Tczew

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tczewie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
55 922
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
306 285 427,92 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
17.7%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
54 200 000 zł
17.7%
CIT
5 000 000 zł
1.63%
Podatki od nieruchomości
29 000 000 zł
9.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 479 879 zł
6.36%
Dotacje
115 659 513,92 zł
37.76%
Subwencje
60 869 739 zł
19.87%
Pozostałe dochody
22 076 296 zł
7.21%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
326 956 594,92 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
43 728 343,84 zł
stanowią 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
43 728 343,84 zł
Wydatki bieżące
87%
283 228 251,08 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
91 206 440,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
87 403 751,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
38 606 258,84 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
29 172 881,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
22 245 847,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 145 809,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
13 117 957,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 478 458,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 963 604,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 727 791,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
3 139 445,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 834 910,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 271 601,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 822 746,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 800 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 019 096,08 zł

Źródło: Zmiany w budżecie miasta Tczew na 2020 rok z dnia 29.10.2020r.

04

Zadania inwestycyjne

Tczew w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
41 631 745,84 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
79.65%
Infrastruktura
20.35%
Sprawy społeczne, oświata
Wydatki na inwestycje w dziale
33 158 016,84 zł
8 473 729,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Wykonanie dokumentacji budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009;
Przebudowa ciągów komunikacyjnych ul. Kręta, Podgórna;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic.

Całkowity koszt
3 575 450,00 zł
Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Południowej;
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tczewskich Saperów.

Całkowity koszt
1 120 217,00 zł
Trasy rowerowe

Trasy rowerowe

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.

Całkowity koszt
1 927 800,00 zł
Węzeł integracyjny

Węzeł integracyjny

Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi: rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego, przebudowa ul. Gdańskiej, budowa systemu tras rowerowych.

Całkowity koszt
17 874 910,84 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze;
Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Całkowity koszt
6 409 639,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup dwóch wiat autobusowych;
Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim.

Całkowity koszt
2 250 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 wraz z boiskiem sportowym i salą gimanstyczną - dokumentacja projektowa;
Dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do nowo zaadoptowanych pomieszczeń do celów edukacyjnych;
Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych;
Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 106 240,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Adapacja budynku przy ul. Elżbiety 19B- Rodzinny Klub Zatorze;
Budowa Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem;
Wykupy nieruchomości gruntowych.

Całkowity koszt
1 540 002,00 zł
Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna

Modernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego.

Całkowity koszt
5 390 937,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym;
Rewitalizacja parku miejskiego;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku z toaletami publicznymi na terenie bulwaru Nadwiślańskiego;
Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
436 550,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 575 450,00 zł

Lepsze drogi

Wykonanie dokumentacji budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 009;
Przebudowa ciągów komunikacyjnych ul. Kręta, Podgórna;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic.

Kanalizacja deszczowa

Całkowity koszt

1 120 217,00 zł

Kanalizacja deszczowa

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Południowej;
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tczewskich Saperów.

Trasy rowerowe

Całkowity koszt

1 927 800,00 zł

Trasy rowerowe

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9.

Węzeł integracyjny

Całkowity koszt

17 874 910,84 zł

Węzeł integracyjny

Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi: rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego, przebudowa ul. Gdańskiej, budowa systemu tras rowerowych.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

6 409 639,00 zł

Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowania placu zadworcowego na osiedlu Zatorze;
Budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 250 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup dwóch wiat autobusowych;
Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim.

Sprawy społeczne, oświata
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 106 240,00 zł

Placówki oświatowe

Zagospodarowanie terenu przy SP nr 1 wraz z boiskiem sportowym i salą gimanstyczną - dokumentacja projektowa;
Dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do nowo zaadoptowanych pomieszczeń do celów edukacyjnych;
Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych;
Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2;
Zakupy inwestycyjne.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 540 002,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Adapacja budynku przy ul. Elżbiety 19B- Rodzinny Klub Zatorze;
Budowa Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 wraz z wyposażeniem;
Wykupy nieruchomości gruntowych.

Miejska Biblioteka Publiczna

Całkowity koszt

5 390 937,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

Modernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

436 550,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym;
Rewitalizacja parku miejskiego;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku z toaletami publicznymi na terenie bulwaru Nadwiślańskiego;
Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej;
Zakupy inwestycyjne.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tczewie rozlicza tylko 80% mieszkańców.

Teraz
80%
54 200 000,00 zł
Prognoza
100%
67 647 269,95 zł
Zobacz, jak brakujące +20%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 7 km
wybudowanych dróg rocznie
Chodniki
+ 7 km
wybudowanych chodników rocznie
Oświetlenie
+ 25
nowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Ścieżki rowerowe
+ 5 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Placówki oświatowe
+ 2
rozbudowy placówek oświatowych
Sport
+ 1
budowa boiska sportowego
Bezpieczeństwo
+ 10
dodatkowych kamer monitoringu
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tczewie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tczew (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.