Dąbrowa Górnicza

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Dąbrowie Górniczej
i razem ze mną mieszka oficjalnie
116 698
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
750 110 862,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.2%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
166 546 037 zł
22.2%
CIT
CIT
13 695 347,59 zł
1.83%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
173 544 032 zł
23.14%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
45 787 578 zł
6.1%
Dotacje
Dotacje
142 811 800,10 zł
19.04%
Subwencje
Subwencje
140 511 432 zł
18.73%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
67 214 635,31 zł
8.96%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
785 494 430,29 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
140 755 281,93 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
140 755 281,93 zł
Wydatki bieżące
82%
644 739 148,36 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WxF31t4.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
206 476 108,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_dw0sJ8o.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
106 134 537,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_lvUslV4.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 696 435,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_EN5Ym3Q.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
70 966 582,35 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_Pi7iLMS.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
13 316 344,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_FigmbdP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
18 897 645,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_kB5i1sa.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
39 690 996,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
125 327 003,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GopnQOc.svg
Rodzina
całkowity koszt
84 133 958,84 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_FuMcBNE.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
38 054 341,61 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_KMrW2Ys.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
20 304 531,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_ym7xvBJ.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
16 111 480,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_mqOnhjS.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
14 801 648,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 058 987,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_bEXcT0Z.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
8 067 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 027 255,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 429 574,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WxF31t4.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
206 476 108,63 zł
Wydatki bieżące
191 265 039,83 zł
Wydatki inwestycyjne
15 211 068,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_dw0sJ8o.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
106 134 537,33 zł
Wydatki bieżące
51 657 956,51 zł
Wydatki inwestycyjne
54 476 580,82 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_lvUslV4.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 696 435,82 zł
Wydatki bieżące
6 496 435,82 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_EN5Ym3Q.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
70 966 582,35 zł
Wydatki bieżące
65 437 901,85 zł
Wydatki inwestycyjne
5 528 680,50 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_Pi7iLMS.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
13 316 344,96 zł
Wydatki bieżące
13 081 344,96 zł
Wydatki inwestycyjne
235 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_FigmbdP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
18 897 645,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_kB5i1sa.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
39 690 996,32 zł
Wydatki bieżące
39 690 996,32 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
125 327 003,48 zł
Wydatki bieżące
71 280 929,27 zł
Wydatki inwestycyjne
54 046 074,21 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GopnQOc.svg
Rodzina
całkowity koszt
84 133 958,84 zł
Wydatki bieżące
83 955 452,84 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_FuMcBNE.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
38 054 341,61 zł
Wydatki bieżące
28 496 464,01 zł
Wydatki inwestycyjne
9 557 877,60 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_KMrW2Ys.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
20 304 531,87 zł
Wydatki bieżące
20 304 531,87 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_ym7xvBJ.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
16 111 480,00 zł
Wydatki bieżące
14 611 480,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 500 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_mqOnhjS.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
14 801 648,00 zł
Wydatki bieżące
14 801 648,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 058 987,00 zł
Wydatki bieżące
11 058 987,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_bEXcT0Z.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
8 067 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 067 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 027 255,08 zł
Wydatki bieżące
4 027 255,08 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zt9mVBU.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 429 574,00 zł
Wydatki bieżące
1 429 574,00 zł
Wydatki bieżące
61 411 278,98 zł
Wydatki inwestycyjne
9 016 000,00 zł
Szkoły podstawowe
70 427 278,98 zł
Wydatki bieżące
30 877 438,09 zł
Wydatki inwestycyjne
5 845 068,80 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
36 722 506,89 zł
Wydatki bieżące
24 118 972,07 zł
Wydatki inwestycyjne
300 000,00 zł
Szkoły specjalne, policealne, branżowe, zawodowe
24 418 972,07 zł
Wydatki bieżące
16 255 695,35 zł
Licea ogólnokształcące
16 255 695,35 zł
Wydatki bieżące
14 920 446,77 zł
Technika
14 920 446,77 zł
Wydatki bieżące
10 434 790,00 zł
Gimnazja
10 434 790,00 zł
Wydatki bieżące
8 744 945,77 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Szkoły artystyczne
8 794 945,77 zł
Wydatki bieżące
7 752 076,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
7 752 076,00 zł
Wydatki bieżące
6 046 622,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
6 046 622,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
10 702 774,80 zł
Wydatki bieżące
33 900 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
33 900 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 390 307,51 zł
Wydatki inwestycyjne
20 532 159,92 zł
Drogi publiczne gminne
25 922 467,43 zł
Wydatki bieżące
4 945 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
14 600 000,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
19 545 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 422 649,00 zł
Wydatki inwestycyjne
19 344 420,90 zł
Pozostała działalność
26 767 069,90 zł
Wydatki bieżące
4 433 235,82 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 633 235,82 zł
Wydatki bieżące
1 558 750,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
1 558 750,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
454 450,00 zł
Pozostała działalność
454 450,00 zł
Wydatki bieżące
52 968 620,50 zł
Wydatki inwestycyjne
5 528 680,50 zł
Urzędy gmin
58 497 301,00 zł
Wydatki bieżące
2 172 017,00 zł
Urzędy wojewódzkie
2 172 017,00 zł
Wydatki bieżące
1 563 700,00 zł
Starostwa powiatowe
1 563 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 047 191,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 047 191,00 zł
Wydatki bieżące
938 000,00 zł
Rady gmin
938 000,00 zł
Wydatki bieżące
27 980,00 zł
Kwalifikacja wojskowa
27 980,00 zł
Wydatki bieżące
6 720 393,35 zł
Pozostała działalność
6 720 393,35 zł
Wydatki bieżące
7 583 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
7 583 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 789 043,96 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Straż gminna
3 989 043,96 zł
Wydatki bieżące
834 010,00 zł
Komendy powiatowe Policji
834 010,00 zł
Wydatki bieżące
670 890,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
670 890,00 zł
Wydatki bieżące
113 201,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
113 201,00 zł
Wydatki bieżące
49 200,00 zł
Wydatki inwestycyjne
35 000,00 zł
Obrona cywilna
84 200,00 zł
Wydatki bieżące
42 000,00 zł
Pozostała działalność
42 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 053 970,00 zł
Świetlice szkolne
8 053 970,00 zł
Wydatki bieżące
2 737 445,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
2 737 445,00 zł
Wydatki bieżące
2 674 123,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2 674 123,00 zł
Wydatki bieżące
1 531 071,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 531 071,00 zł
Wydatki bieżące
1 477 095,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 477 095,00 zł
Internaty i bursy szkolne, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
2 423 941,00 zł
Wydatki bieżące
9 100 765,50 zł
Ośrodki pomocy społecznej
9 100 765,50 zł
Wydatki bieżące
6 072 250,00 zł
Szpitale ogólne
6 072 250,00 zł
Wydatki bieżące
5 713 153,00 zł
Domy pomocy społecznej
5 713 153,00 zł
Wydatki bieżące
3 157 452,26 zł
Ośrodki wsparcia
3 157 452,26 zł
Wydatki bieżące
2 240 490,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
2 240 490,00 zł
Wydatki bieżące
2 056 249,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 056 249,00 zł
Wydatki bieżące
1 724 856,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opikuńcze
1 724 856,00 zł
Wydatki bieżące
1 675 510,00 zł
Zasiłki stałe
1 675 510,00 zł
Wydatki bieżące
1 602 714,62 zł
Dodatki mieszkaniowe
1 602 714,62 zł
Wydatki bieżące
1 195 981,58 zł
Powiatowe centra pomocy rodzinie
1 195 981,58 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Pomoc w zakresie dożywiania, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Izby wytrzeźwień, Centra integracji społecznej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, Pomoc dla cudzoziemców, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
5 151 574,36 zł
Wydatki bieżące
28 226 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
6 500 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
34 726 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 714 415,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
13 714 415,00 zł
Wydatki bieżące
8 352 008,80 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
8 352 008,80 zł
Wydatki bieżące
7 008 070,00 zł
Wydatki inwestycyjne
503 980,48 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
7 512 050,48 zł
Wydatki bieżące
1 689 930,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 180 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 869 930,00 zł
Wydatki bieżące
1 206 509,57 zł
Wydatki inwestycyjne
1 500 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2 706 509,57 zł
Schroniska dla zwierząt, Zmniejszenie hałasu i wibracji, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
53 446 089,63 zł
Wydatki bieżące
45 834 082,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
45 834 082,00 zł
Wydatki bieżące
24 610 651,93 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
24 610 651,93 zł
Wydatki bieżące
3 861 782,46 zł
Rodziny zastępcze
3 861 782,46 zł
Wydatki bieżące
3 226 240,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
3 226 240,00 zł
Wydatki bieżące
3 225 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
3 225 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 197 696,45 zł
Wspieranie rodziny
3 197 696,45 zł
Wydatki bieżące
178 506,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
178 506,00 zł
Wydatki bieżące
25 385 444,01 zł
Wydatki inwestycyjne
9 557 877,60 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
34 943 321,61 zł
Wydatki bieżące
740 040,00 zł
Nadzór budowlany
740 040,00 zł
Wydatki bieżące
697 500,00 zł
Cmentarze
697 500,00 zł
Wydatki bieżące
568 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
568 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 105 480,00 zł
Pozostała działalność
1 105 480,00 zł
Wydatki bieżące
9 100 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9 100 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 120 000,00 zł
Biblioteki
7 120 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 000 000,00 zł
Muzea
2 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 144 531,87 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 144 531,87 zł
Wydatki bieżące
940 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
940 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 142 980,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
8 142 980,00 zł
Wydatki bieżące
5 890 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
5 890 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Obiekty sportowe
522 000,00 zł
Wydatki bieżące
556 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 000 000,00 zł
Pozostała działalność
1 556 500,00 zł
Wydatki bieżące
14 793 648,00 zł
Dostarczanie wody
14 793 648,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Pozostała działalność
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 293 500,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
9 293 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 761 487,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
1 761 487,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
4 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
3 511 394,23 zł
Powiatowe urzędy pracy
3 511 394,23 zł
Wydatki bieżące
397 212,71 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
397 212,71 zł
Wydatki bieżące
118 648,14 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
118 648,14 zł
Wydatki bieżące
867 470,00 zł
Turystyka
867 470,00 zł
Wydatki bieżące
330 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wymiar sprawiedliwości
330 000,00 zł
Wydatki bieżące
88 152,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
88 152,00 zł
Wydatki bieżące
54 409,00 zł
Leśnictwo
54 409,00 zł
Wydatki bieżące
26 200,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
26 200,00 zł
Wydatki bieżące
22 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Szkolnictwo wyższe
22 500,00 zł
Wydatki bieżące
21 400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
21 400,00 zł
Wydatki bieżące
11 443,00 zł
Górnictwo i kopalnictwo
11 443,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Rybołówstwo i rybactwo
8 000,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Dąbrowie Górniczej?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Dąbrowa Górnicza (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.