Dąbrowa Górnicza

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Dąbrowie Górniczej
i razem ze mną mieszka oficjalnie
116 698
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
841 210 526,05 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.26%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
187 229 460,70 zł
22.26%
CIT
CIT
20 980 128,57 zł
2.49%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
179 831 098,62 zł
21.38%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
47 691 361 zł
5.67%
Dotacje
Dotacje
174 402 403,80 zł
20.73%
Subwencje
Subwencje
141 787 938 zł
16.86%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
89 288 135,36 zł
10.61%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
867 573 151,82 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
149 900 811,75 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
149 900 811,75 zł
Wydatki bieżące
82%
715 782 204,93 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WxF31t4.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
244 833 807,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_dw0sJ8o.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
121 506 940,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_lvUslV4.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 348 440,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_EN5Ym3Q.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
67 491 997,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_Pi7iLMS.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 917 471,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_FigmbdP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
22 717 384,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_kB5i1sa.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
46 314 947,57 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_6hSosh2.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
142 583 499,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GopnQOc.svg
Rodzina
całkowity koszt
111 856 842,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_FuMcBNE.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
10 858 139,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_KMrW2Ys.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
21 983 591,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_ym7xvBJ.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
15 240 688,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_mqOnhjS.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
15 357 648,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 640 315,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_bEXcT0Z.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 028 210,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 663 426,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 229 802,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WxF31t4.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
244 833 807,88 zł
Wydatki bieżące
226 866 353,17 zł
Wydatki inwestycyjne
17 967 454,71 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_dw0sJ8o.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
121 506 940,08 zł
Wydatki bieżące
52 207 564,48 zł
Wydatki inwestycyjne
69 299 375,60 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_lvUslV4.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 348 440,66 zł
Wydatki bieżące
5 945 808,46 zł
Wydatki inwestycyjne
402 632,20 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_EN5Ym3Q.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
67 491 997,09 zł
Wydatki bieżące
66 806 800,56 zł
Wydatki inwestycyjne
685 196,53 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_Pi7iLMS.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 917 471,24 zł
Wydatki bieżące
14 510 933,89 zł
Wydatki inwestycyjne
1 406 537,35 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_FigmbdP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
22 717 384,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_kB5i1sa.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
46 314 947,57 zł
Wydatki bieżące
40 314 947,57 zł
Wydatki inwestycyjne
6 000 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_6hSosh2.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
142 583 499,77 zł
Wydatki bieżące
94 344 985,94 zł
Wydatki inwestycyjne
48 238 513,83 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GopnQOc.svg
Rodzina
całkowity koszt
111 856 842,04 zł
Wydatki bieżące
111 856 842,04 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_FuMcBNE.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
10 858 139,48 zł
Wydatki bieżące
5 127 627,95 zł
Wydatki inwestycyjne
5 730 511,53 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_KMrW2Ys.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
21 983 591,98 zł
Wydatki bieżące
21 968 591,98 zł
Wydatki inwestycyjne
15 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_ym7xvBJ.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
15 240 688,12 zł
Wydatki bieżące
15 085 098,12 zł
Wydatki inwestycyjne
155 590,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_mqOnhjS.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
15 357 648,00 zł
Wydatki bieżące
15 357 648,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 640 315,00 zł
Wydatki bieżące
8 878 828,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_bEXcT0Z.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 028 210,00 zł
Wydatki bieżące
7 028 210,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 663 426,44 zł
Wydatki bieżące
4 534 778,30 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 229 802,00 zł
Wydatki bieżące
2 229 802,47 zł
Wydatki bieżące
78 742 661,64 zł
Wydatki inwestycyjne
9 345 528,15 zł
Szkoły podstawowe
88 088 189,79 zł
Wydatki bieżące
38 620 216,08 zł
Wydatki inwestycyjne
8 462 395,56 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
47 082 611,64 zł
Wydatki bieżące
30 988 832,74 zł
Wydatki inwestycyjne
159 531,00 zł
Szkoły specjalne, policealne, branżowe, zawodowe
31 148 363,74 zł
Wydatki bieżące
20 028 581,88 zł
Licea ogólnokształcące
20 028 581,88 zł
Wydatki bieżące
17 919 830,67 zł
Technika
17 919 830,67 zł
Wydatki bieżące
8 669 451,00 zł
Gimnazja
8 669 451,00 zł
Wydatki bieżące
10 429 294,77 zł
Szkoły artystyczne
10 429 294,77 zł
Wydatki bieżące
9 564 626,60 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
9 564 626,60 zł
Wydatki bieżące
6 623 012,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
6 623 012,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych (Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
5 279 845,79 zł
Wydatki bieżące
36 840 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
36 840 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 643 373,60 zł
Wydatki inwestycyjne
22 642 350,24 zł
Drogi publiczne gminne
32 285 723,84 zł
Wydatki bieżące
4 905 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
15 091 641,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
19 996 641,00 zł
Wydatki bieżące
819 190,88 zł
Wydatki inwestycyjne
31 565 384,36 zł
Pozostała działalność
32 384 575,24 zł
Wydatki bieżące
2 444 757,46 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 644 757,46 zł
Wydatki bieżące
3 000 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
202 632,20 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
3 202 632,20 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
451 051,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich
Pozostała działalność
451 051,00 zł
Wydatki bieżące
53 840 063,97 zł
Wydatki inwestycyjne
685 196,53 zł
Urzędy gmin
54 525 260,50 zł
Wydatki bieżące
2 547 171,55 zł
Urzędy wojewódzkie
2 547 171,55 zł
Wydatki bieżące
1 564 700,00 zł
Starostwa powiatowe
1 564 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 756 956,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 756 956,00 zł
Wydatki bieżące
934 257,95 zł
Rady gmin
934 257,95 zł
Wydatki bieżące
35 922,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Kwalifikacja wojskowa
35 922,00 zł
Wydatki bieżące
6 127 729,09 zł
Pozostała działalność
6 127 729,09 zł
Wydatki bieżące
8 683 957,00 zł
Wydatki inwestycyjne
300 000,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
8 983 957,00 zł
Wydatki bieżące
3 959 311,96 zł
Wydatki inwestycyjne
502 419,10 zł
Straż gminna
4 461 731,06 zł
Wydatki bieżące
834 010,00 zł
Komendy powiatowe Policji
834 010,00 zł
Wydatki bieżące
729 510,00 zł
Wydatki inwestycyjne
529 900,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
1 259 410,00 zł
Wydatki bieżące
100 010,75 zł
Wydatki inwestycyjne
14 360,25 zł
Zarządzanie kryzysowe
114 371,00 zł
Wydatki bieżące
38 660,00 zł
Wydatki inwestycyjne
34 950,00 zł
Obrona cywilna
73 610,00 zł
Wydatki bieżące
165 474,18 zł
Wydatki inwestycyjne
24 908,00 zł
Pozostała działalność
190 382,18 zł
Wydatki bieżące
10 185 312,00 zł
Świetlice szkolne
10 185 312,00 zł
Wydatki bieżące
3 071 607,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
3 071 607,00 zł
Wydatki bieżące
3 040 177,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3 040 177,00 zł
Wydatki bieżące
2 101 124,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
2 101 124,00 zł
Wydatki bieżące
1 807 895,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 807 895,00 zł
Internaty i bursy szkolne, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa), Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
2 511 269,00 zł
Wydatki bieżące
7 576 701,66 zł
Ośrodki pomocy społecznej
7 576 701,66 zł
Wydatki bieżące
73 100,00 zł
Wydatki inwestycyjne
6 000 000,00 zł
Szpitale ogólne
6 073 100,00 zł
Wydatki bieżące
10 522 609,02 zł
Domy pomocy społecznej
10 522 609,02 zł
Wydatki bieżące
2 957 899,44 zł
Ośrodki wsparcia
2 957 899,44 zł
Wydatki bieżące
2 069 047,19 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
2 069 047,19 zł
Wydatki bieżące
2 050 609,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 050 609,00 zł
Wydatki bieżące
1 728 751,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 728 751,00 zł
Wydatki bieżące
2 859 432,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
2 859 432,00 zł
Wydatki bieżące
1 882 788,62 zł
Dodatki mieszkaniowe
1 882 788,62 zł
Wydatki bieżące
1 425 896,38 zł
Powiatowe centra pomocy rodzinie
1 425 896,38 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Pomoc w zakresie dożywiania, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Izby wytrzeźwień, Centra integracji społecznej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, Pomoc dla cudzoziemców (Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
7 168 113,26 zł
Wydatki bieżące
37 005 850,00 zł
Wydatki inwestycyjne
220 150,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
37 226 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 679 261,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
20 679 261,00 zł
Wydatki bieżące
10 086 231,96 zł
Wydatki inwestycyjne
1 008 800,05 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
11 095 032,01 zł
Wydatki bieżące
8 942 570,00 zł
Wydatki inwestycyjne
520 980,48 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
9 463 550,48 zł
Wydatki bieżące
9 035 508,80 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9 035 508,80 zł
Wydatki bieżące
2 996 509,57 zł
Wydatki inwestycyjne
1 500 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
4 496 509,57 zł
Schroniska dla zwierząt, Zmniejszenie hałasu i wibracji, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
50 587 637,91 zł
Wydatki bieżące
69 593 864,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
69 593 864,00 zł
Wydatki bieżące
25 199 731,93 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
25 199 731,93 zł
Wydatki bieżące
4 534 777,45 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
4 534 777,45 zł
Wydatki bieżące
4 279 041,22 zł
Rodziny zastępcze
4 279 041,22 zł
Wydatki bieżące
4 258 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
4 258 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 751 802,44 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
3 751 802,44 zł
Wydatki bieżące
229 039,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
229 039,00 zł
Wydatki bieżące
10 586,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
10 586,00 zł
Wydatki bieżące
2 314 672,53 zł
Wydatki inwestycyjne
1 730 511,53 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
4 045 184,06 zł
Wydatki bieżące
832 781,00 zł
Nadzór budowlany
832 781,00 zł
Wydatki bieżące
297 500,00 zł
Cmentarze
297 500,00 zł
Wydatki bieżące
568 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
568 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 114 674,42 zł
Wydatki inwestycyjne
4 000 000,00 zł
Pozostała działalność
5 114 674,42 zł
Wydatki bieżące
9 567 119,00 zł
Wydatki inwestycyjne
15 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9 582 119,00 zł
Wydatki bieżące
7 350 494,00 zł
Biblioteki
7 350 494,00 zł
Wydatki bieżące
2 000 000,00 zł
Muzea
2 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 143 928,98 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 143 928,98 zł
Wydatki bieżące
1 907 050,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
1 907 050,00 zł
Wydatki bieżące
8 992 980,00 zł
Wydatki inwestycyjne
110 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
9 102 980,00 zł
Wydatki bieżące
5 698 388,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
5 698 388,00 zł
Wydatki bieżące
77 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
40 590,00 zł
Obiekty sportowe
117 590,00 zł
Wydatki bieżące
316 730,12 zł
Wydatki inwestycyjne
5 000,00 zł
Pozostała działalność
321 730,12 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
8 461 700,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
8 461 700,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
1 761 487,00 zł
Wydatki bieżące
409 128,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
409 128,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
8 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
3 986 008,29 zł
Powiatowe urzędy pracy
3 986 008,29 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
128 648,14 zł
Wydatki bieżące
541 840,01 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
541 840,01 zł
Wydatki bieżące
6 930,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
6 930,00 zł
Wydatki bieżące
867 470,00 zł
Turystyka
867 470,00 zł
Wydatki bieżące
330 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wymiar sprawiedliwości
330 000,00 zł
Wydatki bieżące
750 078,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
750 078,00 zł
Wydatki bieżące
108 602,47 zł
Rolnictwo i łowiectwo
108 602,47 zł
Wydatki bieżące
55 959,00 zł
Leśnictwo
55 959,00 zł
Wydatki bieżące
87 000,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
87 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 250,00 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
11 250,00 zł
Wydatki bieżące
11 443,00 zł
Górnictwo i kopalnictwo
11 443,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Rybołówstwo i rybactwo
8 000,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Dąbrowie Górniczej?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Dąbrowa Górnicza (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.