Mysłowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mysłowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
69 778
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
366 838 000,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
29.03%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
icon-pit
PIT
107 922 367 zł
29.03%
icon-dotacje-unijne
Dotacje
83 628 571 zł
22.5%
icon-subwencja-oswiatowa
Subwencje
66 741 626 zł
17.95%
icon-podatki-lokalne
Podatki i opłaty lokalne
65 729 396 zł
17.68%
icon-cit
CIT
6 400 000 zł
1.72%
icon-pozostale
Pozostałe
41 308 421 zł
11.11%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.00%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
110 806 873,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
66 713 880,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
33 228 613,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 736 437,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
18 368 783,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 955 681,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-swiadczenia-rodzinne.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
8 266 475,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
3 969 289,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
37 377 077,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 833 729,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
9 522 703,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 855 535,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 680 783,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 840 705,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 664 916,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
2 016 530,00 zł

Zostawiasz swój podatek w Mysłowicach? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj: składając deklarację podatkową PIT poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania. Wystarczy wpisać swój adres zamieszkania w odpowiedniej rubryce.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
110 806 873,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
66 713 880,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
33 228 613,00 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
15 736 437,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
18 368 783,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 955 681,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-swiadczenia-rodzinne.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
8 266 475,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
3 969 289,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
37 377 077,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 833 729,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
9 522 703,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 855 535,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 680 783,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 840 705,00 zł
Pozostała działalność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 664 916,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
2 016 530,00 zł
Przedszkola
21 127 942,00 zł
Szkoły podstawowe
43 379 486,00 zł
Gimnazja
9 433 339,00 zł
Szkoły ponadgimnazjalne
12 174 815,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
7 228 884,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
8 954 971,00 zł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1 936 986,00 zł
Pozostałe
6 570 450,00 zł
Świadczenie wychowawcze
37 251 713,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
20 201 608,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
3 827 972,00 zł
Rodziny zastępcze
3 133 923,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
2 038 265,00 zł
Pozostałe
260 399,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
12 980 414,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
9 506 907,00 zł
Drogi publiczne gminne
8 748 242,00 zł
Pozostałe
1 993 050,00 zł
Towarzystwo budownictwa społecznego
2 881 274,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
2 358 876,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 937 153,00 zł
Pozostałe
8 559 134,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
5 322 429,00 zł
Domy pomocy społecznej
3 843 402,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 500 000,00 zł
Pozostałe
6 702 952,00 zł
Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze
3 159 246,00 zł
Szpitale ogólne
2 960 000,00 zł
Pozostałe
2 836 435,00 zł
Świetlice szkolne
3 442 787,00 zł
Pozostałe
4 823 688,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy
2 301 992,00 zł
Pozostałe
1 667 297,00 zł
Urząd Miasta
29 688 032,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
2 477 739,00 zł
Pozostałe
5 211 306,00 zł
Gospodarka odpadami
9 807 039,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
5 575 563,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
5 056 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2 034 000,00 zł
Pozostałe
2 361 127,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
4 755 900,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
4 766 803,00 zł
Straż pożarna
5 029 000,00 zł
Straż miejska
2 376 895,00 zł
Pozostałe
1 449 640,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 724 783,00 zł
Biblioteki
2 280 000,00 zł
Pozostałe
676 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Rezerwy ogólne i celowe
2 576 000,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
2 078 916,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
10 000,00 zł
Działalność usługowa
1 762 918,00 zł
Wymiar sprawiedliwości
187 812,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
35 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
15 500,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
12 900,00 zł
Obrona narodowa
1 900,00 zł
Rybołówstwo i rybactwo
500,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mysłowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mysłowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.