Tczew

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tczewie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
55 922
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
291 725 748,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
19.58%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
57 108 326 zł
19.58%
CIT
5 000 000 zł
1.71%
Podatki od nieruchomości
30 500 000 zł
10.46%
Inne podatki i opłaty lokalne
21 531 400 zł
7.38%
Dotacje
93 694 209 zł
32.12%
Subwencje
63 320 196 zł
21.71%
Pozostałe dochody
20 571 617 zł
7.05%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
313 654 638,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
34 123 358,00 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
34 123 358,00 zł
Wydatki bieżące
89%
279 531 280,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
94 024 914,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
80 274 335,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
33 151 597,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
27 826 847,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
22 249 647,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 707 574,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
12 816 486,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 248 922,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 723 052,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
3 600 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 133 800,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 600 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 400 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 107 100,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
706 074,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
84 290,00 zł

Źródło: Plan budżetu miasta Tczew na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Tczew w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
33 963 358,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
70.23%
Infrastruktura
29.77%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
23 853 000,00 zł
10 110 358,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa ulicy Stoczniowców w Tczewie od skrzyżowania z ulicą Robotniczą do skrzyżowania z ulicą Okrętową;
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wrz z oświetleniem przy ul. Retmańskiej do ul. Czatkowskiej.

Całkowity koszt
3 250 000,00 zł
Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ul. Za Dworcem, ul. Prusa i ul. Kosucińskiego.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Trasy rowerowe

Trasy rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei Kociewskiej;
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.

Całkowity koszt
640 000,00 zł
Wiadukt drogowy

Wiadukt drogowy

Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny w ciągu drogi gminnej - ulicy Nowy Rynek.

Całkowity koszt
12 983 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Rewitalizacja parku miejskiego c.d. - wykonanie projektu zagospodarowania;
Budowa 3 naświetlaczy na ul. Jagiełły;
Modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowej i Wąskiej;
Zagospodarowanie wód opadowych z rejony ul. Tczewskich Saperów;
Zagospodarowanie terenu osiedlowego w rejonie ul. Gen. Bora-Komorowskiego.

Całkowity koszt
2 710 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze;
Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej;
Modernizacja monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
3 240 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa stacji ładowania autobusów;
Budowa miejsc postojowych przy ul. Tetmajera.

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Dobudowa segmentu budynku SSP Nr 2;
Zakup szkolnego busa;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 710 800,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Rewitalizacja Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem;
Wypłata odszkodowań ul. Jedności Narodu, Gdańska.

Całkowity koszt
408 100,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego wraz z wyposażeniem.

Całkowity koszt
4 503 267,00 zł
Sport

Sport

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tczewie przy ul. Bałdowskiej;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
3 248 191,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup namiotu pneumatycznego NPS 37 wraz z wyposażeniem;
Zakup samochodu elektrycznego;
Zakup serwera.

Całkowity koszt
240 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 250 000,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa ulicy Stoczniowców w Tczewie od skrzyżowania z ulicą Robotniczą do skrzyżowania z ulicą Okrętową;
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wrz z oświetleniem przy ul. Retmańskiej do ul. Czatkowskiej.

Kanalizacja deszczowa

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Kanalizacja deszczowa

Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ul. Za Dworcem, ul. Prusa i ul. Kosucińskiego.

Trasy rowerowe

Całkowity koszt

640 000,00 zł

Trasy rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei Kociewskiej;
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.

Wiadukt drogowy

Całkowity koszt

12 983 000,00 zł

Wiadukt drogowy

Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny w ciągu drogi gminnej - ulicy Nowy Rynek.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

2 710 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Rewitalizacja parku miejskiego c.d. - wykonanie projektu zagospodarowania;
Budowa 3 naświetlaczy na ul. Jagiełły;
Modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowej i Wąskiej;
Zagospodarowanie wód opadowych z rejony ul. Tczewskich Saperów;
Zagospodarowanie terenu osiedlowego w rejonie ul. Gen. Bora-Komorowskiego.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

3 240 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze;
Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej;
Modernizacja monitoringu miejskiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa stacji ładowania autobusów;
Budowa miejsc postojowych przy ul. Tetmajera.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 710 800,00 zł

Placówki oświatowe

Dobudowa segmentu budynku SSP Nr 2;
Zakup szkolnego busa;
Zakupy inwestycyjne.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

408 100,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Rewitalizacja Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem;
Wypłata odszkodowań ul. Jedności Narodu, Gdańska.

Miejska Biblioteka Publiczna

Całkowity koszt

4 503 267,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego wraz z wyposażeniem.

Sport

Całkowity koszt

3 248 191,00 zł

Sport

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tczewie przy ul. Bałdowskiej;
Zakupy inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

240 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup namiotu pneumatycznego NPS 37 wraz z wyposażeniem;
Zakup samochodu elektrycznego;
Zakup serwera.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tczewie rozliczyło tylko 85% mieszkańców.

Teraz
85%
57 108 326,00 zł
Prognoza
100%
66 904 210,75 zł
Zobacz, jak brakujące +15%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 6 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 4 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 35
nowych lamp ulicznych
Rekreacja
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Dla mieszkańców
+ 10
dodatkowych wydarzeń lokalnych
Dla kierowców
+ 16
dodatkowych miejsc parkingowych
Sport
+ 1
budowa nowego obiektu sportowego
Bezpieczeństwo
+ 20
dodatkowych kamer monitoringu
Dla dzieci
+ 1
nowy żłobek
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tczewie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tczew (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.