Dąbrowa Górnicza

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Dąbrowie Górniczej
i razem ze mną mieszka oficjalnie
116 698
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
850 529 583,19 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.01%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
187 229 460,70 zł
22.01%
CIT
CIT
21 003 128,57 zł
2.47%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
179 831 098,62 zł
21.14%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
47 691 361 zł
5.67%
Dotacje
Dotacje
183 808 367,94 zł
21.61%
Subwencje
Subwencje
142 550 557 zł
16.76%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
79 032 609,36 zł
9.29%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
876 892 208,96 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
149 845 003,75 zł
stanowią 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
149 845 003,75 zł
Wydatki bieżące
83%
727 047 205,21 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WxF31t4.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
247 766 847,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_dw0sJ8o.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
121 702 058,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_lvUslV4.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 067 358,84 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_EN5Ym3Q.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
66 193 267,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_Pi7iLMS.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 923 471,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_FigmbdP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
22 564 643,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_kB5i1sa.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
46 724 161,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_6hSosh2.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
142 473 371,59 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GopnQOc.svg
Rodzina
całkowity koszt
120 135 764,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_FuMcBNE.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
10 872 057,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_KMrW2Ys.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
21 983 591,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_ym7xvBJ.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
15 240 688,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_mqOnhjS.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
15 357 648,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 640 315,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_bEXcT0Z.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
6 328 210,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 688 007,29 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 230 746,47 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WxF31t4.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
247 766 847,88 zł
Wydatki bieżące
229 799 393,17 zł
Wydatki majątkowe
17 967 454,71 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_dw0sJ8o.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
121 702 058,24 zł
Wydatki bieżące
52 329 482,64 zł
Wydatki majątkowe
69 372 575,60 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_lvUslV4.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 067 358,84 zł
Wydatki bieżące
5 664 726,64 zł
Wydatki majątkowe
402 632,20 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_EN5Ym3Q.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
66 193 267,93 zł
Wydatki bieżące
65 558 071,40 zł
Wydatki majątkowe
635 196,53 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_Pi7iLMS.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 923 471,24 zł
Wydatki bieżące
14 516 933,89 zł
Wydatki majątkowe
1 406 537,35 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_FigmbdP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
22 564 643,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_kB5i1sa.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
46 724 161,63 zł
Wydatki bieżące
40 724 161,63 zł
Wydatki majątkowe
6 000 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_6hSosh2.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
142 473 371,59 zł
Wydatki bieżące
94 313 865,76 zł
Wydatki majątkowe
48 159 505,83 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GopnQOc.svg
Rodzina
całkowity koszt
120 135 764,27 zł
Wydatki bieżące
120 135 764,27 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_FuMcBNE.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
10 872 057,48 zł
Wydatki bieżące
5 141 545,95 zł
Wydatki majątkowe
5 730 511,53 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_KMrW2Ys.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
21 983 591,98 zł
Wydatki bieżące
21 968 591,98 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_ym7xvBJ.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
15 240 688,12 zł
Wydatki bieżące
15 085 098,12 zł
Wydatki majątkowe
155 590,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_mqOnhjS.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
15 357 648,00 zł
Wydatki bieżące
15 357 648,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 640 315,00 zł
Wydatki bieżące
10 640 315,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_bEXcT0Z.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
6 328 210,00 zł
Wydatki bieżące
6 328 210,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 688 007,29 zł
Wydatki bieżące
4 688 007,29 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 230 746,47 zł
Wydatki bieżące
2 230 746,47 zł
Wydatki bieżące
80 355 195,64 zł
Wydatki majątkowe
9 345 528,15 zł
Szkoły podstawowe
89 700 723,79 zł
Wydatki bieżące
38 620 216,08 zł
Wydatki majątkowe
8 462 395,56 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
47 082 611,64 zł
Wydatki bieżące
31 145 593,74 zł
Wydatki majątkowe
159 531,00 zł
Szkoły specjalne, policealne, branżowe, zawodowe
31 305 124,74 zł
Wydatki bieżące
20 352 937,88 zł
Licea ogólnokształcące
20 352 937,88 zł
Wydatki bieżące
18 181 726,67 zł
Technika
18 181 726,67 zł
Wydatki bieżące
8 669 451,00 zł
Gimnazja
8 669 451,00 zł
Wydatki bieżące
10 548 311,77 zł
Szkoły artystyczne
10 548 311,77 zł
Wydatki bieżące
9 842 097,60 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
9 842 097,60 zł
Wydatki bieżące
6 610 572,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
6 610 572,00 zł
Schroniska dla zwierząt, Zmniejszenie hałasu i wibracji, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
50 481 509,73 zł
Wydatki bieżące
36 840 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
36 840 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 643 373,60 zł
Wydatki majątkowe
22 715 550,24 zł
Drogi publiczne gminne
32 358 923,84 zł
Wydatki bieżące
5 055 000,00 zł
Wydatki majątkowe
15 091 641,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
20 146 641,00 zł
Wydatki bieżące
6 930,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
6 930,00 zł
Wydatki bieżące
2 316 875,64 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 516 875,64 zł
Wydatki bieżące
3 000 000,00 zł
Wydatki majątkowe
202 632,20 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
3 202 632,20 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 930,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
6 930,00 zł
Wydatki bieżące
52 569 855,81 zł
Wydatki majątkowe
635 196,53 zł
Urzędy gmin
53 205 052,34 zł
Wydatki bieżące
2 553 677,55 zł
Urzędy wojewódzkie
2 553 677,55 zł
Wydatki bieżące
1 564 700,00 zł
Starostwa powiatowe
1 564 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 769 060,66 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 769 060,66 zł
Wydatki bieżące
934 257,95 zł
Rady gmin
934 257,95 zł
Wydatki bieżące
35 922,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Kwalifikacja wojskowa
35 922,00 zł
Wydatki bieżące
6 930,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
6 930,00 zł
Wydatki bieżące
8 683 957,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
8 983 957,00 zł
Wydatki bieżące
3 959 311,96 zł
Wydatki majątkowe
502 419,10 zł
Straż gminna
4 461 731,06 zł
Wydatki bieżące
834 010,00 zł
Komendy powiatowe Policji
834 010,00 zł
Wydatki bieżące
728 710,00 zł
Wydatki majątkowe
529 900,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
1 258 610,00 zł
Wydatki bieżące
100 010,75 zł
Wydatki majątkowe
14 360,25 zł
Zarządzanie kryzysowe
114 371,00 zł
Wydatki bieżące
38 660,00 zł
Wydatki majątkowe
34 950,00 zł
Obrona cywilna
73 610,00 zł
Wydatki bieżące
6 930,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
6 930,00 zł
Wydatki bieżące
10 230 329,00 zł
Świetlice szkolne
10 230 329,00 zł
Wydatki bieżące
3 071 607,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
3 071 607,00 zł
Wydatki bieżące
3 018 155,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3 018 155,00 zł
Wydatki bieżące
2 098 007,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
2 098 007,00 zł
Wydatki bieżące
1 793 666,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 793 666,00 zł
Schroniska dla zwierząt, Zmniejszenie hałasu i wibracji, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
50 481 509,73 zł
Wydatki bieżące
7 746 551,66 zł
Ośrodki pomocy społecznej
7 746 551,66 zł
Wydatki bieżące
73 100,00 zł
Wydatki majątkowe
6 000 000,00 zł
Szpitale ogólne
6 073 100,00 zł
Wydatki bieżące
10 827 817,16 zł
Domy pomocy społecznej
10 827 817,16 zł
Wydatki bieżące
2 957 899,44 zł
Ośrodki wsparcia
2 957 899,44 zł
Wydatki bieżące
229 039,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
229 039,00 zł
Wydatki bieżące
2 060 609,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 060 609,00 zł
Wydatki bieżące
1 588 751,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 588 751,00 zł
Wydatki bieżące
2 859 432,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
2 859 432,00 zł
Wydatki bieżące
1 872 788,62 zł
Dodatki mieszkaniowe
1 872 788,62 zł
Wydatki bieżące
1 492 055,45 zł
Powiatowe centra pomocy rodzinie
1 492 055,45 zł
Schroniska dla zwierząt, Zmniejszenie hałasu i wibracji, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
50 481 509,73 zł
Wydatki bieżące
37 051 658,00 zł
Wydatki majątkowe
214 342,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
37 266 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 639 261,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
20 639 261,00 zł
Wydatki bieżące
10 086 231,96 zł
Wydatki majątkowe
1 008 800,05 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
11 095 032,01 zł
Wydatki bieżące
8 938 570,00 zł
Wydatki majątkowe
520 980,48 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
9 459 550,48 zł
Wydatki bieżące
9 035 508,80 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9 035 508,80 zł
Wydatki bieżące
2 996 509,57 zł
Wydatki majątkowe
1 500 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
4 496 509,57 zł
Schroniska dla zwierząt, Zmniejszenie hałasu i wibracji, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
50 481 509,73 zł
Wydatki bieżące
77 953 373,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
77 953 373,00 zł
Wydatki bieżące
25 208 596,93 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
25 208 596,93 zł
Wydatki bieżące
4 536 912,45 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
4 536 912,45 zł
Wydatki bieżące
4 250 273,51 zł
Rodziny zastępcze
4 250 273,51 zł
Wydatki bieżące
4 258 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
4 258 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 688 983,38 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
3 688 983,38 zł
Wydatki bieżące
229 039,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
229 039,00 zł
Wydatki bieżące
10 586,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
10 586,00 zł
Wydatki bieżące
2 319 857,53 zł
Wydatki majątkowe
1 730 511,53 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
4 050 369,06 zł
Wydatki bieżące
837 875,00 zł
Nadzór budowlany
837 875,00 zł
Wydatki bieżące
297 500,00 zł
Cmentarze
297 500,00 zł
Wydatki bieżące
568 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
568 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 930,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
6 930,00 zł
Wydatki bieżące
9 567 119,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9 582 119,00 zł
Wydatki bieżące
7 350 494,00 zł
Biblioteki
7 350 494,00 zł
Wydatki bieżące
2 000 000,00 zł
Muzea
2 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 143 928,98 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 143 928,98 zł
Wydatki bieżące
1 907 050,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
1 907 050,00 zł
Wydatki bieżące
8 992 980,00 zł
Wydatki majątkowe
110 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
9 102 980,00 zł
Wydatki bieżące
5 698 388,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
5 698 388,00 zł
Wydatki bieżące
77 000,00 zł
Wydatki majątkowe
40 590,00 zł
Obiekty sportowe
117 590,00 zł
Wydatki bieżące
6 930,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
6 930,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
8 461 700,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
8 461 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 761 487,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
1 761 487,00 zł
Wydatki bieżące
409 128,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
409 128,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
8 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
3 986 008,29 zł
Powiatowe urzędy pracy
3 986 008,29 zł
Wydatki bieżące
128 648,14 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
128 648,14 zł
Wydatki bieżące
566 420,86 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
566 420,86 zł
Wydatki bieżące
6 930,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
6 930,00 zł
Wydatki bieżące
867 470,00 zł
Turystyka
867 470,00 zł
Wydatki bieżące
330 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wymiar sprawiedliwości
330 000,00 zł
Wydatki bieżące
750 078,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
750 078,00 zł
Wydatki bieżące
109 030,47 zł
Rolnictwo i łowiectwo
109 030,47 zł
Wydatki bieżące
56 070,00 zł
Leśnictwo
56 070,00 zł
Wydatki bieżące
87 000,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
87 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 250,00 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
11 250,00 zł
Wydatki bieżące
11 848,00 zł
Wydatek w większości finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Górnictwo i kopalnictwo
11 848,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Rybołówstwo i rybactwo
8 000,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Dąbrowie Górniczej?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Dąbrowa Górnicza (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.