Skwierzyna

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skwierzynie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
12 193
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
66 710 090,89 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
14.17%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
9 449 757 zł
14.17%
CIT
250 000 zł
0.37%
Podatki od nieruchomości
9 770 000 zł
14.65%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 348 192 zł
9.52%
Dotacje
22 619 723,39 zł
33.91%
Subwencje
15 825 311 zł
23.72%
Pozostałe dochody
2 447 107,50 zł
3.67%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
66 973 785,22 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 366 233,51 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
8 366 233,51 zł
Wydatki bieżące
88%
58 607 551,71 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 584 084,72 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 090 437,14 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 148 754,22 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 886 278,26 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 827 810,47 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 901 871,57 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 291 408,69 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 005 698,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 110 800,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 056 472,10 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
639 665,93 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
609 890,44 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
606 305,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
462 613,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
751 695,68 zł

Źródło: Plan budżetu Skwierzyny na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Skwierzyna w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
8 366 233,51 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
70.11%
Infrastruktura
29.89%
Oświata, sport i zdrowie
Wydatki na inwestycje w dziale
5 865 772,09 zł
2 500 461,42 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej;
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Gościnowie;
Przebudowa drogi gminnej Warcin-Gościnowo;
Wykup wierzytelności z tytułu inwestycji drogowych.

Całkowity koszt
2 672 960,36 zł
Parking

Parking

Przebudowa parkingu przy cmentarzu przy ul. Międzyrzeckiej.

Całkowity koszt
353 048,33 zł
Uzbrojenie terenów

Uzbrojenie terenów

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim.

Całkowity koszt
2 683 049,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykup wierzytelności z tytułu rozbudowy oświetlenia.

Całkowity koszt
156 714,40 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych.

Całkowity koszt
1 761 538,00 zł
Sport

Sport

Budowa hali sportowej w Trzebiszewie, Skwierzynie i Murzynowie;
Zakup urządzeń do Skate Parku;
Rewitalizacja lewego brzegu Warty wraz z basenem rzecznym;
Dotacja celowa na finansowanie inwestycji.

Całkowity koszt
220 000,00 zł
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Państwowej Straży Pożarnej;
Wydatki inwestycyjne szpitali;
GPPiRPA-profilaktyka i edukacja.

Całkowity koszt
400 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
118 923,42 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 672 960,36 zł

Lepsze drogi

Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej;
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Gościnowie;
Przebudowa drogi gminnej Warcin-Gościnowo;
Wykup wierzytelności z tytułu inwestycji drogowych.

Parking

Całkowity koszt

353 048,33 zł

Parking

Przebudowa parkingu przy cmentarzu przy ul. Międzyrzeckiej.

Uzbrojenie terenów

Całkowity koszt

2 683 049,00 zł

Uzbrojenie terenów

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim.

Oświetlenie

Całkowity koszt

156 714,40 zł

Oświetlenie

Wykup wierzytelności z tytułu rozbudowy oświetlenia.

Oświata, sport i zdrowie
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 761 538,00 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych.

Sport

Całkowity koszt

220 000,00 zł

Sport

Budowa hali sportowej w Trzebiszewie, Skwierzynie i Murzynowie;
Zakup urządzeń do Skate Parku;
Rewitalizacja lewego brzegu Warty wraz z basenem rzecznym;
Dotacja celowa na finansowanie inwestycji.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Państwowej Straży Pożarnej;
Wydatki inwestycyjne szpitali;
GPPiRPA-profilaktyka i edukacja.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

118 923,42 zł

Pozostałe inwestycje

Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Skwierzyna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

14 168,83 zł

DOBROJEWO

Uporządkowanie i utwardzenie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Imprezy integracyjne.

Całkowity koszt

25 446,06 zł

GOŚCINOWO

Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw oraz zakup piaskownicy;
Estetyzacja wsi i utrzymanie terenów zielonych;
Cmentarz - wywóz nieczystości stałych;
Spotkania integracyjne;
Wyjazd dzieci do Majalandu;
Zakup dwóch gazonów na przystanek PKS Kolonia.

Całkowity koszt

17 108,62 zł

KROBIELEWKO

Lampa solarna;
Zakup tabliczek kierunkowych, gabloty informacyjnej;
Wycinka drzew;
Utrzymanie zieleni i estetyzacji wsi.

Całkowity koszt

48 193,30 zł

MURZYNOWO

Zatrudnienie pracownika;
Zagospodarowanie terenu koło świetlicy;
Zakup książek do biblioteki;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi;
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

31 518,42 zł

ŚWINIARY

Klimatyzacja na sali wiejskiej;
Tabliczki kierunkowe do posesji na Świniarach;
Estetyzacja wsi i utrzymanie zieleni;
Organizacja Święta Świniary;
Wywóz nieczystości z cmentarza.

Całkowity koszt

41 542,62 zł

TRZEBISZEWO

Żaluzje na świetlicy wiejskiej;
Dokończenie żywopłotu koło świetlicy wiejskiej;
Estetyzacja wsi i utrzymanie zieleni;
Święta Sołeckie;
Obsługa monitoringu.

Całkowity koszt

13 060,38 zł

WIEJCE

Zakup materiałów na odświeżenie sali wiejskiej;
Zakup huśtawki i ławek na plac zabaw;
Utrzymanie zieleni i estetyzacja wsi.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Skwierzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Skwierzyna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.