Łomianki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Łomiankach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
25 902
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
197 465 263,65 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
39.2%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
77 407 787 zł
39.2%
CIT
2 100 000 zł
1.06%
Podatki od nieruchomości
17 700 000 zł
8.96%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 264 659 zł
9.25%
Dotacje
48 908 301,45 zł
24.77%
Subwencje
27 575 797 zł
13.96%
Pozostałe dochody
5 508 719,20 zł
2.79%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
221 055 723,96 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
37 934 299,00 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
37 934 299,00 zł
Wydatki bieżące
83%
183 121 424,96 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
62 966 099,23 zł
Rodzina
całkowity koszt
45 729 314,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
32 695 093,77 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
26 580 591,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
22 129 747,57 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 027 450,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
4 973 345,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 886 072,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 356 820,72 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 184 962,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 933 715,05 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 632 735,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 163 625,45 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
588 757,78 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 207 395,39 zł

Źródło: Plan budżetu Łomianek na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Łomianki w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
37 934 299,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
41.86%
Infrastruktura
58.14%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
15 880 269,00 zł
22 054 030,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic: Al. Chopina, ul. Długa, Zachodnia, Jeziorna, Spokojna, Armii Poznań, Fabryczna, Wspólna, Cienista, Turystyczna, Odysei, Wiślana, Brzegowa, Przyłuskiego, Paderewskiego, M. Kownackiej, Słoneczna, Łąkowa, Baonu Zośka, Sierakowa;
Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia;
Kompleksowa przebudowa dróg gminnych: ul. Wiklinowa, Rolnicza, Ogrodowa, Warszawska i ul. Kolejowa, M. Konopnickiej, Lotników Alianckich, Miła;
Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych.

Całkowity koszt
14 652 701,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki;
Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i Kolejowej;
Utworzenie pasa ruchu dla autobusów z Gminy Łomianki do m.st.Warszawy;
Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT.

Całkowity koszt
430 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Gminny Program Gromadzenia Wody;
Gminny Program Wymiany Pieców.

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem;
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego;
Zakup pojazdu do Straży Miejskiej;
Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
Zakup nowego zasilacza z modernizacją instalacji elektrycznej;
Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

Całkowity koszt
297 568,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne;
Modernizacja i budowa budynków komunalnych;
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97.

Całkowity koszt
5 000 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej;
Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie;
Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych;
Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla SP nr 2, dla SP w Dziekanowie Polskim;
Wykonanie ciągu komunikacyjnego na terenie SP nr 2;
Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w SP nr 2;
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie SP w Dziekanowie Leśnym;
Przebudowa drogi dojazdowej i łącznika wraz z odwodnieniem w SP w Dziekanowie Polskim;
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla szkół podstawowych nr 1, 3 w Łomiankach oraz w Dziekanowie Leśnym i Dziekanowie Polskim.

Całkowity koszt
11 411 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej;
Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w m. Sadowa na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkola oraz miejsca aktywności lokalnej;
Modernizacja przepompowni ścieków Przedszkola Samorządowego.

Całkowity koszt
2 622 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

Budowa żłobka miejskiego.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na ogród jordanowski;
Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno- sportowych;
Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej;
Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS;
Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym;
Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy;
Przebudowa bieżni przy boisku ICDS;
Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry;
Oaza ptasia przy ul. Szpilmana;
Budowa oświetlenia i monitoringu na terenach rekreacyjno-sportowych.

Całkowity koszt
2 871 030,00 zł
Centrum Kultury

Centrum Kultury

Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

14 652 701,00 zł

Lepsze drogi

Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic: Al. Chopina, ul. Długa, Zachodnia, Jeziorna, Spokojna, Armii Poznań, Fabryczna, Wspólna, Cienista, Turystyczna, Odysei, Wiślana, Brzegowa, Przyłuskiego, Paderewskiego, M. Kownackiej, Słoneczna, Łąkowa, Baonu Zośka, Sierakowa;
Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia;
Kompleksowa przebudowa dróg gminnych: ul. Wiklinowa, Rolnicza, Ogrodowa, Warszawska i ul. Kolejowa, M. Konopnickiej, Lotników Alianckich, Miła;
Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

430 000,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki;
Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i Kolejowej;
Utworzenie pasa ruchu dla autobusów z Gminy Łomianki do m.st.Warszawy;
Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Gospodarka komunalna

Gminny Program Gromadzenia Wody;
Gminny Program Wymiany Pieców.

Oświetlenie

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

297 568,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem;
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego;
Zakup pojazdu do Straży Miejskiej;
Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
Zakup nowego zasilacza z modernizacją instalacji elektrycznej;
Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

5 000 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne;
Modernizacja i budowa budynków komunalnych;
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

11 411 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej;
Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie;
Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych;
Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla SP nr 2, dla SP w Dziekanowie Polskim;
Wykonanie ciągu komunikacyjnego na terenie SP nr 2;
Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w SP nr 2;
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie SP w Dziekanowie Leśnym;
Przebudowa drogi dojazdowej i łącznika wraz z odwodnieniem w SP w Dziekanowie Polskim;
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla szkół podstawowych nr 1, 3 w Łomiankach oraz w Dziekanowie Leśnym i Dziekanowie Polskim.

Przedszkola

Całkowity koszt

2 622 000,00 zł

Przedszkola

Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej;
Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w m. Sadowa na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkola oraz miejsca aktywności lokalnej;
Modernizacja przepompowni ścieków Przedszkola Samorządowego.

Żłobki

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Żłobki

Budowa żłobka miejskiego.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

2 871 030,00 zł

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie działek z przeznaczeniem na ogród jordanowski;
Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno- sportowych;
Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej;
Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS;
Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym;
Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy;
Przebudowa bieżni przy boisku ICDS;
Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry;
Oaza ptasia przy ul. Szpilmana;
Budowa oświetlenia i monitoringu na terenach rekreacyjno-sportowych.

Centrum Kultury

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Centrum Kultury

Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Łomianki zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

42 782,68 zł

Dziekanów Nowy

Zakup gruntów pod inwestycję publiczną;
Upowszechnianie idei samorządowej;
Świąteczne iluminacje;
Organizacja dożynek sołeckich;
Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych.

Całkowity koszt

61 826,19 zł

Dziekanów Polski

Promocja działań sołectwa i gminy;
Upowszechnianie idei samorządowej;
Utrzymanie gotowości bojowej OSP;
Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej;
Świąteczne iluminacje;
Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci;
Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski;
Podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców.

Całkowity koszt

65 217,50 zł

Dziekanów Leśny

Upowszechnianie idei samorządowej;
Podniesienie wartości bojowej OSP;
Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny;
Świąteczne iluminacje;
Tablice o tematyce historycznej;
Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych.

Całkowity koszt

65 217,50 zł

Dziekanów Bajkowy

Upowszechnianie idei samorządowej;
Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa;
Utrzymanie gotowości bojowej OSP;
Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej;
Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa;
Poprawa czystości terenów gminnych;
Organizacja pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka oraz świątecznego spotkania "Szukamy Wielkanocnych Jajek".

Całkowity koszt

65 217,50 zł

Kiełpin

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw;
Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2021;
Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska.

Całkowity koszt

18 782,64 zł

Kępa Kiełpińska

Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim;
Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

45 000,08 zł

Łomianki Dolne

Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ulicy Brzegowej;
Organizacja Pikniku Sołeckiego.

Całkowity koszt

65 217,50 zł

Łomianki Chopina

Upowszechnianie idei samorządowej;
Utrzymanie gotowości bojowej OSP Łomianki;
Świąteczne iluminacje;
Wykonanie elementów małej architektury gminnej;
Modernizacja elementów ogrodzenia na placu zabaw na ul. Wspólnej;
Poszerzenie oferty rekreacyjnej zielonego skweru przy Al. Chopina;
Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada.

Całkowity koszt

65 217,50 zł

Sadowa

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa;
Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski;
Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i adaptacji istniejącej szkoły podstawowej na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej;
Świąteczne iluminacje;
Organizacja warsztatów edukacyjnych-mikołajkowych i pikniku rodzinnego;
Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Łomiankach rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
77 407 787,00 zł
Prognoza
100%
85 922 643,57 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 4
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowe
Placówki oświatowe
+ 1
modernizacja placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Łomiankach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Łomianki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.