784 152,62 zł
35 403 523,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykupy gruntów - 3 748 300,00 zł
 • Mieszkanie Mielec Nasz Dom - 50 000,00 zł
 • Remont budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 23 - 200 000,00 zł
 • Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów i Miasteczko Młodego Robotnika - 55 000,00 zł
 • Remont dachu budynku położonego w Mielcu przy ul. Biernackiego 6A - 32 000,00 zł
Całkowity koszt
4 085 300,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Rozbudowa cmentarza komunalnego - 3 270 415,00 zł
 • Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu obok bramy towarowej na terenie CK - 35 000,00 zł
Całkowity koszt
3 305 415,00 zł
Urząd Miasta

Urząd Miasta

 • Modernizacja budynków UM - 850 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne UM - 20 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne UM - 243 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne (balon pneumatyczny, rollupy, banery, windery, ścianka reklamowa) - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
1 143 000,00 zł
Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

 • Program Cyfrowa Gmina
Całkowity koszt
182 286,00 zł
Rezerwy

Rezerwy

 • Rezerwa inwestycyjna
Całkowity koszt
1 100 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 - 7 442 325,00 zł
 • Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park - 1 100 000,00 zł
 • Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły - 50 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - szkoły - 20 000,00 zł
 • Remont dachu - SP 6 - 150 000,00 zł
 • Zagospodarowanie otoczenia SP 7 wraz z budową boisk - 250 000,00 zł
 • Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
9 072 325,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Projekt nowego przedszkola PM 9 - 299 000,00 zł
 • Wykonanie projektu i remont w PM 1 - 1 700 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne - przedszkola - 25 000,00 zł
 • Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola - 50 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - przedszkola - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
2 094 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

 • Modernizacja obiektów żłobkowych - 50 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - żłobki - 20 000,00 zł
 • Wymiana ogrodzenia przy żłobku Nr 7 - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
170 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina - etap II
Całkowity koszt
329 000,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Modernizacja obiektów MOPS
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji) - 650 000,00 zł
 • Zakup pojemników - 7 000,00 zł
 • Zakup koszy ulicznych - 15 000,00 zł
 • Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych m.in.: komopstownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie, zmieszanych - 50 000,00 zł
 • Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji oze w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - 10 333 067,00 zł
 • Zwiększenie udziału oze w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec - 3 439 337,00 zł
Całkowity koszt
14 494 404,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie - 390 000,00 zł
 • Strefa Wodnej Mgiełki - wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
490 000,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego/Boguszewskiej - 100 000,00 zł
 • Modernizacja boiska Konopnickiej - II etap - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
250 000,00 zł
Schroniska

Schroniska

 • Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Siłownie

Siłownie

 • Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej - 100 000,00 zł
 • Monitoring siłowni i altany - os. Borek Niski - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
130 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Uśmiechnięty Plac Zabaw - 100 000,00 zł
 • Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw - ul. MMR - 40 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej - 240 000,00 zł
Całkowity koszt
380 000,00 zł
Tereny zielone i parki

Tereny zielone i parki

 • Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej - 80 000,00 zł
 • Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy al. Niepodległości - 150 000,00 zł
 • Remont zjeżdżalni na terenie Parku Góra Cyranowska - 250 000,00 zł
 • Wymiana drzewostanu na placu AK - 50 000,00 zł
 • Przebudowa, remont murków na Bulwarach Gryfitów Mieleckich - 300 000,00 zł
 • Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ul. MMR i budowa nowych alejek spacerowych - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
880 000,00 zł
Targowisko

Targowisko

 • Zagospodarowanie terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej
Całkowity koszt
250 000,00 zł
Pozostałe zadania dot. gospodarki komunalnej

Pozostałe zadania dot. gospodarki komunalnej

 • Montaż samolotu lim 5 przy rondzie - 122 034,00 zł
 • Opracowanie strategii ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Mielca na lata 2021- 2027 - 99 000,00 zł
 • Remont fontanny na rynku - 1 080 002,00 zł
 • Przeniesienie figury św. Józefa - 19 000,00 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu) - 1 000 000,00 zł
 • Obwodnica północna miasta Mielca - dokumentacja - 190 000,00 zł
 • Wybieg dla psów na terenach MOSIR - 100 000,00 zł
 • Zakup słupków wodnych - 30 000,00 zł
 • Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne - 25 000,00 zł
 • Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablice - 12 000,00 zł
 • Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in. Przychodnia Nr 7 - 250 000,00 zł
Całkowity koszt
2 927 036,00 zł
Obiekty kultury

Obiekty kultury

 • Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury - 89 075,00 zł
 • Modernizacja obiektów kultury - 250 000,00 zł
Całkowity koszt
339 075,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Modernizacja obiektów MOSIR - 200 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - MOSIR - 20 000,00 zł
 • Smoczanka - projekt - 450 000,00 zł
 • Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu - 16 894 135,62 zł
 • Wyposażenie nowowybudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu - 5 298 176,00 zł
Całkowity koszt
22 862 311,62 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec - 800 600,00 zł
 • Przebudowa / budowa / modernizacja Przystanków Komunikacyjnych - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
830 600,00 zł
Modernizacja i budowa ulic

Modernizacja i budowa ulic

 • Modernizacja i budowa ulic w tym m.in:
  - budowa ul. Kosynierów;
  - modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia;
  - modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie);
  - modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II;
  - projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego;
  - przebudowa ul. Grabiowej;
  - ul. Spacerowa;
  - ul. Księdza Skargi;
  - ul. Dąbrówki cd. etap II;
  - remont ul. Narutowicza;
  - modernizacja ul. Naruszewicza;
  - modernizacja ul. Kasprzaka;
  - modernizacja ul. Makuszyńskiego.
Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu - 11 120 563,00 zł
 • Budowa układu drogowego Wojsławska - Korczaka - Krancowa w Mielcu - 5 092 045,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 r - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego - 5 277 500,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Targowa - 1 880 688,00 zł
 • Budowa drogi gminnej ul. Racławicka - 4 180 227,00 zł
 • Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) - 50 000,00 zł
 • Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ (ZRID) - 837 000,00 zł
 • Budowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Teligi (ZRID) - 836 000,00 zł
Całkowity koszt
29 274 023,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Chodnik - os. Kusocińskiego
Całkowity koszt
500 000,00 zł
Parkingi

Parkingi

 • Parking przy ul. Ks. Piotra Skargi
Całkowity koszt
500 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosa na osiedli Wojsław - 96 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Kolejowej - 300 000,00 zł
 • Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne - 1 150 000,00 zł
 • Oświetlenie ul. Sabatta - 122 000,00 zł
 • Oświetlenie ul. Osterwy - 75 000,00 zł
 • Oświetlenie ul. Orzechowa - 132 000,00 zł
 • Wdrożenie systemu sterowanie oświetleniem ulicznym (wykonanie dokumentacji projektowej) - 159 900,00 zł
Całkowity koszt
2 034 900,00 zł
Gospodarka komunalna - projekty

Gospodarka komunalna - projekty

 • Opracowanie dokumentacji projektowych:
  - układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m;
  - od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m i od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza;
  - od ul. Kilińskiego do ul. Teligi - ZRID;
  - od ul. Wolności do ul. Królowej Jadwigi ZRID;
  - od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID;
  - układ drogowy Rzochów ZRID od ul. Podleśnej, zjazd przy wiadukcie w kierunku do ul. Jagodowej, od ul. Jagodowej do ul. Kolejowej;
  - projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego;
  - ul. Piotra Skargi;
  - koncepcja przybudowy ul. Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne.
Całkowity koszt
250 000,00 zł
Gospodarka wodno - ściekowa

Gospodarka wodno - ściekowa

 • Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej
Całkowity koszt
14 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, oświata, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

4 085 300,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykupy gruntów - 3 748 300,00 zł
 • Mieszkanie Mielec Nasz Dom - 50 000,00 zł
 • Remont budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 23 - 200 000,00 zł
 • Wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Inwestorów i Miasteczko Młodego Robotnika - 55 000,00 zł
 • Remont dachu budynku położonego w Mielcu przy ul. Biernackiego 6A - 32 000,00 zł
Cmentarze

Całkowity koszt

3 305 415,00 zł

Cmentarze

 • Rozbudowa cmentarza komunalnego - 3 270 415,00 zł
 • Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu obok bramy towarowej na terenie CK - 35 000,00 zł
Urząd Miasta

Całkowity koszt

1 143 000,00 zł

Urząd Miasta

 • Modernizacja budynków UM - 850 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne UM - 20 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne UM - 243 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne (balon pneumatyczny, rollupy, banery, windery, ścianka reklamowa) - 30 000,00 zł
Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt

182 286,00 zł

Cyfrowa Gmina

 • Program Cyfrowa Gmina
Rezerwy

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Rezerwy

 • Rezerwa inwestycyjna
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

9 072 325,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Budowa infrastruktury sportowej na terenie ZSO 1 - 7 442 325,00 zł
 • Modernizacja boisk do koszykówki i siatkówki przy SP 11 oraz budowa street workout park - 1 100 000,00 zł
 • Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły - 50 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - szkoły - 20 000,00 zł
 • Remont dachu - SP 6 - 150 000,00 zł
 • Zagospodarowanie otoczenia SP 7 wraz z budową boisk - 250 000,00 zł
 • Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP 3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia - 60 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

2 094 000,00 zł

Przedszkola

 • Projekt nowego przedszkola PM 9 - 299 000,00 zł
 • Wykonanie projektu i remont w PM 1 - 1 700 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne - przedszkola - 25 000,00 zł
 • Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola - 50 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - przedszkola - 20 000,00 zł
Żłobki

Całkowity koszt

170 000,00 zł

Żłobki

 • Modernizacja obiektów żłobkowych - 50 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - żłobki - 20 000,00 zł
 • Wymiana ogrodzenia przy żłobku Nr 7 - 100 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

329 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina - etap II
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Pomoc społeczna

 • Modernizacja obiektów MOPS
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

14 494 404,00 zł

Ochrona środowiska

 • Wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta (9 instalacji) - 650 000,00 zł
 • Zakup pojemników - 7 000,00 zł
 • Zakup koszy ulicznych - 15 000,00 zł
 • Budowa instalacji, linii do przetwarzania odpadów komunalnych m.in.: komopstownia, sortownia odpadów zebranych selektywnie, zmieszanych - 50 000,00 zł
 • Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji oze w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - 10 333 067,00 zł
 • Zwiększenie udziału oze w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec - 3 439 337,00 zł
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

490 000,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Dokumentacja projektowa - tereny rekreacyjne - Stawy Cyranowskie - 390 000,00 zł
 • Strefa Wodnej Mgiełki - wakacyjny plac relaksu dla dzieci i dorosłych - 100 000,00 zł
Boiska sportowe

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Boiska sportowe

 • Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego/Boguszewskiej - 100 000,00 zł
 • Modernizacja boiska Konopnickiej - II etap - 150 000,00 zł
Schroniska

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Schroniska

 • Modernizacja pomieszczeń dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Pies i Kot - 100 000,00 zł
Siłownie

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Siłownie

 • Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej - 100 000,00 zł
 • Monitoring siłowni i altany - os. Borek Niski - 30 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

380 000,00 zł

Place zabaw

 • Uśmiechnięty Plac Zabaw - 100 000,00 zł
 • Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw - ul. MMR - 40 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw przy ul. Krańcowej - 240 000,00 zł
Tereny zielone i parki

Całkowity koszt

880 000,00 zł

Tereny zielone i parki

 • Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe "ROD" na obszarze Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej - 80 000,00 zł
 • Dokumentacja projektowa na wymianę drzew przy al. Niepodległości - 150 000,00 zł
 • Remont zjeżdżalni na terenie Parku Góra Cyranowska - 250 000,00 zł
 • Wymiana drzewostanu na placu AK - 50 000,00 zł
 • Przebudowa, remont murków na Bulwarach Gryfitów Mieleckich - 300 000,00 zł
 • Zabezpieczenie Górki Cyranowskiej od strony ul. MMR i budowa nowych alejek spacerowych - 50 000,00 zł
Targowisko

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Targowisko

 • Zagospodarowanie terenu - targowiska przy ul. Sandomierskiej
Pozostałe zadania dot. gospodarki komunalnej

Całkowity koszt

2 927 036,00 zł

Pozostałe zadania dot. gospodarki komunalnej

 • Montaż samolotu lim 5 przy rondzie - 122 034,00 zł
 • Opracowanie strategii ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Mielca na lata 2021- 2027 - 99 000,00 zł
 • Remont fontanny na rynku - 1 080 002,00 zł
 • Przeniesienie figury św. Józefa - 19 000,00 zł
 • Budowa budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Witosa (w tym opracowanie projektu) - 1 000 000,00 zł
 • Obwodnica północna miasta Mielca - dokumentacja - 190 000,00 zł
 • Wybieg dla psów na terenach MOSIR - 100 000,00 zł
 • Zakup słupków wodnych - 30 000,00 zł
 • Różne opracowania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inne dokumenty strategiczne - 25 000,00 zł
 • Promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - tablice - 12 000,00 zł
 • Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Mielec w tym m.in. Przychodnia Nr 7 - 250 000,00 zł
Obiekty kultury

Całkowity koszt

339 075,00 zł

Obiekty kultury

 • Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem obiektów kultury - 89 075,00 zł
 • Modernizacja obiektów kultury - 250 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

22 862 311,62 zł

Obiekty sportowe

 • Modernizacja obiektów MOSIR - 200 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - MOSIR - 20 000,00 zł
 • Smoczanka - projekt - 450 000,00 zł
 • Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu - 16 894 135,62 zł
 • Wyposażenie nowowybudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu - 5 298 176,00 zł
Infrastruktura
Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

830 600,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Zielony transport publiczny - zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec - 800 600,00 zł
 • Przebudowa / budowa / modernizacja Przystanków Komunikacyjnych - 30 000,00 zł
Modernizacja i budowa ulic

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Modernizacja i budowa ulic

 • Modernizacja i budowa ulic w tym m.in:
  - budowa ul. Kosynierów;
  - modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wolności a ul. Gałczyńskiego wraz z budową oświetlenia;
  - modernizacja ul. Szaley Groele (projekt i wykonanie);
  - modernizacja ul. Warneńczyka cd - etap II;
  - projekt i przebudowa skrzyżowania Wolności z Kazimierza Wielkiego;
  - przebudowa ul. Grabiowej;
  - ul. Spacerowa;
  - ul. Księdza Skargi;
  - ul. Dąbrówki cd. etap II;
  - remont ul. Narutowicza;
  - modernizacja ul. Naruszewicza;
  - modernizacja ul. Kasprzaka;
  - modernizacja ul. Makuszyńskiego.
Drogi gminne

Całkowity koszt

29 274 023,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu - 11 120 563,00 zł
 • Budowa układu drogowego Wojsławska - Korczaka - Krancowa w Mielcu - 5 092 045,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 r - ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu "małe rondo" na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego - 5 277 500,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej - ul. Targowa - 1 880 688,00 zł
 • Budowa drogi gminnej ul. Racławicka - 4 180 227,00 zł
 • Budowa drogi od Szarych Szeregów (otwarcie nowych terenów) - 50 000,00 zł
 • Budowa drogi gminnej oznakowanej w mpzp Osiedla Witosa sygnaturą 3KZ (ZRID) - 837 000,00 zł
 • Budowa drogi od ul. Kilińskiego do ul. Teligi (ZRID) - 836 000,00 zł
Chodniki

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Chodniki

 • Chodnik - os. Kusocińskiego
Parkingi

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Parkingi

 • Parking przy ul. Ks. Piotra Skargi
Oświetlenie

Całkowity koszt

2 034 900,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia obiektów sportowych przy Witosa na osiedli Wojsław - 96 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Kolejowej - 300 000,00 zł
 • Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez wymianę tradycyjnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne - 1 150 000,00 zł
 • Oświetlenie ul. Sabatta - 122 000,00 zł
 • Oświetlenie ul. Osterwy - 75 000,00 zł
 • Oświetlenie ul. Orzechowa - 132 000,00 zł
 • Wdrożenie systemu sterowanie oświetleniem ulicznym (wykonanie dokumentacji projektowej) - 159 900,00 zł
Gospodarka komunalna - projekty

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Gospodarka komunalna - projekty

 • Opracowanie dokumentacji projektowych:
  - układu drogowy - Smoczka ZRID: od ul. Szarych Szeregów do ul. Korczaka ok. 550m;
  - od ul. Korczaka do ul. Powstańców Warszawy ok 900 m i od ul. Szarych Szeregów na wysokości skrzyżowania z ul. Ciołkosza;
  - od ul. Kilińskiego do ul. Teligi - ZRID;
  - od ul. Wolności do ul. Królowej Jadwigi ZRID;
  - od przedłużenia Powstańców W-wy do Majowej ZRID;
  - układ drogowy Rzochów ZRID od ul. Podleśnej, zjazd przy wiadukcie w kierunku do ul. Jagodowej, od ul. Jagodowej do ul. Kolejowej;
  - projekt modernizacji ul. Kocjana i ul. Tańskiego;
  - ul. Piotra Skargi;
  - koncepcja przybudowy ul. Wolności w obrębie przejazdu kolejowego - skrzyżowanie bezkolizyjne.
Gospodarka wodno - ściekowa

Całkowity koszt

14 000,00 zł

Gospodarka wodno - ściekowa

 • Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa systemu zaopatrzenia w wodę, budowa kanalizacji rozdzielczej
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Mielcu rozliczyło tylko 95% mieszkańców.

Teraz
95%
60 854 848,00 zł
Prognoza
100%
64 057 734,00 zł
Zobacz, jak brakujące +5%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mielcu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mielec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.