Sanok

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sanoku.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
35 081
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
202 861 857,86 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
14.89%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
30 207 486 zł
14.89%
CIT
4 000 146 zł
1.97%
Dotacje
28 459 156,53 zł
14.03%
Subwencje
44 780 413 zł
22.07%
Środki na dofinansowanie zadań
15 762 613,33 zł
7.77%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 273 481 zł
10.98%
Podatki od nieruchomości
30 918 901 zł
15.24%
Pozostałe dochody
26 459 661 zł
13.04%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
233 243 829,26 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
46 679 499,19 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
46 679 499,19 zł
Wydatki bieżące
80%
186 564 330,07 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
81 456 393,35 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
31 781 632,74 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 004 132,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
21 031 007,37 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 553 213,73 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
14 357 242,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 653 852,24 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 714 297,44 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 445 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 272 354,33 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 750 024,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 536 473,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 464 505,62 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 195 927,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
540 730,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
487 044,44 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Sanok w 2023 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
46 679 499,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.0%
Sprawy społeczne, kultura i sport
46.0%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
25 208 408,83 zł
21 471 090,36 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - odszkodowania za wykupy działek - 604 876,00 zł
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny - Piękna - 1 288 300,00 zł
 • Remont lub przebudowa budynku lub części budynku (lokale mieszkalne przy ul. Sienkiewicza 2/3, Heweliusza 3/11 oraz Poprzeczna 1/10 oraz 23, Sienkiewicza 7/2, Piłsudskiego 1/4) - 454 060,42 zł
Całkowity koszt
2 347 236,42 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Dostępny samorząd - granty - 218 661,60 zł
 • Cyfrowa Gmina - 1 041 090,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - 830 000,00 zł
Całkowity koszt
2 089 751,60 zł
Bepieczeństwo

Bepieczeństwo

 • Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa szkół SP2 i SP8 - 10 270 500,00 zł
 • Inwestycje w SP nr 1 - 100 000,00 zł
 • Inwestycje w SP nr 3 - 380 000,00 zł
 • Wydatki na zakupy inwestycyjne w SP nr 1- 20 000,00 zł
Całkowity koszt
10 770 500,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Inwestycje w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 2 - 50 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 2 - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Dotacja dla szpitala - 85 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia w PIK - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
95 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

 • Żłobek Nr 2 - przebudowa
Całkowity koszt
2 050 000,00 zł
Kultura

Kultura

 • Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada
Całkowity koszt
3 117 747,44 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

 • Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka 
Całkowity koszt
3 753 340,43 zł
Instytucje kultury fizycznej

Instytucje kultury fizycznej

 • Wykonanie projektu budowy boiska z nawierzchnią sztuczną - 130 000,00 zł
 • Wykonanie modernizacji układu odzysku ciepła - 50 000,00 zł
 • Zakup rolby - 684 832,94 zł
Całkowity koszt
864 832,94 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa

Infrastruktura wodno-ściekowa

 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury 
Całkowity koszt
127 308,62 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka
Całkowity koszt
319 800,00 zł
Przebudowa i rozbudowa dróg

Przebudowa i rozbudowa dróg

 • Przebudowa:
  - ul. Witosa, ul. Glinice, ul Lisowskiego, ul. Stankiewicza - 8 039 418,00 zł
  - drogi gminnej G2R ul. Biała Góra - 989 815,64 zł
 • Rozbudowa:
  - ul. Kalinowej, ul Dworskiej i ul. Granicznej - 5 166 225,00 zł
Całkowity koszt
14 195 458,64 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Budowa łącznika obwodnicy Sanoka z drogą powiatową (ul. Okulickiego ) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap - 3 372 600,00 zł
 • Budowa mostu na rzece San wraz z budową drog dojazdowychi skrzyżowania z drogą wojewódzką (ul. Królowej Bony) - MOSTY DLA REGIONÓW - 1 047 923,10 zł
 • Budowa drogi łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką ul. Konopnickiej z drogą wojewódzką nr 886 – łącznikiem obwodnicy miasta Sanoka DK28 – dokumentacja - 50 000,00 zł
 • Inwestycje drogowe, w tym budowa chodnika przy Al. Armii Krajowej - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
4 620 523,10 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 • Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na południowym zboczu Góry Parkowej przy ul. T. Kościuszki w Sanoku - 2 160 000,00 zł
 • Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej placu Św. Jana przy Schodach Zamkowych w Sanoku - 48 000,00 zł
Całkowity koszt
2 208 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

2 347 236,42 zł

Grunty i nieruchomości

 • Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - odszkodowania za wykupy działek - 604 876,00 zł
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny - Piękna - 1 288 300,00 zł
 • Remont lub przebudowa budynku lub części budynku (lokale mieszkalne przy ul. Sienkiewicza 2/3, Heweliusza 3/11 oraz Poprzeczna 1/10 oraz 23, Sienkiewicza 7/2, Piłsudskiego 1/4) - 454 060,42 zł
Urząd Gminy

Całkowity koszt

2 089 751,60 zł

Urząd Gminy

 • Dostępny samorząd - granty - 218 661,60 zł
 • Cyfrowa Gmina - 1 041 090,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne - 830 000,00 zł
Bepieczeństwo

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Bepieczeństwo

 • Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

10 770 500,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa szkół SP2 i SP8 - 10 270 500,00 zł
 • Inwestycje w SP nr 1 - 100 000,00 zł
 • Inwestycje w SP nr 3 - 380 000,00 zł
 • Wydatki na zakupy inwestycyjne w SP nr 1- 20 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Przedszkola

 • Inwestycje w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 2 - 50 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 2 - 50 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

95 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Dotacja dla szpitala - 85 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia w PIK - 10 000,00 zł
Żłobki

Całkowity koszt

2 050 000,00 zł

Żłobki

 • Żłobek Nr 2 - przebudowa
Kultura

Całkowity koszt

3 117 747,44 zł

Kultura

 • Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada
Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

3 753 340,43 zł

Ścieżki rowerowe

 • Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka 
Instytucje kultury fizycznej

Całkowity koszt

864 832,94 zł

Instytucje kultury fizycznej

 • Wykonanie projektu budowy boiska z nawierzchnią sztuczną - 130 000,00 zł
 • Wykonanie modernizacji układu odzysku ciepła - 50 000,00 zł
 • Zakup rolby - 684 832,94 zł
Infrastruktura
Infrastruktura wodno-ściekowa

Całkowity koszt

127 308,62 zł

Infrastruktura wodno-ściekowa

 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury 
Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

319 800,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka
Przebudowa i rozbudowa dróg

Całkowity koszt

14 195 458,64 zł

Przebudowa i rozbudowa dróg

 • Przebudowa:
  - ul. Witosa, ul. Glinice, ul Lisowskiego, ul. Stankiewicza - 8 039 418,00 zł
  - drogi gminnej G2R ul. Biała Góra - 989 815,64 zł
 • Rozbudowa:
  - ul. Kalinowej, ul Dworskiej i ul. Granicznej - 5 166 225,00 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Całkowity koszt

4 620 523,10 zł

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Budowa łącznika obwodnicy Sanoka z drogą powiatową (ul. Okulickiego ) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap - 3 372 600,00 zł
 • Budowa mostu na rzece San wraz z budową drog dojazdowychi skrzyżowania z drogą wojewódzką (ul. Królowej Bony) - MOSTY DLA REGIONÓW - 1 047 923,10 zł
 • Budowa drogi łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką ul. Konopnickiej z drogą wojewódzką nr 886 – łącznikiem obwodnicy miasta Sanoka DK28 – dokumentacja - 50 000,00 zł
 • Inwestycje drogowe, w tym budowa chodnika przy Al. Armii Krajowej - 150 000,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Całkowity koszt

2 208 000,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 • Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na południowym zboczu Góry Parkowej przy ul. T. Kościuszki w Sanoku - 2 160 000,00 zł
 • Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej placu Św. Jana przy Schodach Zamkowych w Sanoku - 48 000,00 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Sanoku rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
30 207 486,00 zł
Prognoza
100%
33 563 873,33 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sanoku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sanok (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.