Tczew

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tczewie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
55 922
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
332 650 615,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
16.52%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
54 940 668 zł
16.52%
CIT
4 539 760 zł
1.36%
Podatki od nieruchomości
29 148 804 zł
8.76%
Inne podatki i opłaty lokalne
24 703 682 zł
7.43%
Dotacje
127 431 421 zł
38.31%
Subwencje
61 351 570 zł
18.44%
Pozostałe dochody
30 534 710 zł
9.18%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
326 861 380,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
42 716 735,00 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
42 716 735,00 zł
Wydatki bieżące
87%
284 144 645,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
90 006 577,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
98 943 165,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
37 821 082,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
27 597 561,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
19 798 467,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 363 514,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
12 532 320,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 264 266,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 011 040,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 014 569,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
2 744 090,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 539 042,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 167 367,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 476 397,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 581 923,00 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe miasta Tczew za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Tczew w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
40 659 900,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
79.53%
Infrastruktura
20.47%
Sprawy społeczne, oświata
Wydatki na inwestycje w dziale
32 338 020,00 zł
8 321 880,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Wykonanie dokumentacji budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009;
Przebudowa ciągów komunikacyjnych ul. Kręta, Podgórna;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic.

Całkowity koszt
3 454 819,00 zł
Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Południowej;
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tczewskich Saperów.

Całkowity koszt
1 038 636,00 zł
Trasy rowerowe

Trasy rowerowe

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.

Całkowity koszt
1 589 985,00 zł
Węzeł integracyjny

Węzeł integracyjny

Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi: rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego, przebudowa ul. Gdańskiej, budowa systemu tras rowerowych.

Całkowity koszt
17 795 878,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze;
Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego;
Budowa linii kablowej oświetlenia przy ul. Szyprów.

Całkowity koszt
6 359 241,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup wiat autobusowych;
Budowa zatoki postojowej wraz z dojściem w ciągu ul. Rokickiej;
Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim.

Całkowity koszt
2 099 461,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 wraz z boiskiem sportowym i salą gimnastyczną - dokumentacja projektowa;
Dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do nowo zaadoptowanych pomieszczeń do celów edukacyjnych;
Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych;
Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
936 422,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Adapacja budynku przy ul. Elżbiety 19B- Rodzinny Klub Zatorze;
Budowa Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem;
Wykupy nieruchomości gruntowych.

Całkowity koszt
1 320 758,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna

Modernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego.

Całkowity koszt
5 389 765,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym;
Rewitalizacja parku miejskiego;
Instalacja toalet publicznych na terenie Bulwaru Nadwiślańskiego;
Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskie;
Wymiana ogrzewania na hali namiotowej;
Zakupy inwestycyjne;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
674 935,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 454 819,00 zł

Lepsze drogi

Wykonanie dokumentacji budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009;
Przebudowa ciągów komunikacyjnych ul. Kręta, Podgórna;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic.

Kanalizacja deszczowa

Całkowity koszt

1 038 636,00 zł

Kanalizacja deszczowa

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Południowej;
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tczewskich Saperów.

Trasy rowerowe

Całkowity koszt

1 589 985,00 zł

Trasy rowerowe

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.

Węzeł integracyjny

Całkowity koszt

17 795 878,00 zł

Węzeł integracyjny

Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi: rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego, przebudowa ul. Gdańskiej, budowa systemu tras rowerowych.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

6 359 241,00 zł

Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze;
Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego;
Budowa linii kablowej oświetlenia przy ul. Szyprów.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 099 461,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup wiat autobusowych;
Budowa zatoki postojowej wraz z dojściem w ciągu ul. Rokickiej;
Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim.

Sprawy społeczne, oświata
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

936 422,00 zł

Placówki oświatowe

Zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 wraz z boiskiem sportowym i salą gimnastyczną - dokumentacja projektowa;
Dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do nowo zaadoptowanych pomieszczeń do celów edukacyjnych;
Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych;
Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2;
Zakupy inwestycyjne.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 320 758,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Adapacja budynku przy ul. Elżbiety 19B- Rodzinny Klub Zatorze;
Budowa Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem;
Wykupy nieruchomości gruntowych.

Miejska Biblioteka Publiczna

Całkowity koszt

5 389 765,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

Modernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

674 935,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym;
Rewitalizacja parku miejskiego;
Instalacja toalet publicznych na terenie Bulwaru Nadwiślańskiego;
Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskie;
Wymiana ogrzewania na hali namiotowej;
Zakupy inwestycyjne;
Pozostałe inwestycje.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tczewie rozliczyło tylko 80% mieszkańców.

Teraz
80%
54 940 668,00 zł
Prognoza
100%
68 571 701,09 zł
Zobacz, jak brakujące +20%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 7 km
wybudowanych dróg rocznie
Chodniki
+ 7 km
wybudowanych chodników rocznie
Oświetlenie
+ 25
nowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Ścieżki rowerowe
+ 5 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Placówki oświatowe
+ 2
rozbudowy placówek oświatowych
Sport
+ 1
budowa boiska sportowego
Bezpieczeństwo
+ 10
dodatkowych kamer monitoringu
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tczewie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tczew (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.