Olsztynek

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Olsztynku.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
13 701
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
74 845 930,32 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
13.62%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
10 197 245 zł
13.62%
CIT
1 000 000 zł
1.34%
Podatki od nieruchomości
15 428 116,21 zł
20.61%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 560 400 zł
4.76%
Dotacje
29 659 196,11 zł
39.63%
Subwencje
13 102 281 zł
17.51%
Pozostałe dochody
1 898 692 zł
2.54%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
83 123 614,45 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 913 454,51 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
15 913 454,51 zł
Wydatki bieżące
81%
67 210 161,85 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 790 187,88 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 825 597,67 zł
Rodzina
całkowity koszt
21 572 660,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 071 566,13 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 848 978,17 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
895 392,70 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 900 753,96 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
808 467,40 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 050 081,63 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
778 497,67 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
375 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
625 809,46 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 764 918,69 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
600 400,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
721 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
405 097,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
89 208,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Olsztynek na 2021 rok - stan na 25 luty 2021 r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Olsztynek w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
15 913 454,51 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
80.41%
Infrastruktura duża i mała
19.59%
Kultura i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
12 292 698,38 zł
2 995 754,13 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury - 2 922 380,69 zł
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie - 1 988 600 zł
Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku - 1 545 899 zł
Modernizacja drogi w Jemiołowie - 1 690 400 zł

Całkowity koszt
8 147 279,69 zł
Inwestycje wod-kan

Inwestycje wod-kan

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej do miejscowości Wilkowo (PGR) - 1 137 418,69 zł
Budowa sieci wodociągowej ze Swaderek do Maróza - 2 400 000 zł
akup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 50 000 zł

Całkowity koszt
3 587 418,69 zł
Transport lokalny

Transport lokalny

Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - 180 000 zł
Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Akacjowa) - 130 000 zł
Zakup i montaż przystanków (w tym f. soł.: Nowa Wieś Ostródzka) - 23 500 zł

Całkowity koszt
333 500,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym. f. soł.: Elgnówko, Jemiołowo, Świerkocin

Całkowity koszt
89 000,00 zł
Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości

na potrzeby gospodarki nieruchomościami

Całkowity koszt
83 500,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - etap II: podjazd - 42 000 zł
Zabudowa wiaty w OSP Waplewo (f. soł.) - 10 000 zł

Całkowity koszt
52 000,00 zł
Kultura

Kultura

Modernizacja Kina Grunwald - realizacja projektu OBO - 150 000 zł
Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworca PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku - 1 400 000 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Platynach - 150 000 zł

Całkowity koszt
1 700 000,00 zł
Zabytki

Zabytki

Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku

Całkowity koszt
525 751,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Dostosowanie budynku SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż. - 40 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa przystanku przy SP nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku poprzez montaż barierek ochronnych - 15 000 zł
Dostosowanie budynku SP nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku do wymogów ppoż. - 20 000 zł
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu SP nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku - 200 000 zł
Zakup urządzeń czyszczącego do SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku 15 000 zł

Całkowity koszt
290 000,00 zł
Plaże

Plaże

Zagospodarowanie plaży w Marózku w tym ogrodzenie terenu (f. soł.) - 15 184,41 zł
Pozyskanie gruntów i zagospodarowanie plaży w Łutynówku - etap 1 (f. soł.) - 4 828,02 zł
Zagospodarowanie plaży miejskiej - realizacja projektu OBO "Czas na plażę miejską" - 150 000 zł

Całkowity koszt
170 012,43 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym. f. soł.): Ameryka, Elgnówko, Gąsiorowo Olsztyneckie, Gaj, Kurki-Ząbie, Łęciny, Łutynówko, Sitno, Sudwa, Witramowo, Zawady) - 100 195,42 zł
Zagospodarowanie działki Nr 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownie zewnętrzną, boisko, miejsce spotkań mieszkańców oraz zakup wyposażenia tych miejsc - etap 2 (f. soł. Królikowo) - 20 000 zł

Całkowity koszt
120 195,42 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

Budowa małej architektury (f. soł.: Dąb, Gaj) - 12 000 zł
Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa (f. soł.) - 16 150 zł
Zakup traktora ogrodowego (f. soł. Mierki) - 15 000 zł
Zakup mola (f. soł. Kunki) - 14 268 zł
Budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej we wsi Waplewo (f. soł.) - 10 000 zł
Budowa kładki nad stawem - etap II (f. soł. Zawady) - 3 800 zł

Całkowity koszt
71 218,00 zł
Boiska i siłownie zewnętrzne

Boiska i siłownie zewnętrzne

Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (f. soł.: Nadrowo) - 10 000 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - opracowanie dokumentacji technicznej - 10 000 zł
Budowa i doposażenie boisk (f. soł.: Drwęck, Mierki, Pawłowo, Swaderki - 41 577,28 zł
Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu (f. soł.: Waplewo) - 7 000 zł

Całkowity koszt
68 577,28 zł
Przedszkola

Przedszkola

Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża i mała
Drogi gminne

Całkowity koszt

8 147 279,69 zł

Drogi gminne

Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku oraz modernizacja infrastruktury - 2 922 380,69 zł
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Selwa (DK58) - Lipowo Kurkowskie - 1 988 600 zł
Rozbudowa skrzyżowania ulic Niepodległości, Mrongowiusza i Behringa w Olsztynku - 1 545 899 zł
Modernizacja drogi w Jemiołowie - 1 690 400 zł

Inwestycje wod-kan

Całkowity koszt

3 587 418,69 zł

Inwestycje wod-kan

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej do miejscowości Wilkowo (PGR) - 1 137 418,69 zł
Budowa sieci wodociągowej ze Swaderek do Maróza - 2 400 000 zł
akup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 50 000 zł

Transport lokalny

Całkowity koszt

333 500,00 zł

Transport lokalny

Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - 180 000 zł
Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Akacjowa) - 130 000 zł
Zakup i montaż przystanków (w tym f. soł.: Nowa Wieś Ostródzka) - 23 500 zł

Oświetlenie

Całkowity koszt

89 000,00 zł

Oświetlenie

Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek (w tym. f. soł.: Elgnówko, Jemiołowo, Świerkocin

Zakup nieruchomości

Całkowity koszt

83 500,00 zł

Zakup nieruchomości

na potrzeby gospodarki nieruchomościami

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

52 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Modernizacja strażnicy OSP w Olsztynku - etap II: podjazd - 42 000 zł
Zabudowa wiaty w OSP Waplewo (f. soł.) - 10 000 zł

Kultura i rekreacja
Kultura

Całkowity koszt

1 700 000,00 zł

Kultura

Modernizacja Kina Grunwald - realizacja projektu OBO - 150 000 zł
Adaptacja pomieszczeń po byłym Dworca PKP na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku - 1 400 000 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Platynach - 150 000 zł

Zabytki

Całkowity koszt

525 751,00 zł

Zabytki

Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku

Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

290 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

Dostosowanie budynku SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż. - 40 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa przystanku przy SP nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku poprzez montaż barierek ochronnych - 15 000 zł
Dostosowanie budynku SP nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku do wymogów ppoż. - 20 000 zł
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu SP nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku - 200 000 zł
Zakup urządzeń czyszczącego do SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku 15 000 zł

Plaże

Całkowity koszt

170 012,43 zł

Plaże

Zagospodarowanie plaży w Marózku w tym ogrodzenie terenu (f. soł.) - 15 184,41 zł
Pozyskanie gruntów i zagospodarowanie plaży w Łutynówku - etap 1 (f. soł.) - 4 828,02 zł
Zagospodarowanie plaży miejskiej - realizacja projektu OBO "Czas na plażę miejską" - 150 000 zł

Place zabaw

Całkowity koszt

120 195,42 zł

Place zabaw

Budowa oraz doposażenie placów zabaw (w tym. f. soł.): Ameryka, Elgnówko, Gąsiorowo Olsztyneckie, Gaj, Kurki-Ząbie, Łęciny, Łutynówko, Sitno, Sudwa, Witramowo, Zawady) - 100 195,42 zł
Zagospodarowanie działki Nr 61/3 w Królikowie na plac zabaw, siłownie zewnętrzną, boisko, miejsce spotkań mieszkańców oraz zakup wyposażenia tych miejsc - etap 2 (f. soł. Królikowo) - 20 000 zł

Tereny zielone

Całkowity koszt

71 218,00 zł

Tereny zielone

Budowa małej architektury (f. soł.: Dąb, Gaj) - 12 000 zł
Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29 w miejscowości Sudwa (f. soł.) - 16 150 zł
Zakup traktora ogrodowego (f. soł. Mierki) - 15 000 zł
Zakup mola (f. soł. Kunki) - 14 268 zł
Budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej we wsi Waplewo (f. soł.) - 10 000 zł
Budowa kładki nad stawem - etap II (f. soł. Zawady) - 3 800 zł

Boiska i siłownie zewnętrzne

Całkowity koszt

68 577,28 zł

Boiska i siłownie zewnętrzne

Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych (f. soł.: Nadrowo) - 10 000 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie - opracowanie dokumentacji technicznej - 10 000 zł
Budowa i doposażenie boisk (f. soł.: Drwęck, Mierki, Pawłowo, Swaderki - 41 577,28 zł
Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu (f. soł.: Waplewo) - 7 000 zł

Przedszkola

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Przedszkola

Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Czas na plażę miejską

Zagospodarowanie plaży miejskiej

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Kino Grunwald

Modernizacja Kina Grunwald

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Olsztynek zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

15 593,57 zł

Ameryka

Budowa oraz doposażenie placów zabaw

Całkowity koszt

11 456,50 zł

Dąb

wydatki na inwestycje

Całkowity koszt

17 321,14 zł

Drwęck

Budowa i doposażenie boisk

Całkowity koszt

21 412,74 zł

Elgnówko

Budowa oraz doposażenie placów zabaw

Całkowity koszt

18 957,78 zł

Gaj

Budowa małej architektury
Budowa oraz doposażenie placów zabaw

Całkowity koszt

14 229,70 zł

Gąsiorowo Olsztyneckie

Budowa oraz doposażenie placów zabaw

Całkowity koszt

26 549,98 zł

Jemiołowo

wydatki na inwestycje

Całkowity koszt

25 413,43 zł

Królikowo

Zagospodarowanie działki Nr 61/3 na plac zabaw, siłownie zewnętrzną, boisko, miejsce spotkań mieszkańców oraz zakup wyposażenia tych miejsc - etap 2

Całkowity koszt

22 822,07 zł

Kunki

Zakup mola

Całkowity koszt

15 093,48 zł

Kurki

Budowa oraz doposażenie placów zabaw

Całkowity koszt

18 730,47 zł

Lichtajny

wydatki na inwestycje

Całkowity koszt

15 184,41 zł

Lipowo Kurkowskie

wydatki na inwestycje

Całkowity koszt

11 820,20 zł

Łęciny

Budowa oraz doposażenie placów zabaw

Całkowity koszt

16 366,43 zł

Łutynowo

wydatki na inwestycje

Całkowity koszt

15 048,02 zł

Łutynówko

Pozyskanie gruntów i zagospodarowanie plaży - etap 1
Budowa oraz doposażenie placów zabaw

Całkowity koszt

14 366,09 zł

Mańki

wydatki na inwestycje

Całkowity koszt

13 138,60 zł

Maróz

Zagospodarowanie plaży, w tym ogrodzenie terenu

Całkowity koszt

30 005,12 zł

Mierki

Budowa i doposażenie boisk
Zakup traktora ogrodowego

Całkowity koszt

11 820,20 zł

Mycyny

wydatki na inwestycje

Całkowity koszt

12 229,36 zł

Nowa Wieś Ostródzka

Zakup i montaż przystanków

Całkowity koszt

18 139,46 zł

Nadrowo

Budowa i doposażenie siłowni zewnętrznych

Całkowity koszt

18 639,54 zł

Pawłowo

Budowa i doposażenie boisk

Całkowity koszt

13 593,23 zł

Samagowo

wydatki na inwestycje

Całkowity koszt

13 365,92 zł

Sitno

Budowa oraz doposażenie placów zabaw

Całkowity koszt

25 686,20 zł

Sudwa

Zagospodarowanie działki nr 52, obręb 29
Budowa oraz doposażenie placów zabaw

Całkowity koszt

16 593,74 zł

Swaderki

Budowa i doposażenie boisk

Całkowity koszt

12 092,97 zł

Świerkocin

wydatki na inwestycje

Całkowity koszt

39 506,74 zł

Waplewo

Ogrodzenie Parku Kultury i Sportu
Zabudowa wiaty w OSP Waplewo
Budowa ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej

Całkowity koszt

23 594,93 zł

Warlity Małe

wydatki na inwestycje

Całkowity koszt

15 911,81 zł

Witramowo

Budowa oraz doposażenie placów zabaw

Całkowity koszt

10 956,41 zł

Zawady

Budowa kładki nad stawem - etap I
Budowa oraz doposażenie placów zabaw

Całkowity koszt

14 911,63 zł

Zezuty

wydatki na inwestycje

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Olsztynku rozliczyło tylko 69% mieszkańców.

Teraz
69%
10 197 245,00 zł
Prognoza
100%
14 735 903,18 zł
Zobacz, jak brakujące +31%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
nowych dróg
Dłuższe spacery
+ 3 km
ścieżek rowerowych
Bezpieczeństwo
+ 30 sztuk
kamer monitoringu
Rozrywka dla najmłodszych
3
place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Olsztynku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Olsztynek (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.