Skwierzyna

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skwierzynie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 103
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
69 533 340,06 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
13.79%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
9 588 756 zł
13.79%
CIT
CIT
240 628,56 zł
0.35%
Podatki od nieruchomości
8 568 774,25 zł
12.32%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 507 225,75 zł
6.48%
Dotacje
Dotacje
22 371 728,89 zł
32.17%
Subwencje
Subwencje
14 461 464 zł
20.8%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
9 794 762,61 zł
14.09%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
65 663 276,59 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 523 160,89 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
9 523 160,89 zł
Wydatki bieżące
86%
56 140 115,70 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 283 349,86 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
16 141 725,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 455 793,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 411 640,97 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 821 216,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 359 621,42 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 671 343,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 504 723,83 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 248 071,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 236 518,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
694 175,85 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
688 651,83 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
479 330,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ochrona-zdrowia_8PKZ0Ca.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
326 046,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 341 066,00 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2019 rok.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 283 349,86 zł
Wydatki bieżące
18 142 923,86 zł
Wydatki majątkowe
140 426,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
16 141 725,93 zł
Wydatki bieżące
16 000 275,93 zł
Wydatki majątkowe
141 450,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 455 793,77 zł
Wydatki bieżące
5 263 277,37 zł
Wydatki majątkowe
192 516,40 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 411 640,97 zł
Wydatki bieżące
918 337,16 zł
Wydatki majątkowe
4 493 303,81 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 821 216,40 zł
Wydatki bieżące
4 821 216,40 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 359 621,42 zł
Wydatki bieżące
3 449 712,41 zł
Wydatki majątkowe
909 909,01 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 671 343,68 zł
Wydatki bieżące
655 619,45 zł
Wydatki majątkowe
2 015 724,23 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 504 723,83 zł
Wydatki bieżące
1 370 017,64 zł
Wydatki majątkowe
1 134 706,19 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 248 071,62 zł
Wydatki bieżące
1 232 942,62 zł
Wydatki majątkowe
15 129,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 236 518,88 zł
Wydatki bieżące
1 121 711,13 zł
Wydatki majątkowe
114 807,75 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
694 175,85 zł
Wydatki bieżące
694 175,85 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
688 651,83 zł
Wydatki bieżące
373 831,83 zł
Wydatki majątkowe
314 820,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
479 330,53 zł
Wydatki bieżące
428 962,03 zł
Wydatki majątkowe
50 368,50 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ochrona-zdrowia_8PKZ0Ca.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
326 046,02 zł
Wydatki bieżące
326 046,02 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 341 066,00 zł
Wydatki bieżące
1 341 066,00 zł
Wydatki bieżące
6 448 353,36 zł
Szkoły podstawowe
6 448 353,36 zł
Wydatki bieżące
3 373 529,58 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
3 373 529,58 zł
Wydatki bieżące
2 214 988,11 zł
Technika
2 214 988,11 zł
Wydatki bieżące
2 006 036,82 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 006 036,82 zł
Wydatki bieżące
1 027 483,54 zł
Gimnazja
1 027 483,54 zł
Wydatki bieżące
642 537,90 zł
Placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
642 537,90 zł
Wydatki bieżące
543 933,79 zł
Licea ogólnokształcące
543 933,79 zł
Wydatki bieżące
352 103,53 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
362 103,53 zł
Wydatki bieżące
295 507,66 zł
Branżowe szkoły I i II stopnia
295 507,66 zł
Wydatki bieżące
280 753,20 zł
Szkoły zawodowe
280 753,20 zł
Wydatki bieżące
214 176,54 zł
Dowożenie uczniów do szkół
214 176,54 zł
Wydatki bieżące
78 582,15 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
78 582,15 zł
Wydatki bieżące
26 891,77 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
26 891,77 zł
Wydatki bieżące
638 045,91 zł
Wydatki majątkowe
130 426,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich

Pozostała działalność
768 471,91 zł
Wydatki bieżące
8 626 167,76 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
8 626 167,76 zł
Wydatki bieżące
5 579 077,81 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
5 579 077,81 zł
Wydatki bieżące
745 448,52 zł
Wydatki majątkowe
141 450,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
886 898,52 zł
Wydatki bieżące
485 026,05 zł
Rodziny zastępcze
485 026,05 zł
Wydatki bieżące
482 990,90 zł
Wspieranie rodziny
482 990,90 zł
Wydatki bieżące
80 533,35 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
80 533,35 zł
Wydatki bieżące
1 031,54 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 031,54 zł
Wydatki bieżące
4 077 530,02 zł
Wydatki majątkowe
192 516,40 zł
Urzędy gmin
4 270 046,42 zł
Wydatki bieżące
483 864,50 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorianego
483 864,50 zł
Wydatki bieżące
347 477,94 zł
Urzędy wojewódzkie
347 477,94 zł
Wydatki bieżące
166 055,00 zł
Rady gmin
166 055,00 zł
Wydatki bieżące
90 305,30 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
90 305,30 zł
Wydatki bieżące
98 044,61 zł
Pozostała działalność
98 044,61 zł
Wydatki bieżące
222 740,44 zł
Wydatki majątkowe
4 050 552,69 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 273 293,13 zł
Wydatki bieżące
660 008,32 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
660 008,32 zł
Wydatki bieżące
35 588,40 zł
Wydatki majątkowe
442 751,12 zł
Pozostała działalność
478 339,52 zł
Wydatki bieżące
1 498 661,13 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 498 661,13 zł
Wydatki bieżące
683 674,16 zł
Domy pomocy społecznej
683 674,16 zł
Wydatki bieżące
600 848,00 zł
Zasiłki stałe
600 848,00 zł
Wydatki bieżące
508 710,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
508 710,00 zł
Wydatki bieżące
446 033,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
446 033,00 zł
Wydatki bieżące
438 300,70 zł
Dodatki mieszkaniowe
438 300,70 zł
Wydatki bieżące
269 288,85 zł
Ośrodki wsparcia
269 288,85 zł
Wydatki bieżące
111 940,00 zł
Centra integracji społecznej
111 940,00 zł
Wydatki bieżące
64 414,88 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
64 414,88 zł
Wydatki bieżące
23 645,99 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
23 645,99 zł
Wydatki bieżące
1 720,14 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania rodzinie
1 720,14 zł
Wydatki bieżące
173 979,55 zł
Pozostała działalność
173 979,55 zł
Wydatki bieżące
1 705 750,75 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
1 705 750,75 zł
Wydatki bieżące
474 333,59 zł
Wydatki majątkowe
691 548,61 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 165 882,20 zł
Wydatki bieżące
650 601,11 zł
Wydatki majątkowe
208 360,40 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
858 961,51 zł
Wydatki bieżące
331 159,25 zł
Oczyszczanie miast i wsi
331 159,25 zł
Wydatki bieżące
156 077,39 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
166 077,39 zł
Wydatki bieżące
34 230,59 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
34 230,59 zł
Wydatki bieżące
22 858,73 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
22 858,73 zł
Wydatki bieżące
14 640,78 zł
Schroniska dla zwierząt
14 640,78 zł
Wydatki bieżące
60 060,22 zł
Pozostała działalność
60 060,22 zł
Wydatki bieżące
655 619,45 zł
Wydatki majątkowe
2 015 724,23 zł
Drogi publiczne gminne
2 671 343,68 zł
Wydatki bieżące
735 074,64 zł
Wydatki majątkowe
1 134 706,19 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 869 780,83 zł
Wydatki bieżące
403 943,00 zł
Biblioteki
403 943,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
131 000,00 zł
Pozostała działalność
131 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 002 796,10 zł
Wydatki majątkowe
15 129,00 zł
Internaty i bursy szkolne
1 017 925,10 zł
Wydatki bieżące
150 216,04 zł
Świetlice szkolne
150 216,04 zł
Wydatki bieżące
79 930,48 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
79 930,48 zł
Wydatki bieżące
386 961,13 zł
Wydatki majątkowe
76 971,70 zł
Obiekty sportowe
463 932,83 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
420 000,00 zł
Wydatki bieżące
160 750,00 zł
Wydatki majątkowe
17 836,05 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich

Zadania w zakresie kultury fizycznej
178 586,05 zł
Wydatki bieżące
174 000,00 zł
Pozostała działalność
174 000,00 zł
Wydatki bieżące
694 175,85 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
694 175,85 zł
Wydatki bieżące
344 543,31 zł
Wydatki majątkowe
294 820,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
639 363,31 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 126,03 zł
Obrona cywilna
17 126,03 zł
Wydatki bieżące
9 235,09 zł
Zarządzanie kryzysowe
9 235,09 zł
Wydatki bieżące
2 927,40 zł
Pozostała działalność
2 927,40 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 368,50 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
56 368,50 zł
Wydatki bieżące
28 500,00 zł
Molieracje wodne
28 500,00 zł
Wydatki bieżące
8 233,60 zł
Izby rolnicze
8 233,60 zł
Wydatki bieżące
386 228,43 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
386 228,43 zł
Wydatki bieżące
267 921,02 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
267 921,02 zł
Wydatki bieżące
29 125,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
29 125,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Szpitale ogólne
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
9 000,00 zł
Wydatki bieżące
573 717,83 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
573 717,83 zł
Wydatki bieżące
417 243,68 zł
Różne rozliczenia
417 243,68 zł
Wydatki bieżące
187 885,57 zł
Działalność usługowa
187 885,57 zł
Wydatki bieżące
122 438,99 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
122 438,99 zł
Wydatki bieżące
38 779,93 zł
Turystyka
38 779,93 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
1 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Skwierzyna w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
9 522 160,92 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
31.46%
Infrastruktura
68.54%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 996 001,77 zł
6 526 159,15 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_WpMpvXi.jpg

Lepsze drogi

Opracowanie dokumentacji technicznej prac budowlanych na ul. Międzyrzeckiej i do budowy drgi gminnej na działkach Grunwaldzka, Plac Kościuszki;
Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich;
Pozostałe prace w zakresie dróg.

Całkowity koszt
1 317 617,26 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_Oa8mEcp.jpg

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt
691 548,61 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_nV72wFR.jpg

Oświetlenie

Poprawa jakości oświetlenia;
Dostawa i montaż lamp solarnych w Świniarach, Wiejcach i Skwierzynie.

Całkowity koszt
216 060,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_J1tUDnT.jpg

Pozostałe inwestycje

Wykup wierzytelności - ul. Nowowiejskiego, Działkowców, Sportowa, Źródlana;
Zakup samochodu dostawczego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
770 775,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_D6dLbqf.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku komunalnego;
Przebudowa targowiska Miejskiego.

Całkowity koszt
4 493 303,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_1_TrlYhvd.jpg

Urząd Gminy

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego;
Zakup systemu zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej Budżet24.

Całkowity koszt
191 516,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zakup-pojazdu-dla-OSP_KnTs7LL.jpg

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Powiatowej Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu;
Dotacja celowa dla OSP Świniary na zakup samochodu pożarniczego.

Całkowity koszt
314 820,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_LKgkuOq.jpg

Placówki oświatowe

Doposażenie i modernizacja ZST w ramach projektu Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego;
Termomodernizacja Internatu ZST;
Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w ramach Projektu MALUCH+PRO LUBUSKIE 2020;
Pozostałe zadania inwestycyjne.

Całkowity koszt
297 005,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_1.jpg

Kultura i rekreacja

Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie;
Dostawa i montaż kotła grzewczego w sali wiejskiej w Murzynowie;
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Krobielewku;
Utworzenie Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego;
Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.

Całkowity koszt
1 178 142,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_QfEKo2g.jpg

Sport

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali namiotowej przy szkole w Trzebiszewie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Murzynowie - kosztorysy inwestorskie.

Całkowity koszt
51 371,70 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_WpMpvXi.jpg

Całkowity koszt

1 317 617,26 zł

Lepsze drogi

Opracowanie dokumentacji technicznej prac budowlanych na ul. Międzyrzeckiej i do budowy drgi gminnej na działkach Grunwaldzka, Plac Kościuszki;
Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich;
Pozostałe prace w zakresie dróg.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_Oa8mEcp.jpg

Całkowity koszt

691 548,61 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_nV72wFR.jpg

Całkowity koszt

216 060,40 zł

Oświetlenie

Poprawa jakości oświetlenia;
Dostawa i montaż lamp solarnych w Świniarach, Wiejcach i Skwierzynie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_J1tUDnT.jpg

Całkowity koszt

770 775,50 zł

Pozostałe inwestycje

Wykup wierzytelności - ul. Nowowiejskiego, Działkowców, Sportowa, Źródlana;
Zakup samochodu dostawczego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Zakupy inwestycyjne.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_D6dLbqf.jpg

Całkowity koszt

4 493 303,81 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku komunalnego;
Przebudowa targowiska Miejskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_1_TrlYhvd.jpg

Całkowity koszt

191 516,40 zł

Urząd Gminy

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego;
Zakup systemu zarządzania budżetem i sprawozdawczości budżetowej Budżet24.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zakup-pojazdu-dla-OSP_KnTs7LL.jpg

Całkowity koszt

314 820,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Powiatowej Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu;
Dotacja celowa dla OSP Świniary na zakup samochodu pożarniczego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_LKgkuOq.jpg

Całkowity koszt

297 005,00 zł

Placówki oświatowe

Doposażenie i modernizacja ZST w ramach projektu Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego;
Termomodernizacja Internatu ZST;
Utworzenie Klubu dziecięcego nr 2 w ramach Projektu MALUCH+PRO LUBUSKIE 2020;
Pozostałe zadania inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_1.jpg

Całkowity koszt

1 178 142,24 zł

Kultura i rekreacja

Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie;
Dostawa i montaż kotła grzewczego w sali wiejskiej w Murzynowie;
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Krobielewku;
Utworzenie Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego;
Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_QfEKo2g.jpg

Całkowity koszt

51 371,70 zł

Sport

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali namiotowej przy szkole w Trzebiszewie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Murzynowie - kosztorysy inwestorskie.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Skwierzyna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/DOBROJEWO_o7hwfZr.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/GOSCINOWO_TDr8Src.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KROBIELEWKO_2qLeg4i.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MURZYNOWO_jO25mnE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SWINIARY_mw830s8.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/TRZEBISZEWO_4xAhrfD.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WIEJCE_NHJLT6q.jpg

Całkowity koszt

11 400,06 zł

DOBROJEWO

Organizacja świąt sołeckich;
Utrzymanie zieleni;
Zakup ogrodzenia i bramu wokół świetlicy wiejskiej;
Montaż ogrodzenia na placu zabaw.

Całkowity koszt

22 727,10 zł

GOŚCINOWO

Zakup wiaty przystankowej;
Wywóz nieczystości stałych z cmentarza;
Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy;
Zakup metalowej szafy na naczynia w świetlicy wiejskiej;
Zakup piaskownicy.

Całkowity koszt

14 865,32 zł

KROBIELEWKO

Utrzymanie zieleni wiejskiej;
Projekt placu zabaw;
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.

Całkowity koszt

42 704,52 zł

MURZYNOWO

Organizacja Świąt sołeckich np. Dnia Dziecka;
Utrzymanie zieleni;
Utrzymanie czystości i porządku oraz dostawa i montaż kotła grzewczego w świetlicy wiejskiej;
Zakup książek do biblioteki wiejskiej;
Projekt zagospodarowania działki pod planowany plac zabaw.

Całkowity koszt

26 528,67 zł

ŚWINIARY

Wywóz nieczystości stałych z cmentarza;
Zakup tablicy ogłoszeniowej;
Organizacja święta sołeckiego;
Utrzymanie zieleni;
Zakup lamp solarnych;
Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku po byłej szkole podstawowej;
Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

36 861,07 zł

TRZEBISZEWO

Organizacja świąt sołeckich;
Monitoring;
Utrzymanie zieleni, prace porządkowe;
Montaż małej architektury na terenach zielonych;
Zakup stołów biesiadnych;
Wyposażenie mebli i urządzeń kuchennych do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

10 611,62 zł

WIEJCE

Utrzymanie zieleni;
Zakup lampy solarnej.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/DOBROJEWO_o7hwfZr.jpg

Całkowity koszt

11 400,06 zł

DOBROJEWO

Organizacja świąt sołeckich;
Utrzymanie zieleni;
Zakup ogrodzenia i bramu wokół świetlicy wiejskiej;
Montaż ogrodzenia na placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/GOSCINOWO_TDr8Src.jpg

Całkowity koszt

22 727,10 zł

GOŚCINOWO

Zakup wiaty przystankowej;
Wywóz nieczystości stałych z cmentarza;
Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy;
Zakup metalowej szafy na naczynia w świetlicy wiejskiej;
Zakup piaskownicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KROBIELEWKO_2qLeg4i.jpg

Całkowity koszt

14 865,32 zł

KROBIELEWKO

Utrzymanie zieleni wiejskiej;
Projekt placu zabaw;
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MURZYNOWO_jO25mnE.jpg

Całkowity koszt

42 704,52 zł

MURZYNOWO

Organizacja Świąt sołeckich np. Dnia Dziecka;
Utrzymanie zieleni;
Utrzymanie czystości i porządku oraz dostawa i montaż kotła grzewczego w świetlicy wiejskiej;
Zakup książek do biblioteki wiejskiej;
Projekt zagospodarowania działki pod planowany plac zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SWINIARY_mw830s8.jpg

Całkowity koszt

26 528,67 zł

ŚWINIARY

Wywóz nieczystości stałych z cmentarza;
Zakup tablicy ogłoszeniowej;
Organizacja święta sołeckiego;
Utrzymanie zieleni;
Zakup lamp solarnych;
Zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku po byłej szkole podstawowej;
Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw;
Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/TRZEBISZEWO_4xAhrfD.jpg

Całkowity koszt

36 861,07 zł

TRZEBISZEWO

Organizacja świąt sołeckich;
Monitoring;
Utrzymanie zieleni, prace porządkowe;
Montaż małej architektury na terenach zielonych;
Zakup stołów biesiadnych;
Wyposażenie mebli i urządzeń kuchennych do świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WIEJCE_NHJLT6q.jpg

Całkowity koszt

10 611,62 zł

WIEJCE

Utrzymanie zieleni;
Zakup lampy solarnej.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Skwierzynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Skwierzyna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.