Dąbrowa Górnicza

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Dąbrowie Górniczej
i razem ze mną mieszka oficjalnie
116 698
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
754 071 853,19 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.09%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
166 546 037 zł
22.09%
CIT
CIT
20 740 128,57 zł
2.75%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
173 981 098,62 zł
23.07%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
45 657 578 zł
6.05%
Dotacje
Dotacje
133 147 273,73 zł
17.66%
Subwencje
Subwencje
138 944 372 zł
18.43%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
75 055 365,27 zł
9.95%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
779 984 766,51 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
152 340 647,74 zł
stanowią 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
152 340 647,74 zł
Wydatki bieżące
80%
627 644 118,77 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WxF31t4.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
211 885 297,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_dw0sJ8o.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
112 154 027,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_lvUslV4.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 974 640,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_EN5Ym3Q.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
68 398 405,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_Pi7iLMS.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 263 054,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_FigmbdP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 363 198,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_kB5i1sa.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
41 001 820,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_6hSosh2.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
136 354 180,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GopnQOc.svg
Rodzina
całkowity koszt
84 613 225,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_FuMcBNE.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
7 757 875,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_KMrW2Ys.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
21 681 786,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_ym7xvBJ.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
15 864 648,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_mqOnhjS.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
14 793 648,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 995 987,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_bEXcT0Z.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
8 067 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
3 947 480,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 868 491,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WxF31t4.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
211 885 297,41 zł
Wydatki bieżące
195 594 228,61 zł
Wydatki inwestycyjne
16 291 068,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_dw0sJ8o.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
112 154 027,27 zł
Wydatki bieżące
54 186 518,21 zł
Wydatki inwestycyjne
57 967 509,06 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_lvUslV4.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 974 640,81 zł
Wydatki bieżące
5 572 008,61 zł
Wydatki inwestycyjne
402 632,20 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_EN5Ym3Q.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
68 398 405,14 zł
Wydatki bieżące
66 162 789,64 zł
Wydatki inwestycyjne
2 235 615,50 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_Pi7iLMS.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 263 054,24 zł
Wydatki bieżące
14 202 927,89 zł
Wydatki inwestycyjne
1 060 126,35 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_FigmbdP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
19 363 198,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_kB5i1sa.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
41 001 820,64 zł
Wydatki bieżące
35 001 820,64 zł
Wydatki inwestycyjne
6 000 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_6hSosh2.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
136 354 180,93 zł
Wydatki bieżące
70 290 996,63 zł
Wydatki inwestycyjne
66 063 184,30 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GopnQOc.svg
Rodzina
całkowity koszt
84 613 225,68 zł
Wydatki bieżące
84 613 225,68 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_FuMcBNE.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
7 757 875,48 zł
Wydatki bieżące
6 027 363,95 zł
Wydatki inwestycyjne
1 730 511,53 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_KMrW2Ys.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
21 681 786,67 zł
Wydatki bieżące
21 666 786,67 zł
Wydatki inwestycyjne
15 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_ym7xvBJ.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
15 864 648,12 zł
Wydatki bieżące
15 289 648,12 zł
Wydatki inwestycyjne
575 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_mqOnhjS.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
14 793 648,00 zł
Wydatki bieżące
14 793 648,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 995 987,00 zł
Wydatki bieżące
10 995 987,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_bEXcT0Z.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
8 067 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 067 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
3 947 480,08 zł
Wydatki bieżące
3 947 480,08 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 868 491,00 zł
Wydatki bieżące
1 868 491,04 zł
Wydatki bieżące
76 090 768,45 zł
Wydatki inwestycyjne
9 516 000,00 zł
Szkoły podstawowe
85 606 768,45 zł
Wydatki bieżące
34 901 567,08 zł
Wydatki inwestycyjne
6 425 068,80 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
41 326 635,88 zł
Wydatki bieżące
7 767 225,00 zł
Wydatki inwestycyjne
300 000,00 zł
Szkoły specjalne, policealne, branżowe, zawodowe
8 067 225,00 zł
Wydatki bieżące
17 551 534,73 zł
Licea ogólnokształcące
17 551 534,73 zł
Wydatki bieżące
15 316 197,77 zł
Technika
15 316 197,77 zł
Wydatki bieżące
12 129 767,00 zł
Gimnazja
12 129 767,00 zł
Wydatki bieżące
8 769 222,77 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Szkoły artystyczne
8 819 222,77 zł
Wydatki bieżące
7 818 047,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
7 818 047,00 zł
Wydatki bieżące
6 088 525,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
6 088 525,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
9 161 373,81 zł
Wydatki bieżące
33 900 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
33 900 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 473 621,34 zł
Wydatki inwestycyjne
24 381 447,16 zł
Drogi publiczne gminne
35 855 068,50 zł
Wydatki bieżące
4 945 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
14 041 641,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
18 986 641,00 zł
Wydatki bieżące
3 867 896,87 zł
Wydatki inwestycyjne
19 544 420,90 zł
Pozostała działalność
23 412 317,77 zł
Wydatki bieżące
2 082 558,61 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 282 558,61 zł
Wydatki bieżące
3 000 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
202 632,20 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
3 202 632,20 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
439 450,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków UE
Pozostała działalność
439 450,00 zł
Wydatki bieżące
53 241 669,50 zł
Wydatki inwestycyjne
2 235 615,50 zł
Urzędy gmin
55 477 285,00 zł
Wydatki bieżące
2 255 362,00 zł
Urzędy wojewódzkie
2 255 362,00 zł
Wydatki bieżące
1 560 700,00 zł
Starostwa powiatowe
1 560 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 150 456,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 150 456,00 zł
Wydatki bieżące
938 000,00 zł
Rady gmin
938 000,00 zł
Wydatki bieżące
35 922,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Kwalifikacja wojskowa
35 922,00 zł
Wydatki bieżące
6 980 680,14 zł
Pozostała działalność
6 980 680,14 zł
Wydatki bieżące
8 423 640,00 zł
Wydatki inwestycyjne
300 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
8 723 640,00 zł
Wydatki bieżące
3 951 464,96 zł
Wydatki inwestycyjne
510 766,10 zł
Straż gminna
4 462 231,06 zł
Wydatki bieżące
834 010,00 zł
Komendy powiatowe Policji
834 010,00 zł
Wydatki bieżące
670 890,00 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
870 890,00 zł
Wydatki bieżące
128 840,75 zł
Wydatki inwestycyjne
14 360,25 zł
Zarządzanie kryzysowe
143 201,00 zł
Wydatki bieżące
49 200,00 zł
Wydatki inwestycyjne
35 000,00 zł
Obrona cywilna
84 200,00 zł
Wydatki bieżące
144 882,18 zł
Pozostała działalność
144 882,18 zł
Wydatki bieżące
8 082 602,00 zł
Świetlice szkolne
8 082 602,00 zł
Wydatki bieżące
2 739 007,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
2 739 007,00 zł
Wydatki bieżące
2 682 177,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2 682 177,00 zł
Wydatki bieżące
1 535 895,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 535 895,00 zł
Wydatki bieżące
1 479 547,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 479 547,00 zł
Internaty i bursy szkolne, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
2 843 970,00 zł
Wydatki bieżące
7 825 937,50 zł
Ośrodki pomocy społecznej
7 825 937,50 zł
Wydatki bieżące
73 100,00 zł
Wydatki inwestycyjne
6 000 000,00 zł
Szpitale ogólne
6 073 100,00 zł
Wydatki bieżące
6 930 339,00 zł
Domy pomocy społecznej
6 930 339,00 zł
Wydatki bieżące
2 490 920,26 zł
Ośrodki wsparcia
2 490 920,26 zł
Wydatki bieżące
2 247 118,62 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
2 247 118,62 zł
Wydatki bieżące
2 050 609,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 050 609,00 zł
Wydatki bieżące
1 736 856,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 736 856,00 zł
Wydatki bieżące
1 675 510,00 zł
Zasiłki stałe
1 675 510,00 zł
Wydatki bieżące
1 608 472,58 zł
Dodatki mieszkaniowe
1 608 472,58 zł
Wydatki bieżące
1 243 632,75 zł
Powiatowe centra pomocy rodzinie
1 243 632,75 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Pomoc w zakresie dożywiania, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Izby wytrzeźwień, Centra integracji społecznej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, Pomoc dla cudzoziemców, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
7 119 324,93 zł
Wydatki bieżące
28 435 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
6 591 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
35 026 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 652 261,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
14 652 261,00 zł
Wydatki bieżące
8 522 008,80 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
8 522 008,80 zł
Wydatki bieżące
9 095 570,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 948 943,48 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
11 044 513,48 zł
Wydatki bieżące
1 595 784,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 052 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 647 784,00 zł
Wydatki bieżące
1 966 509,57 zł
Wydatki inwestycyjne
1 500 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
3 466 509,57 zł
Schroniska dla zwierząt, Zmniejszenie hałasu i wibracji, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
58 995 104,08 zł
Wydatki bieżące
45 872 982,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
45 872 982,00 zł
Wydatki bieżące
24 578 751,93 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
24 578 751,93 zł
Wydatki bieżące
3 970 845,22 zł
Rodziny zastępcze
3 970 845,22 zł
Wydatki bieżące
3 227 135,08 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
3 227 135,08 zł
Wydatki bieżące
3 558 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
3 558 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 223 196,45 zł
Wspieranie rodziny
3 223 196,45 zł
Wydatki bieżące
178 506,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
178 506,00 zł
Wydatki bieżące
3 809,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
3 809,00 zł
Wydatki bieżące
2 868 702,53 zł
Wydatki inwestycyjne
1 730 511,53 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
4 599 214,06 zł
Wydatki bieżące
786 492,00 zł
Nadzór budowlany
786 492,00 zł
Wydatki bieżące
697 500,00 zł
Cmentarze
697 500,00 zł
Wydatki bieżące
568 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
568 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 106 669,42 zł
Pozostała działalność
1 106 669,42 zł
Wydatki bieżące
9 394 260,80 zł
Wydatki inwestycyjne
15 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9 409 260,80 zł
Wydatki bieżące
7 350 494,00 zł
Biblioteki
7 350 494,00 zł
Wydatki bieżące
2 000 000,00 zł
Muzea
2 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 144 531,87 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 144 531,87 zł
Wydatki bieżące
1 777 500,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
1 777 500,00 zł
Wydatki bieżące
8 522 980,00 zł
Wydatki inwestycyjne
70 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
8 592 980,00 zł
Wydatki bieżące
6 336 637,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
6 336 637,00 zł
Wydatki bieżące
22 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Obiekty sportowe
522 000,00 zł
Wydatki bieżące
408 031,12 zł
Wydatki inwestycyjne
5 000,00 zł
Pozostała działalność
413 031,12 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
9 226 500,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
9 226 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 761 487,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
1 761 487,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
8 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
3 395 594,23 zł
Powiatowe urzędy pracy
3 395 594,23 zł
Wydatki bieżące
423 237,71 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
423 237,71 zł
Wydatki bieżące
128 648,14 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
128 648,14 zł
Wydatki bieżące
867 470,00 zł
Turystyka
867 470,00 zł
Wydatki bieżące
330 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wymiar sprawiedliwości
330 000,00 zł
Wydatki bieżące
387 182,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
387 182,00 zł
Wydatki bieżące
99 487,04 zł
Rolnictwo i łowiectwo
99 487,04 zł
Wydatki bieżące
55 409,00 zł
Leśnictwo
55 409,00 zł
Wydatki bieżące
87 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
87 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 500,00 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
22 500,00 zł
Wydatki bieżące
11 443,00 zł
Górnictwo i kopalnictwo
11 443,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Rybołówstwo i rybactwo
8 000,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Dąbrowie Górniczej?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Dąbrowa Górnicza (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.