Bobolice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Bobolice.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
8 726
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
52 562 851,15 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
10.88%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 721 077 zł
10.88%
CIT
200 000 zł
0.38%
Podatki od nieruchomości
5 696 260 zł
10.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 600 316 zł
8.75%
Dotacje
16 234 530,06 zł
30.89%
Subwencje
13 287 861 zł
25.28%
Pozostałe dochody
6 822 807,09 zł
12.98%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
54 044 797,37 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
7 896 304,78 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
7 896 304,78 zł
Wydatki bieżące
85%
46 148 492,59 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 209 581,48 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 656 980,05 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 564 867,35 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 562 406,44 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 860 652,69 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 845 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 306 630,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
358 719,37 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 309 203,92 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
517 216,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
611 805,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
552 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
622 461,58 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 066 773,49 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Bobolice w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
7 896 304,78 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
27.32%
Infrastruktura mała i duża
72.68%
Sprawy społeczne, kultura, sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 156 884,00 zł
5 739 420,78 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Budowa, przebudwa i modernizacja dróg gminnych, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Bobolice, m.in.:
- ulice: Kwiatów Polnych, Słowackiego, Traugutta, Spacerowa (Nr 146023Z również w m. Chociwle), Spółdzielcza, droga Łozice Cegielnia, chodnik ul. Seligera i Jedności Narodowej, parking ul. Reja - 546.350,00 zł
- zakup wiat przystankowych w m. Dobrociechy - 13.400,00 zł

Całkowity koszt
559 750,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont:
1) drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń Grzybnica. Wartość całkowita zadania stanowi 8.448.314,98 zł. Łączny udział Gminy (w latach 2020-2021 - 1.720.000,00 zł). W 2021 r. - 720.000,00 zł
2) dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo. Wartość zadania 20.000,00 zł. Koszt całkowity w wysokości 192.168,53 zł.

Całkowity koszt
740 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Bobolice - 688.984,00 zł
Wymiana źródeł ogrzewania – poprawa jakości powietrza w gminie Bobolice - 153.150,00 zł
Zagospodarowanie terenu pod wiaty śmietnikowe dla wspólnot mieszkaniowych - 15.000,00 zł

Całkowity koszt
857 134,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Doposażenie w sprzęt i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzewianach - 10.500,00 zł
Budżet szkolny – Miejsce relaksu w Szkole Podstawowej w Bobolicach - 12.000,00 zł
Doposażenie w sprzęt , modernizacja systemu energii pojemnościowej, remonty w Szkole Podstawowej w Bobolicach - 35.000,00 zł
Doposażenie w sprzęt i modernizacja w szkole Podstawowej w Dargini - 23.500,00 zł
Modernizacja kotła co w Szkole Podstawowej w Kłaninie - 20.000,00 zł
Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole - 2.000.000,00 zł

Całkowity koszt
2 101 000,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Inwestycje w MGOPS w Bobolicach:
1) Modernizacja systemu ogrzewania - 80.000,00 zł
2) Zagospodarowanie terenu, przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 15.870,00 zł
3) Doposażenie biur - 19.542,57 zł

Całkowity koszt
115 412,57 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

Modernizacja pomostu i kąpieliska na Rajskiej Plaży w Poroście - 15.000,00 zł
Rewitalizacja Parku na Skarpie w Bobolicach - 35.000,00 zł
Zakup urządzeń na plac rekreacyjny w Starem Bornem - 10.852,21 zł
Zakup urządzeń na plac rekreacyjny w Kurowie - 10.156,00 zł
Zakup i montaż małej infrastruktury na terenie miasta - 27.000,00 zł

Całkowity koszt
98 008,21 zł
Modernizacja pomieszczeń

Modernizacja pomieszczeń

Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Ośrodek kultury i stadion sportowy

Ośrodek kultury i stadion sportowy

Dokumentacja przebudowy zaplecza stadionu sportowego w Bobolicach - 40.000,00 zł
Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach na zakup podestów i zabezpieczeń na imprezy kulturalne - 26.500,00 zł

Całkowity koszt
66 500,00 zł
Plac zabaw

Plac zabaw

Modernizacja oraz zakup nowych urządzeń na place zabaw

Całkowity koszt
38 000,00 zł
Zakup udziałów

Zakup udziałów

Spłata kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców poprzez wykup udziałów w 2021 roku w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie - 182.500,00 zł
Objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - KZN Zachodniopomorskie Sp. z o.o. jako wkład pieniężny Gminy na budowę lokali mieszkalnych przy ul. Polnej - 3.000.000,00 zł

Całkowity koszt
3 182 500,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

1) Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla osób wymagających pomocy społecznej w miejscowości Opatówek oraz innych lokali komunalnych - 37.000,00 zł
2) Dotacje celowe dla stowarzyszeń OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych - 21.000,00 zł
3) Dofinansowanie zakupu separatora dla koszalińskiego oddziału krwiodawstwa i krwiolecznictwa w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - 10.000,00 zł
4) Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na budowę, przebudowę, modernizację zadań melioracyjnych na terenie Gminy Bobolice - 10.000,00 zł

Całkowity koszt
78 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura mała i duża
Drogi gminne

Całkowity koszt

559 750,00 zł

Drogi gminne

Budowa, przebudwa i modernizacja dróg gminnych, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Bobolice, m.in.:
- ulice: Kwiatów Polnych, Słowackiego, Traugutta, Spacerowa (Nr 146023Z również w m. Chociwle), Spółdzielcza, droga Łozice Cegielnia, chodnik ul. Seligera i Jedności Narodowej, parking ul. Reja - 546.350,00 zł
- zakup wiat przystankowych w m. Dobrociechy - 13.400,00 zł

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

740 000,00 zł

Drogi powiatowe

Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont:
1) drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń Grzybnica. Wartość całkowita zadania stanowi 8.448.314,98 zł. Łączny udział Gminy (w latach 2020-2021 - 1.720.000,00 zł). W 2021 r. - 720.000,00 zł
2) dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo. Wartość zadania 20.000,00 zł. Koszt całkowity w wysokości 192.168,53 zł.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

857 134,00 zł

Ochrona środowiska

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Bobolice - 688.984,00 zł
Wymiana źródeł ogrzewania – poprawa jakości powietrza w gminie Bobolice - 153.150,00 zł
Zagospodarowanie terenu pod wiaty śmietnikowe dla wspólnot mieszkaniowych - 15.000,00 zł

Sprawy społeczne, kultura, sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

2 101 000,00 zł

Placówki oświatowe

Doposażenie w sprzęt i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzewianach - 10.500,00 zł
Budżet szkolny – Miejsce relaksu w Szkole Podstawowej w Bobolicach - 12.000,00 zł
Doposażenie w sprzęt , modernizacja systemu energii pojemnościowej, remonty w Szkole Podstawowej w Bobolicach - 35.000,00 zł
Doposażenie w sprzęt i modernizacja w szkole Podstawowej w Dargini - 23.500,00 zł
Modernizacja kotła co w Szkole Podstawowej w Kłaninie - 20.000,00 zł
Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole - 2.000.000,00 zł

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

115 412,57 zł

Pomoc społeczna

Inwestycje w MGOPS w Bobolicach:
1) Modernizacja systemu ogrzewania - 80.000,00 zł
2) Zagospodarowanie terenu, przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 15.870,00 zł
3) Doposażenie biur - 19.542,57 zł

Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

98 008,21 zł

Tereny rekreacyjne

Modernizacja pomostu i kąpieliska na Rajskiej Plaży w Poroście - 15.000,00 zł
Rewitalizacja Parku na Skarpie w Bobolicach - 35.000,00 zł
Zakup urządzeń na plac rekreacyjny w Starem Bornem - 10.852,21 zł
Zakup urządzeń na plac rekreacyjny w Kurowie - 10.156,00 zł
Zakup i montaż małej infrastruktury na terenie miasta - 27.000,00 zł

Modernizacja pomieszczeń

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Modernizacja pomieszczeń

Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach

Ośrodek kultury i stadion sportowy

Całkowity koszt

66 500,00 zł

Ośrodek kultury i stadion sportowy

Dokumentacja przebudowy zaplecza stadionu sportowego w Bobolicach - 40.000,00 zł
Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach na zakup podestów i zabezpieczeń na imprezy kulturalne - 26.500,00 zł

Plac zabaw

Całkowity koszt

38 000,00 zł

Plac zabaw

Modernizacja oraz zakup nowych urządzeń na place zabaw

Zakup udziałów

Całkowity koszt

3 182 500,00 zł

Zakup udziałów

Spłata kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców poprzez wykup udziałów w 2021 roku w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie - 182.500,00 zł
Objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - KZN Zachodniopomorskie Sp. z o.o. jako wkład pieniężny Gminy na budowę lokali mieszkalnych przy ul. Polnej - 3.000.000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

78 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

1) Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla osób wymagających pomocy społecznej w miejscowości Opatówek oraz innych lokali komunalnych - 37.000,00 zł
2) Dotacje celowe dla stowarzyszeń OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych - 21.000,00 zł
3) Dofinansowanie zakupu separatora dla koszalińskiego oddziału krwiodawstwa i krwiolecznictwa w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - 10.000,00 zł
4) Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na budowę, przebudowę, modernizację zadań melioracyjnych na terenie Gminy Bobolice - 10.000,00 zł

05

Budżet partycypa-
cyjny

W budżecie partycypacyjnym to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

7 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dargini

Skok w przyszłość – modernizacja nawierzchni do skoku w dal.

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kłaninie

Sięgaj wysoko i ... i do celu – wyposażenie boiska w dwa kosze do gry w koszykówkę.

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Drzewianach

Wspólna zabawa w przyjaznej szkole – wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny do wspólnej zabawy: zestaw drewniany auto oraz huśtawka.

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Bobolicach

Miejsce relaksu – zakup wyposażenia do wyznaczonej strefy, jaka ma służyć wyciszeniu dla ucznia w postaci wygodnych foteli, zieleni oraz odtwarzacza muzyki.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Bobolice rozliczyło tylko 69% mieszkańców.

Teraz
69%
5 721 077,00 zł
Prognoza
100%
8 258 353,20 zł
Zobacz, jak brakujące +31%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Bobolice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Bobolice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.