Krotoszyn

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Krotoszynie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
40 392
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
163 976 282,11 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.13%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
Podatki od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
23 350 000 zł
14.24%
PIT
PIT
33 007 004 zł
20.13%
icon-cit
CIT
5 200 000 zł
3.17%
Inne podatki i opłaty lokalne
Pozostałe podatki i opłaty lokalne
9 453 673 zł
5.77%
Dotacje
Dotacje
50 527 192,22 zł
30.81%
Subwencje
Subwencje
31 974 988 zł
19.5%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
10 463 424,89 zł
6.38%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
61 139 183,35 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
39 767 088,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 133 959,37 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 145 793,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
27 034 905,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
16 940 410,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 163 776,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 252 128,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 395 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 561 650,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 403 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
494 850,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
787 852,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Fundusz Sołecki
całkowity koszt
571 088,51 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
268 508,00 zł

Zostawiasz swój podatek w Krotoszynie? Jesteśmy z Ciebie dumni. Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosi 40 392 osoby.

Pamiętaj zamelduj się w Krotoszynie lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania składając druk ZAP-3.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

 

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
61 139 183,35 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
39 767 088,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 133 959,37 zł
Transport i łaczność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 145 793,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
27 034 905,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
16 940 410,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 163 776,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 252 128,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 395 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 561 650,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 403 700,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
494 850,00 zł
Fundusz Sołecki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
787 852,00 zł
Pozostała działalność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Fundusz Sołecki
całkowity koszt
571 088,51 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
268 508,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
11 617 777,00 zł
Szkoły podstawowe
27 854 285,00 zł
Gimnazja
6 358 787,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
4 023 847,00 zł
Świetlice i stołówki
3 893 420,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
758 800,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
390 110,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
178 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
41 500,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Pozostała działalność 

Pozostałe wydatki
6 022 657,35 zł
Świadczenia wychowawcze
25 773 659,00 zł
Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
12 888 613,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
655 920,00 zł
Rodziny zastępcze
180 000,00 zł
Wspieranie rodziny
152 776,00 zł
Dzienni opiekunowie
116 120,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 892 310,00 zł
Domy pomocy społecznej
1 728 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
1 507 614,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe
851 801,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
838 561,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
722 679,00 zł
Zasiłki stałe
494 957,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczeniaz pomocy społecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczacew zajeciach w centrum integracji społecznej
168 297,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
139 500,00 zł

Ośrodki wsparcia, Zwalczanie narkomanii, Ratownictwo medyczne, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki
790 240,37 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 463 430,00 zł
Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury
1 228 610,00 zł
Biblioteki
1 080 500,00 zł
Muzea
392 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
166 000,00 zł
Pozostałe
815 253,00 zł
Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Prograu Rewitalizacji
11 180 000,00 zł
Rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Krotoszynie
3 186 499,00 zł
Drogi publiczne gminne
9 307 759,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
1 315 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
680 000,00 zł
Pozostałe
1 365 647,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
13 669 293,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
906 950,00 zł
Urzędy wojewódzkie
787 689,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
663 728,00 zł
Rady gmin
295 490,00 zł
Pozostałe
617 260,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 961 452,00 zł
Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
6 849 576,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
565 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
311 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
299 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 408 748,00 zł
Schroniska dla zwierząt
177 000,00 zł

Gospodarka odpadami, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki
592 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 232 028,00 zł
Pozostałe
20 100,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
604 000,00 zł
Pozostałe
1 791 500,00 zł
Straż gminna (miejska)
833 997,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
436 280,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
156 200,00 zł
Komendy powiatowe Policji
50 000,00 zł

Obrona cywilna, Zarządzanie kryzysowe, Pozostała działalność, Straż graniczna

Pozostałe wydatki
85 173,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 403 700,00 zł
Cmentarze
332 100,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
162 750,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
782 852,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
5 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
227 855,75 zł
Transport i łączność
157 016,07 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
67 441,52 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
48 411,88 zł
Oświata i wychowanie - zakup książek, wyposażenia i innych materiałów dydaktycznych
28 950,00 zł
Kultura fizyczna
21 848,26 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
14 065,03 zł
Rolnictwo i łowiectwo
5 500,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
207 100,00 zł
Leśnictwo
53 300,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
8 108,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Krotoszynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Krotoszyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.