Brwinów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Brwinowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
25 744
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
143 162 701,17 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
33.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
48 191 751 zł
33.66%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
24 243 809,95 zł
16.93%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
6 262 340,28 zł
4.37%
CIT
CIT
2 227 173,37 zł
1.56%
Dotacje
Dotacje
34 863 877,63 zł
24.35%
Subwencje
Subwencje
17 638 593 zł
12.32%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
9 735 155,94 zł
6.8%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
49 306 937,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
25 764 438,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 540 143,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 299 220,46 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
27 369 903,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
16 053 266,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura
całkowity koszt
123 629,86 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 626 355,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 969 284,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 795 049,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 199 866,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
295 670,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 086 032,73 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
949 817,52 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
684 383,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
555 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
524 195,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Fundusz sołecki
całkowity koszt
387 770,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
237 556,00 zł

Zostawiasz swój podatek w Brwinowie? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj: składając deklarację podatkową PIT poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania. Wystarczy wpisać swój adres zamieszkania w odpowiedniej rubryce.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

 

Źródło: Uchwała Budżetowa nr LI.445.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.r. wraz ze zmianami

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
49 306 937,02 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
25 764 438,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 540 143,40 zł
Transport i łaczność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 299 220,46 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łaczność
całkowity koszt
27 369 903,88 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
16 053 266,30 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura
całkowity koszt
123 629,86 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
11 626 355,62 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 969 284,60 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 795 049,50 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 199 866,69 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
295 670,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 086 032,73 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
949 817,52 zł
Rózne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
684 383,80 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
555 000,00 zł
Fundusz sołecki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
524 195,50 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Fundusz sołecki
całkowity koszt
387 770,82 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
237 556,00 zł
oraz inne formy wychowania przedszkolnego.
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
13 223 280,69 zł
Szkoły podstawowe
16 368 228,73 zł
Gimnazja
4 478 711,00 zł
Licea ogólnokształcące
1 187 211,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 871 975,19 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, Dowożenie uczniów do szkół, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 397 419,60 zł
Budowa przedszkola w Otrębusach - projekt i budowa
5 558 000,00 zł
Budowa przedszkola w Żółwinie - ul. Nadarzyńska
2 600 000,00 zł
Modernizacja placówek oświatowych
1 146 110,81 zł
Budowa placów zabaw w przedszkolach
476 000,00 zł
Świadczenie wychowawcze
16 833 566,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia rodzinne
6 147 829,00 zł
Wspieranie rodziny
2 781 981,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
1 062,00 zł
Ośrodki pomocy społecnej
2 553 396,00 zł
Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 247 761,00 zł
Zasiłki stałe
746 447,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
296 300,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
120 368,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Pomoc dla cudzoziemców, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
575 871,40 zł
Świetlice szkolne
1 119 858,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
93 531,46 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
41 300,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
24 531,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
20 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
8 588 386,66 zł
Lokalny transport zbiorowy
2 387 173,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
513 924,16 zł
Drogi publiczne wojewódzkie, Infrastruktura telekomunikacyjna, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
222 140,06 zł
Brwinów: ul. Graniczna, droga w Parku Miejskim (1 200 000,00 zł), ul. Myśliwska (349 350,00 zł), ul. Pruszkowska, ul. T. Kościuszki (1 300 000,00 zł),Krosna Wieś: ul. Józefowska, ul. Słoneczna (1 180 000,00 zł, 105 000,00 zł), Otrębusy: Budowa drogi dojazdowej do kompleksu PZLPiT (2260 000,00 zł),Parzniew: ul. Św. Jerzego, ul. Wolności (2 150 000,00 zł).
Przebudowa, rozbudowa, dokumentacja projektowa ulic i dróg
10 222 097,01 zł
Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów
4 821 529,99 zł
Na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wola.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej oraz przebudowa ul. Słonecznej w Żółwinie
539 500,00 zł
Na odcinku od ronda im. W. Kowalskiego do ul. Rynek
Przebudowa DW 720 w zakresie budowy chodnika
75 153,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
5 148 286,10 zł
W tym budowa oświetlenia ulicznego ul. Sw. Franciszka, ul. Sw. Anny, ul. Harcerska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 831 600,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
253 845,55 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2 011 088,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
4 581 385,56 zł
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów- poprawa spójności obszaru PTO
233 013,38 zł
Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie
291 154,45 zł
Budowa otwartej strefy rekreacji
165 701,01 zł
Ochrona gleby i wód podziemnych, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 537 192,25 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 176 558,79 zł
W Domaniewie i w Kaniach.
Budowa świetlic wiejskich
970 000,00 zł
Biblioteki
656 000,00 zł
Pozostała działalność
1 143 047,43 zł
Urzędy gmin
9 523 165,93 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
721 455,00 zł
Rady gmin
435 650,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
398 030,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
160 586,00 zł
Pozostała działalność
387 468,69 zł
Straż gminna
1 442 657,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
60 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
1 539 322,60 zł
Zarządzanie kryzysowe, Pozostała działalność, Obrona cywilna
Pozostałe wydatki
197 305,00 zł
Przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.
Wykonanie docieplenia i elewacji budynku OSP
730 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1 433 772,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 361 277,50 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Plany zagospodarowania przestrzennego
255 670,00 zł
Pozostała działalność
40 000,00 zł
Oraz Zakupy inwestycyjne w Brwinowie
Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej
1 833 930,24 zł
Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej
300 889,10 zł
W Owczarni, Żółwinie i w Gminie Brwinów. Izby rolnicze, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
252 102,49 zł
Obiekty sportowe
266 453,52 zł
Instytucje kultury fizycznej
333 000,00 zł
Pozostała działalność
350 364,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
501 648,80 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
21 200,00 zł
Pozostała działalność
161 535,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
550 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
5 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Biskupice
17 662,09 zł
Czubin
17 285,41 zł
Domaniew
31 306,27 zł
Falęcin
15 318,31 zł
Kanie
41 853,30 zł
Koszajec
14 899,77 zł
Kotowice
13 058,23 zł
Krosna
22 307,81 zł
Milęcin
15 611,28 zł
Moszna
20 005,88 zł
Otrębusy
41 853,30 zł
Owczarnia
41 853,30 zł
Parzniew
41 853,30 zł
Terenia
11 049,27 zł
Żółwin
41 853,30 zł
Turystyka
70 000,00 zł
Stypendia i zasiłki dla studentów
8 700,00 zł
Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
7 681,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Brwinowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Brwinów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.