Bobolice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Bobolice
i razem ze mną mieszka oficjalnie
8 726
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
46 662 000,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
12.26%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 721 077 zł
12.26%
CIT
200 000 zł
0.43%
Podatki od nieruchomości
5 696 260 zł
12.21%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 607 316 zł
9.87%
Dotacje
15 319 724,01 zł
32.83%
Subwencje
13 372 237 zł
28.66%
Pozostałe dochody
1 745 385,99 zł
3.74%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
48 007 000,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
3 443 600,00 zł
stanowią 7% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
7%
3 443 600,00 zł
Wydatki bieżące
93%
44 563 400,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 141 318,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 644 110,05 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 260 681,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 557 317,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 785 498,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
755 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 299 400,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
358 719,37 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 296 047,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
476 502,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
160 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
611 805,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
192 500,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
552 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
642 462,58 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
273 140,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Bobolice w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
3 443 600,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
80.2%
Infrastruktura mała i duża
19.8%
Sprawy społeczne, kultura, sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 761 800,00 zł
681 800,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Modernizacja dróg gminnych, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Bobolice, m.in.:
- ulice: Kwiatów Polnych, Słowackiego, Traugutta, Spacerowa (Nr 146023Z również w m. Chociwle), Spółdzielcza, droga Łozice Cegielnia, chodnik ul. Seligera i Jedności Narodowej, parking ul. Reja, ul. Sienkiewicza - 1 297 600 zł
- zakup wiat przystankowych w m. Dobrociechy - 13 400 zł

Całkowity koszt
1 311 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont:
1) drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń Grzybnica. Wartość całkowita zadania stanowi 8 448 314,98 zł. Łączny udział Gminy (w latach 2020-2021 - 1 720 000 zł). W 2021 r. - 720 000 zł
2) dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo. Wartość zadania 20 000 zł. Koszt całkowity w wysokości 192 168,53 zł

Całkowity koszt
740 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Bobolice - 571 000 zł
Wymiana źródeł ogrzewania – poprawa jakości powietrza w gminie Bobolice - 124 800 zł
Zagospodarowanie terenu pod wiaty śmietnikowe dla wspólnot mieszkaniowych - 15 000 zł

Całkowity koszt
710 800,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Doposażenie w sprzęt i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzewianach - 10 500 zł
Budżet szkolny – Miejsce relaksu w Szkole Podstawowej w Bobolicach - 12 000 zł
Doposażenie w sprzęt , modernizacja systemu energii pojemnościowej, remonty w Szkole Podstawowej w Bobolicach - 35 000 zł
Doposażenie w sprzęt i modernizacja w szkole Podstawowej w Dargini - 23 500 zł
Modernizacja kotła co w Szkole Podstawowej w Kłaninie - 20 000 zł

Całkowity koszt
101 000,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Inwestycje w MGOPS w Bobolicach:
1) Modernizacja systemu ogrzewania - 80 000 zł
2) Zagospodarowanie terenu, przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 12 800 zł
3) Doposażenie biur - 10 000 zł

Całkowity koszt
102 800,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

Zakup fotobudki do zdjęć na Rynek Miejski w Bobolicach - 10 000 zł
Modernizacja pomostu i kąpieliska na Rajskiej Plaży w Poroście - 15 000 zł
Rewitalizacja Parku na Skarpie w Bobolicach - 35 000 zł

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Modernizacja pomieszczeń

Modernizacja pomieszczeń

Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Ośrodek kultury i stadion sportowy

Ośrodek kultury i stadion sportowy

Dokumentacja przebudowy zaplecza stadionu sportowego w Bobolicach - 40 000 zł
Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach na zakup podestów i zabezpieczeń na imprezy kulturalne - 18 500 zł

Całkowity koszt
58 500,00 zł
Plac zabaw

Plac zabaw

Modernizacja oraz zakup nowych urządzeń

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zakup udziałów

Zakup udziałów

Spłata kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców poprzez wykup udziałów w 2021 roku w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Całkowity koszt
182 500,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

1) Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla osób wymagających pomocy społecznej w miejscowości Opatówek oraz innych lokali komunalnych - 37 000 zł
2) Dotacje celowe dla stowarzyszeń OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych - 10 000 zł
3) Dofinansowanie zakupu separatora dla koszalińskiego oddziału krwiodawstwa i krwiolecznictwa w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - 10 000 zł
4) Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na budowę, przebudowę, modernizację zadań melioracyjnych na terenie Gminy Bobolice - 10 000 zł

Całkowity koszt
67 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura mała i duża
Drogi gminne

Całkowity koszt

1 311 000,00 zł

Drogi gminne

Modernizacja dróg gminnych, chodników, parkingów i placów na terenie Gminy Bobolice, m.in.:
- ulice: Kwiatów Polnych, Słowackiego, Traugutta, Spacerowa (Nr 146023Z również w m. Chociwle), Spółdzielcza, droga Łozice Cegielnia, chodnik ul. Seligera i Jedności Narodowej, parking ul. Reja, ul. Sienkiewicza - 1 297 600 zł
- zakup wiat przystankowych w m. Dobrociechy - 13 400 zł

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

740 000,00 zł

Drogi powiatowe

Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont:
1) drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń Grzybnica. Wartość całkowita zadania stanowi 8 448 314,98 zł. Łączny udział Gminy (w latach 2020-2021 - 1 720 000 zł). W 2021 r. - 720 000 zł
2) dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo. Wartość zadania 20 000 zł. Koszt całkowity w wysokości 192 168,53 zł

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

710 800,00 zł

Ochrona środowiska

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Bobolice - 571 000 zł
Wymiana źródeł ogrzewania – poprawa jakości powietrza w gminie Bobolice - 124 800 zł
Zagospodarowanie terenu pod wiaty śmietnikowe dla wspólnot mieszkaniowych - 15 000 zł

Sprawy społeczne, kultura, sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

101 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Doposażenie w sprzęt i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzewianach - 10 500 zł
Budżet szkolny – Miejsce relaksu w Szkole Podstawowej w Bobolicach - 12 000 zł
Doposażenie w sprzęt , modernizacja systemu energii pojemnościowej, remonty w Szkole Podstawowej w Bobolicach - 35 000 zł
Doposażenie w sprzęt i modernizacja w szkole Podstawowej w Dargini - 23 500 zł
Modernizacja kotła co w Szkole Podstawowej w Kłaninie - 20 000 zł

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

102 800,00 zł

Pomoc społeczna

Inwestycje w MGOPS w Bobolicach:
1) Modernizacja systemu ogrzewania - 80 000 zł
2) Zagospodarowanie terenu, przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 12 800 zł
3) Doposażenie biur - 10 000 zł

Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Tereny rekreacyjne

Zakup fotobudki do zdjęć na Rynek Miejski w Bobolicach - 10 000 zł
Modernizacja pomostu i kąpieliska na Rajskiej Plaży w Poroście - 15 000 zł
Rewitalizacja Parku na Skarpie w Bobolicach - 35 000 zł

Modernizacja pomieszczeń

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Modernizacja pomieszczeń

Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach

Ośrodek kultury i stadion sportowy

Całkowity koszt

58 500,00 zł

Ośrodek kultury i stadion sportowy

Dokumentacja przebudowy zaplecza stadionu sportowego w Bobolicach - 40 000 zł
Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach na zakup podestów i zabezpieczeń na imprezy kulturalne - 18 500 zł

Plac zabaw

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Plac zabaw

Modernizacja oraz zakup nowych urządzeń

Zakup udziałów

Całkowity koszt

182 500,00 zł

Zakup udziałów

Spłata kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców poprzez wykup udziałów w 2021 roku w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

67 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

1) Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla osób wymagających pomocy społecznej w miejscowości Opatówek oraz innych lokali komunalnych - 37 000 zł
2) Dotacje celowe dla stowarzyszeń OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych - 10 000 zł
3) Dofinansowanie zakupu separatora dla koszalińskiego oddziału krwiodawstwa i krwiolecznictwa w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - 10 000 zł
4) Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na budowę, przebudowę, modernizację zadań melioracyjnych na terenie Gminy Bobolice - 10 000 zł

05

Budżet partycypa-
cyjny

W budżecie partycypacyjnym to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

7 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dargini

Skok w przyszłość – modernizacja nawierzchni do skoku w dal.

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kłaninie

Sięgaj wysoko i ... i do celu – wyposażenie boiska w dwa kosze do gry w koszykówkę.

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Drzewianach

Wspólna zabawa w przyjaznej szkole – wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny do wspólnej zabawy: zestaw drewniany auto oraz huśtawka.

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Bobolicach

Miejsce relaksu – zakup wyposażenia do wyznaczonej strefy, jaka ma służyć wyciszeniu dla ucznia w postaci wygodnych foteli, zieleni oraz odtwarzacza muzyki.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w gminie Bobolice rozlicza tylko 69% mieszkańców.

Teraz
69%
5 721 077,00 zł
Prognoza
100%
8 258 353,20 zł
Zobacz, jak brakujące +31%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Bobolice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Bobolice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.