Łomianki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Łomiankach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
25 902
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
195 743 593,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
39.55%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
77 407 787 zł
39.55%
CIT
2 100 000 zł
1.07%
Podatki od nieruchomości
17 700 000 zł
9.04%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 223 666 zł
9.31%
Dotacje
48 496 982 zł
24.78%
Subwencje
27 575 797 zł
14.09%
Pozostałe dochody
4 239 361 zł
2.17%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
202 885 253,09 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
32 676 000,00 zł
stanowią 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
32 676 000,00 zł
Wydatki bieżące
84%
170 209 253,09 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 035 836,81 zł
Rodzina
całkowity koszt
45 716 614,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
28 701 431,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
23 529 269,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
22 036 430,37 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 923 450,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 973 345,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 876 990,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 021 499,08 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 745 853,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 466 250,05 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 465 510,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
887 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
466 757,78 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 039 017,00 zł

Źródło: Plan budżetu Łomianek na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Łomianki w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
32 676 000,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
40.15%
Infrastruktura
59.85%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
13 119 270,00 zł
19 556 730,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa i przebudowa ulic: Al. Chopina, ul. Długa, Zachodnia, Jeziorna, Spokojna, Armii Poznań, Fabrczna, Wspólna, Cienista, Turystyczna, Odysei, Wiślana, Przyłuskiego, Padarewskiego, Kownackiej,
Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym;
Kompleksowa przebudowa dróg gminnych: ul. Wiklinowa, Rolnicza, Ogrodowa, Warszawska;
Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych.

Całkowity koszt
12 208 270,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki;
Budowa pętli autobusowej;
Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT.

Całkowity koszt
350 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Gminny Program Gromadzenia Wody;
Gminny Program Wymiany Pieców;
Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Czosnów.

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem;
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
61 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne;
Modernizacja i budowa budynków komunalnych;
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Całkowity koszt
3 911 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej;
Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie;
Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych;
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla szkół podstawowych nr 1, 3 w Łomiankach oraz w Dziekanowie Leśnym i Dziekanowie Polskim.

Całkowity koszt
11 062 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej.

Całkowity koszt
3 200 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

Budowa żłobka miejskiego.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na ogród jordanowski;
Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno- sportowych;
Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej;
Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS;
Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym;
Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy.

Całkowity koszt
1 233 730,00 zł
Centrum Kultury

Centrum Kultury

Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

12 208 270,00 zł

Lepsze drogi

Budowa i przebudowa ulic: Al. Chopina, ul. Długa, Zachodnia, Jeziorna, Spokojna, Armii Poznań, Fabrczna, Wspólna, Cienista, Turystyczna, Odysei, Wiślana, Przyłuskiego, Padarewskiego, Kownackiej,
Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym;
Kompleksowa przebudowa dróg gminnych: ul. Wiklinowa, Rolnicza, Ogrodowa, Warszawska;
Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki;
Budowa pętli autobusowej;
Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Gminny Program Gromadzenia Wody;
Gminny Program Wymiany Pieców;
Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Czosnów.

Oświetlenie

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

61 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem;
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 911 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne;
Modernizacja i budowa budynków komunalnych;
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

11 062 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej;
Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie;
Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych;
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla szkół podstawowych nr 1, 3 w Łomiankach oraz w Dziekanowie Leśnym i Dziekanowie Polskim.

Przedszkola

Całkowity koszt

3 200 000,00 zł

Przedszkola

Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej.

Żłobki

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Żłobki

Budowa żłobka miejskiego.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

1 233 730,00 zł

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na ogród jordanowski;
Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno- sportowych;
Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej;
Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS;
Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym;
Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy.

Centrum Kultury

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Centrum Kultury

Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Łomianki zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

42 782,68 zł

Dziekanów Nowy

Zakup gruntów pod inwestycję publiczną;
Upowszechnianie idei samorządowej;
Świąteczne iluminacje;
Organizacja dożynek sołeckich;
Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych.

Całkowity koszt

61 826,19 zł

Dziekanów Polski

Promocja działań sołectwa i gminy;
Upowszechnianie idei samorządowej;
Utrzymanie gotowości bojowej OSP;
Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej;
Świąteczne iluminacje;
Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci;
Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski;
Podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców.

Całkowity koszt

65 217,50 zł

Dziekanów Leśny

Upowszechnianie idei samorządowej;
Podniesienie wartości bojowej OSP;
Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny;
Świąteczne iluminacje;
Tablice o tematyce historycznej;
Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych.

Całkowity koszt

65 217,50 zł

Dziekanów Bajkowy

Upowszechnianie idei samorządowej;
Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa;
Utrzymanie gotowości bojowej OSP;
Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej;
Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa;
Poprawa czystości terenów gminnych;
Organizacja pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka oraz świątecznego spotkania "Szukamy Wielkanocnych Jajek".

Całkowity koszt

65 217,50 zł

Kiełpin

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw;
Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2021;
Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska.

Całkowity koszt

18 782,64 zł

Kępa Kiełpińska

Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim.

Całkowity koszt

45 000,08 zł

Łomianki Dolne

Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ulicy Brzegowej;
Organizacja Pikniku Sołeckiego.

Całkowity koszt

65 217,50 zł

Łomianki Chopina

Upowszechnianie idei samorządowej;
Utrzymanie gotowości bojowej OSP Łomianki;
Świąteczne iluminacje;
Wykonanie elementów małej architektury gminnej;
Modernizacja elementów ogrodzenia na placu zabaw na ul. Wspólnej;
Poszerzenie oferty rekreacyjnej zielonego skweru przy Al. Chopina;
Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada.

Całkowity koszt

65 217,50 zł

Sadowa

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa;
Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski;
Poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej;
Świąteczne iluminacje;
Organizacja warsztatów edukacyjnych-mikołajkowych i pikniku rodzinnego;
Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Łomiankach rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
77 407 787,00 zł
Prognoza
100%
85 922 643,57 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 4
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowe
Placówki oświatowe
+ 1
modernizacja placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Łomiankach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Łomianki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.