Świdnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Świdnicy.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
55 800
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
271 405 830,85 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
23.04%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
62 520 626 zł
23.04%
CIT
4 910 365 zł
1.81%
Podatki od nieruchomości
40 400 000 zł
14.89%
Inne podatki i opłaty lokalne
31 694 689 zł
11.68%
Dotacje
60 337 415,85 zł
22.23%
Subwencje
45 046 818 zł
16.6%
Pozostałe dochody
26 495 917 zł
9.76%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
301 630 152,85 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
55 560 698,00 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
55 560 698,00 zł
Wydatki bieżące
82%
246 069 454,85 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
82 163 236,27 zł
Rodzina
całkowity koszt
42 071 997,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
37 396 276,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
32 095 752,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
23 254 770,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
18 718 678,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
29 436 324,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
11 245 500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 928 790,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 000 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 912 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 255 662,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 970 115,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 700 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
842 000,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
489 400,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
149 652,58 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Świdnica na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Świdnica w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
55 560 698,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
41.47%
Infrastruktura
39.15%
Sprawy społeczne, sport i kultura
19.38%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki na inwestycje w dziale
23 040 144,00 zł
21 751 988,00 zł
10 768 566,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - 500 000,00 zł
 • Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami - 2 000 000,00 zł
Całkowity koszt
2 500 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy - 100 000,00 zł
 • Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy - 2 500 000,00 zł
 • Przebudowa chodników w mieście Świdnica - 450 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy - 6 520 000,00 zł
 • Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
9 720 000,00 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

 • Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy - 300 000,00 zł
 • Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy - 320 000,00 zł
Całkowity koszt
620 000,00 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy - 70 000,00 zł

Całkowity koszt
70 000,00 zł
Parkowanie

Parkowanie

Zakup 25 szt. parkomatów

Całkowity koszt
625 000,00 zł
Przystanki

Przystanki

 • Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy - 13 899,00 zł
 • Zakup i montaż infrastruktury przystankowej - 73 245,00 zł
Całkowity koszt
87 144,00 zł
Budynki mieszkalne i zagospodarowanie terenu

Budynki mieszkalne i zagospodarowanie terenu

 • Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy - 5 448 000,00 zł
 • Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy - 3 250 000,00 zł
 • Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy - 400 000,00 zł
 • Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim - 100 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy Placu Michała Drzymały - 100 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka - 120 000,00 zł
Całkowity koszt
9 418 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Elektroniczne usługi publiczne

Elektroniczne usługi publiczne

Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica

Całkowity koszt
408 228,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Miejskie legendy

Całkowity koszt
27 500,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy

Całkowity koszt
9 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej

 • Zakup instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 - 290 000,00 zł
 • Zakup klimatyzacji w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 - 697 260,00 zł
Całkowity koszt
987 260,00 zł
Teatry

Teatry

Przebudowa Teatru Miejskiego w Świdnicy - RFIL

Całkowity koszt
3 750 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Modernizacja niecki basenu krytego - wymiana świetlików basenowych - 50 000,00 zł
 • Modernizacja oś‌wietlenia boisk przy ul. Śląskiej - 40 000,00 zł
 • Przebudowa basenu letniego w Świdnicy - 14 390 000,00 zł
 • Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37 - 1 890 000,00 zł
Całkowity koszt
16 370 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa - 120 000,00 zł
 • Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy przy ul. Wroławskiej w Świdnicy- 110 000,00 zł
Całkowity koszt
230 000,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy - 2 230 000,00 zł
 • Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy - 3 000 000,00 zł
Całkowity koszt
5 230 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Całkowity koszt
1 280 566,00 zł
Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt

Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Pozostałe zadania

Pozostałe zadania

 • Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica - 3 800 000,00 zł
 • Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 78 000,00 zł
Całkowity koszt
3 878 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

2 500 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - 500 000,00 zł
 • Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami - 2 000 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

9 720 000,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy - 100 000,00 zł
 • Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy - 2 500 000,00 zł
 • Przebudowa chodników w mieście Świdnica - 450 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy - 6 520 000,00 zł
 • Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy - 150 000,00 zł
Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

620 000,00 zł

Przejścia dla pieszych

 • Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy - 300 000,00 zł
 • Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy - 320 000,00 zł
Drogi rowerowe

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Drogi rowerowe

Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy - 70 000,00 zł

Parkowanie

Całkowity koszt

625 000,00 zł

Parkowanie

Zakup 25 szt. parkomatów

Przystanki

Całkowity koszt

87 144,00 zł

Przystanki

 • Budowa przyłączy elektrycznych do zasilania gablot wiat przystankowych na terenie miasta Świdnicy - 13 899,00 zł
 • Zakup i montaż infrastruktury przystankowej - 73 245,00 zł
Budynki mieszkalne i zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

9 418 000,00 zł

Budynki mieszkalne i zagospodarowanie terenu

 • Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy - 5 448 000,00 zł
 • Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy - 3 250 000,00 zł
 • Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul.1 Maja w Świdnicy - 400 000,00 zł
 • Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim - 100 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy Placu Michała Drzymały - 100 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy ul. Janusza Korczaka - 120 000,00 zł
Sprawy społeczne, sport i kultura
Cmentarze

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska

Elektroniczne usługi publiczne

Całkowity koszt

408 228,00 zł

Elektroniczne usługi publiczne

Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Całkowity koszt

27 500,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Miejskie legendy

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy

Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 pod względem wymagań przepisów PPOŻ

Ośrodki Pomocy Społecznej

Całkowity koszt

987 260,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

 • Zakup instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 - 290 000,00 zł
 • Zakup klimatyzacji w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 - 697 260,00 zł
Teatry

Całkowity koszt

3 750 000,00 zł

Teatry

Przebudowa Teatru Miejskiego w Świdnicy - RFIL

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

16 370 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Modernizacja niecki basenu krytego - wymiana świetlików basenowych - 50 000,00 zł
 • Modernizacja oś‌wietlenia boisk przy ul. Śląskiej - 40 000,00 zł
 • Przebudowa basenu letniego w Świdnicy - 14 390 000,00 zł
 • Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37 - 1 890 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

230 000,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofa - 120 000,00 zł
 • Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy przy ul. Wroławskiej w Świdnicy- 110 000,00 zł
Tereny zielone

Całkowity koszt

5 230 000,00 zł

Tereny zielone

 • Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy - 2 230 000,00 zł
 • Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy - 3 000 000,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

1 280 566,00 zł

Ochrona powietrza

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Schroniska dla zwierząt

Budowa budynku kwarantanny i izolatki dla psów na terenie schroniska dla zwierząt w Świdnicy

Pozostałe zadania

Całkowity koszt

3 878 000,00 zł

Pozostałe zadania

 • Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica - 3 800 000,00 zł
 • Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 78 000,00 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Świdnicy rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
62 520 626,00 zł
Prognoza
100%
69 467 362,22 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 10 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 9 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Świdnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.